Show simple item record

Analysis of marketing efect in Raiffeisenbank, a.s.dc.contributor.advisorŽáček Vladimír
dc.contributor.authorDaxner Petr
dc.date.accessioned2017-11-09T10:48:54Z
dc.date.available2017-11-09T10:48:54Z
dc.date.issued2017-07-31
dc.identifierKOS-657380694105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73219
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou bankovního marketingu. Popisuje tvorbu marketingového mixu banky, analýzu pozice podniku na trhu a marketingového působení na klienty. Cílem práce je učinit návrhy a doporučení, které povedou k vylepšení marketingu v Raiffeisenbank, a.s.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the issue of banking marketing. It describes the creation of a bank's marketing mix, analysis of the position of the company on the market and marketing influence on clients. The aim of the thesis is to make suggestions and recommendations that will lead to the improvement of marketing in Raiffeisenbank, a.s.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMarketing,marketingová kampaň,marketingová komunikace,marketingový mix marketingová strategie,RaiffeisenbanMarketing,Raiffeisenbankcze
dc.subjectMarketing,marketing campaign,marketing communication,marketing mix,marketing strategy,RaiffeisenbanMarketing,Raiffeisenbankeng
dc.titleAnalýza marketingového působení Raiffeisenbank, a.s.cze
dc.titleAnalysis of marketing efect in Raiffeisenbank, a.s.eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2017-09-07
dc.contributor.refereeRejf Libor
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav řízení a ekonomiky podnikucze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record