Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 66

  • Technicko-ekonomická studie investic do výrobních technologií 

   Autor: Kaše Jan; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Macháčková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   V této práci řeším hodnocení investičního projektu pro zavedení výroby ve společnosti Robatech CZ s.r.o. V teoretické části práce se zabývám popisem investic a investičního rozhodování. Dále popisem studie proveditelnosti ...
  • Case Studies on various approaches to using Technology as a driver for African Development 

   Autor: Dimmock Matthew David; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Charvátová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Sub-Saharan Africa (SSA) has been largely left behind in the last century's race for development. This thesis explores the connection between innovation and standard of living in the context of technology. We address the ...
  • Podnikatelský záměr strojírenského podniku 

   Autor: Dobrovolschi Olga; Vedoucí práce: Beran Theodor; Oponent práce: Vaniš Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-20)
   Cílem bakalářské práce je vypracování postupu přípravy kvalitního a uceleného podnikatelského záměru na zavádění inovativní technologie výroby nového výrobku. Na základě technickoekonomické studie, analýze finančních ...
  • Návrh hodnocení investice v podniku Aero Vodochody 

   Autor: Bodák Daniel; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Scholz Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-11)
   V bakalářské práci se zaměřuji na hodnocení investice ve firmě AERO Vodochody AEROSPACE a.s. V první polovině práce se věnuji komplexnímu popisu problematiky vzniku, hodnocení a financování investic v předinvestiční fázi. ...
  • Vývoj a současnost organizačních struktur společností 

   Autor: Petržílková Kamila; Vedoucí práce: Žáček Vladimír; Oponent práce: Žemlička Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-28)
   V práci jsou zpracovány informace z odborné literatury týkající se problematiky organizačních struktur, především pak jejich vývojem a použitím v současné době. Teoretická část je rozdělená na tři části. První část teoretické ...
  • Inovace externího systému komunikace se zákazníky ve vybrané společnosti 

   Autor: Yuzhakova Iryna; Vedoucí práce: Vaniš Ladislav; Oponent práce: Růžička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-01)
   Závěrečná práce se zabývá problematikou týkající se komunikace s Importéry a problematikou komunikačního systémů MBV. Teoretická část je věnována především komunikaci v marketingu. Dále se tato práce zaměřuje na současnou ...
  • Vícekriteriální analýza v podniku a tvorba modelu v MS Excel 

   Autor: Mesároš Marek; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-11)
   Bakalářská práce se zabývá vícekriteriálním rozhodováním ve firmě. Cílem této práce je návrh, tvorba a analýza vybraných modelů řešení v prostředí Microsoft Excel. První část bakalářské práce je částí teoretickou. Obsahuje ...
  • Hospodaření s nářadím ve společnosti Monta 

   Autor: Nwelati Dominik; Vedoucí práce: Vaniš Ladislav; Oponent práce: Vrážel Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá hospodařením s nástroji v konkrétní společnosti. Práce se zaměřuje na vytvoření kódového značení nástrojů, které bude využito ke snadné orientaci zaměstnanců v sortimentu nástrojů. V práci ...
  • Analýza marketingového působení Raiffeisenbank, a.s. 

   Autor: Daxner Petr; Vedoucí práce: Žáček Vladimír; Oponent práce: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou bankovního marketingu. Popisuje tvorbu marketingového mixu banky, analýzu pozice podniku na trhu a marketingového působení na klienty. Cílem práce je učinit návrhy a doporučení, ...
  • Ergonomie pracovního místa 

   Autor: Lacko Andrej; Vedoucí práce: Rejf Libor; Oponent práce: Havelka František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá ergonomií pracovního místa. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny základní pojmy v oblasti ergonomie. V praktické části je popsána současná situace ve společnosti ALPINE PRO, a. s., ...
  • Personální řízení ve společnosti Grammer Automotive CZ s.r.o. 

