Show simple item record

Variant Solution of the Intersection of II/331 Relocation Roan and Existing Roads Situated Near Highway D10 (exit 14)

dc.contributor.advisorUhlík Michal
dc.contributor.authorKateřina Týcová
dc.date.accessioned2019-06-24T22:54:36Z
dc.date.available2019-06-24T22:54:36Z
dc.date.issued2019-06-24
dc.identifierKOS-880324416505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83882
dc.description.abstractPředmětem této práce je vypracování variantního řešení okružní křižovatky, která by připojovala počátek budoucí přeložky silnice II/331 na stávající síť komunikací. Zájmové území stavby se nachází v blízkosti exitu 14 dálnice D10, na severovýchodní hranici města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Navržené varianty byly porovnány podle skupiny kritérií a nejvhodnější varianta byla dále rozpracována do podrobnosti dokumentace pro stavební povolení.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to create a set of preliminary designs of an intersection connecting the relocation of the road II/331 to current road network. The structure is situated close to D10 highway exit number 14, at the north-east border of Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. The designs were later evaluated and compared through a set of criteria. The most suitable design was further detailed to fit the standards of a building permit documentation.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectKřižovatkacze
dc.subjectokružní křižovatkacze
dc.subjectturbo-okružní křižovatkacze
dc.subjectrekonstrukcecze
dc.subjectvariantní řešenícze
dc.subjectIntersectioneng
dc.subjectroundabouteng
dc.subjectturbo-roundabouteng
dc.subjectreconstructioneng
dc.subjectvariant solutioneng
dc.titleVariantní řešení křižovatky přeložky silnice II/331 a stávajících komunikací v blízkosti exitu 14 dálnice D10cze
dc.titleVariant Solution of the Intersection of II/331 Relocation Roan and Existing Roads Situated Near Highway D10 (exit 14)eng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeKovařík Jan
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra silničních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record