Show simple item record

Detailed powertrain physical model for interactive vehicle simulatordc.contributor.advisorRozhdestvenskiy Dmitry
dc.contributor.authorMatěj Hanousek
dc.date.accessioned2019-06-14T22:52:51Z
dc.date.available2019-06-14T22:52:51Z
dc.date.issued2019-06-14
dc.identifierKOS-884383931405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83174
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce "Fyzikální model pohonné jednotky pro vozidlový simulátor" je prozkoumat programovací jazyk Modelica, zjistit jeho výhody, nevýhody, limity a využitelnost. Následně prozkoumat dostupné nástroje pro podrobné modelování pohonných ústrojí s možností exportování modelu jako FMU. Prozkoumat moderní fyzikální enginy a jejich implementace v herních enginech (PhysX, Bullet, ODE.). Zvolit vhodné nástroje a prostředí na základě předchozího a vytvořit a implementovat model pohonného ústrojí do grafického enginu. Nakonec porovnat výsledky implementovaného modelu s validovanými jízdními daty.cze
dc.description.abstractThe subject of diploma work "Detailed powertrain physical model for interactive vehicle simulator" is research of programming language Modelica, it's advantages, disadvantages, limits and usage. Research of available tools for detailed modeling of powertrain with possibility to export the model as FMU. Research of modern physical engines and it's implementations in game engines (PhysX, Bullet, ODE.). Choose of suitable tools and environment and creation and implementation of the powertrain model into the game engine. Then comparison of the results of the implemented model with validated driving data.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectgrafický enginecze
dc.subjectfyzikální enginecze
dc.subjectModelicacze
dc.subjectfunctional mock-up interfacecze
dc.subjectfunctional mock-up unitcze
dc.subjectdopravní simulátorcze
dc.subjectsimulacecze
dc.subjectco-simulacecze
dc.subjectUnreal enginecze
dc.subjectUnitycze
dc.subjectIgnitecze
dc.subjectjízdní cykluscze
dc.subjectgraphical engineeng
dc.subjectgame engineeng
dc.subjectphysical engineeng
dc.subjecttraffic simulatoreng
dc.subjectsimulationeng
dc.subjectco-simulationeng
dc.subjectdrive cycleeng
dc.titleFyzikální model pohonného ústrojí pro vozidlový simulátorcze
dc.titleDetailed powertrain physical model for interactive vehicle simulatoreng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠvandrlík Michal
theses.degree.disciplineInteligentní dopravní systémycze
theses.degree.grantorústav dopravních prostředkůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record