   Autor: Placková Zuzana; Vedoucí práce: Rejf Libor; Oponent práce: Fránek Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-26)
   Placková, Z. Personální řízení ve společnosti Grammer Automotive CZ s.r.o. Bakalářská práce, Praha, 2017. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou definovány ...
  • Zakládání obchodních společností ve strojírenství 

   Autor: Vojtěch Adam; Vedoucí práce: Klimeš František; Oponent práce: Dobšová Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-16)
   V úvodní části se bakalářská práce zabývá právní úpravou obchodních společností podle zákona o obchodních korporacích. Bakalářská práce je věnována zejména obchodním společnostem osobním a kapitálovým. Evropská společnost ...
  • Uplatnění vícekriteriálního rozhodování ve společnosti ZVVZ ENVEN Engineering, a. s. 

   Autor: Kutil Filip; Vedoucí práce: Vaniš Ladislav; Oponent práce: Bílek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-27)
   Předmětem Bakalářské práce je aplikování metody vícekriteriálního rozhodování ve společnosti ZVVZ ENVEN Engineering, a.s. První část je teoretická a obsahuje popis vícekriteriálního rozhodování a zavedení pojmů týkajících ...
  • Řízení měnového rizika 

   Autor: Fialová Ilona; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Beránková Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-15)
   V první části své bakalářské práce se zaměřuji na definici derivátů, důvody jejich vzniku a možnosti jejich využití. Následuje výčet jednotlivých druhů derivátů a rozdíly mezi nimi. Poté se již soustředím na měnové deriváty, ...
  • Podnikatelský plán založení autosalonu 

   Autor: Nersisjan Telman; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Heralová Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-28)
   Předmětem této bakalářské práce je sestavení podnikatelského plánu na založení reálného podniku, konkrétně autosalonu luxusních vozidel. Teoretická část obsahuje základní informace a pravidla pro podnikání obecně. Praktická ...
  • Uplatnění vícekriteriálního rozhodování ve společnosti CIME s. r. o. 

   Autor: Med Matěj; Vedoucí práce: Vaniš Ladislav; Oponent práce: Hanzálek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá aplikací vícekriteriálního rozhodování ve společnosti Cime s.r.o. První část je teoreticky zaměřena na obsah a popis vícekriteriálního rozhodování, užívání termínů a pojmů v daném okruhu. ...
  • Personální řízení ve společnosti Ondřejovická strojírna, a.s. 

   Autor: Kouřilová Eva; Vedoucí práce: Rejf Libor; Oponent práce: Kudelka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá personálním řízením v Ondřejovické strojírně, a. s. V teoretické části jsou popsány základní oblasti řízení lidských zdrojů. V analytické části je popsána současná situace ve společnosti, ...
  • Analýza kalkulačního systému ve strojírenském podniku 

   Autor: Černý Jiří; Vedoucí práce: Beran Theodor; Oponent práce: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Úkolem mé bakalářské práce je analýza současného kalkulačního systému ve vybrané společnosti působící ve strojírenství a navržení možných doporučení k optimalizaci nákladových položek. Práce je rozdělena na dvě hlavní ...
  • Řízení pracovního výkonu a zhodnocení fungování pohyblivé složky mzdy v obchodním úseku společnosti SKF CZ, a.s. 

   Autor: Socha Jiří; Vedoucí práce: Charvátová Dagmar; Oponent práce: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Tato bakalářská práce řeší zejména problematiku řízení pracovního výkonu a navázaného systému odměňování pracovníků. V teoretické části je popsán pracovní výkon, styl jeho řízení a jeho jednotlivé aspekty. Dále je popsán ...
  • Analýza systému hodnocení zaměstnanců ve vybraném podniku 

   Autor: Říha Michal; Vedoucí práce: Charvátová Dagmar; Oponent práce: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-28)
   Bakalářská práce je se zabývá analýzou systému hodnocení zaměstnanců ve vybraném podniku. Cílem je analyzovat aktuální systém hodnocení zaměstnanců a v případě nalezení nedostatků navrhnout opatření pro tyto nedostatky, ...