Show simple item record

3D simulator for vision-based training of autonomous robotsdc.contributor.advisorBuk Zdeněk
dc.contributor.authorLaube Daniel
dc.date.accessioned2018-06-08T08:03:08Z
dc.date.available2018-06-08T08:03:08Z
dc.date.issued2018-06-08
dc.identifierKOS-762877611705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76366
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem a implementací prostředí vhodného pro učení neuronové sítě k ovládání robotů podobných autům. Neuronová síť se k prostředí může připojit pomocí protokolu TCP a tím pádem nelimituje implementaci neuronové sítě. Druhou částí této práce je skript, který učí neuronovou síť zaparkovat auto na parkovací místo. Parkování probíhá na základě obrazu z kamery na autě. Tato část má sloužit jako důkaz použitelnosti implementovaného prostředí k učení neuronové sítě, jak ovládat autu podobného robota. Finální neuronová síť je rozdělena na dvě části, kde první část lokalizuje parkovací místo na obrazu z kamery. Výstup této sítě je pak zpracován plně rekurentní neuronovou sítí sloužící jako kontroler dávající povely autu. Prostředí je implementováno v herním enginu Unity 3D a skript v Wolfram Mathematica.cze
dc.description.abstractThis work focuses on the design and implementation of an environment suitable for training a neural neural network how to control a robot similar to a car. A neural network can be connected to the environment via TCP protocol and, thus, does not limit the implementation of neural network. The second part of this work is a script that teaches the neural network how to park a car using data from the car's cameras. This part serves as a evidence of the usability of the created environment for the purpose of teaching the neural network how to control a car-like robot. The final neural network consists of two parts, where the convolutional network localizes the parking spot from an image from a camera and output coordinates are fed to the recurrent neural network giving commands to the car. The environment is implemented in the game engine Unity 3D and script in Wolfram Mathematica.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectAutonomní auto,neuronová síť,konvoluce,rekurentní neuronová síť,Unity 3D,Wolfram Mathematica,TCPcze
dc.subjectAutonomous car,neural network,convolution,recurrent neural network,Unity 3D,Wolfram Mathematica,TCPeng
dc.title3D simulátor pro trénování autonomních robotůcze
dc.title3D simulator for vision-based training of autonomous robotseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeŠtepanovský Michal
theses.degree.disciplineZnalostní inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra aplikované matematikycze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record