Now showing items 1-20 of 192

  • Analýza uhlíkové stopy studentů Fakulty strojní ČVUT v Praze 

   Author: Filip Trachta; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Lhota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou klimatických změn, tvorbou kalkulátoru uhlíkové stopy pro studenty fakulty strojní ČVUT v Praze. Dále je zde popsán postup sběru dat od studentů a následná statistická analýza ...
  • Charakteristika aditivních technologií a jejich využití z hlediska ekonomické výhodnosti 

   Author: Jiří Vondruš; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Stanek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Tato bakalářská práce zkoumá vybranou metodu aditivní technologie FDM (Fused Deposition Modeling) z hlediska ekonomické výhodnosti. V teoretické části je popsána historie a charakteristika nejčastěji používaných aditivních ...
  • Hodnocení dopadů aditivních technologií v průmyslu 

   Author: Anja Gladović; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Brožová Ester
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Cílem práce je zhodnotit dopady při zavedení aditivních technologií do průmyslu a představit soubor základních poznatků o nich. Teoretická část práce se zabývá metodami 3D tisku, jejich vlastnostmi a využitím v průmyslu, ...
  • Zhodnocení marketingové komunikace ve vybrané společnosti 

   Author: Denisa Márová; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Simonsen Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato bakalářská práce má za cíl zanalyzovat a zhodnotit marketingovou komunikaci ve vybrané společnosti zaměřující se na prodej obalových materiálů. Teoretická část se zabývá vysvětlením marketingu a marketingové komunikace ...
  • Analýza finanční výkonnosti podniku ROVO 

   Author: Martin Hackl; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Horáková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou finanční výkonnosti podniku. Cílem práce je zanalyzovat z veřejně dostupných dat finanční situaci v jaké se podnik nachází v posledních čtyřech letech. Analýza bude provedena v čase ...
  • Návrh obsahu rekvalifikačního programu v oblasti IT ve vybraném podniku 

   Author: David Šlachta; Supervisor: Horejc Jan; Opponent: Holoubek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout řešení, jak podpořit dostatečné obsazení pracovních pozic v oblasti IT. Nejdříve se tato práce zabývá obecnou problematikou rekvalifikace zaměstnanců, která působí jako možné ...
  • Aplikace metody Lean startup 

   Author: Jan Rokoš; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Červený Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   V této práci se zabývám metodou Lean Startup, která byla aplikována mnoha úspěšnými firmami v Silicon Valley. V práci jsem se proto soustředil na body, které jsou nezbytnou součástí této metody a pomohou nám při zakládání ...
  • Podnikatelský záměr pro rozvoj začínající firmy “Botshare – sharing robotics” 

   Author: Elizaveta Ustiantceva; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Findová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Cílem bakalářské práce je vypracovat podrobný a přehledný podnikatelský plán pro start-up Botshare – sharing robotics. Podnik se bude zaměřovat na posílení výrobních společností s technologiemi založenými na umělé inteligenci, ...
  • Analýza vozového parku 

   Author: Dominik Adam; Supervisor: Lhota Jan; Opponent: Esser Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-24)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je provést analýzu současného stavu osobních automobilů v České republice a jejich vývoj dle typu motorizace. Bakalářská práce je rozdělena do tří kapitol, přičemž první dvě jsou teoretické, ...
  • Návrh skladového systému pomocí nástrojů Business Intelligence 

   Author: Klára Falladová; Supervisor: Lhota Jan; Opponent: Andrýsek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-24)
   Cílem této bakalářské práce je vytvořit návrh skladového systému pomocí nástrojů Business Intelligence (BI). Byly zvoleny nástroje MS Excel a Power BI. V teoretické části jsou uvedeny a popsány základní informace ohledně ...
  • Návrh zakázkového systému v podniku za pomoci nástrojů Business Intelligence 

   Author: Jan Dvořák; Supervisor: Lhota Jan; Opponent: Kubo Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-24)
   Cílem této bakalářské práce je analýza současného stavu zakázkového systému v podniku a navržení nového. Teoretická část se zabývá pojmem business intelligence a dalšími body, které s touto problematikou souvisí. V analytické ...
  • Ekonomické aspekty vývoje a výroby průtokového ohřívače vody 

   Author: Michal Štafl; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Formánek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-24)
   Předmětem práce „Ekonomické aspekty vývoje a výroby průtokového ohřívače vody“ v Družstevních závodech Dražice – strojírny s.r.o. je zjistit, zda přesun výroby průtokových ohřívačů vody bude profitabilní či nikoliv. ...
  • Identifikace plýtvání a možnosti eliminace plýtvání ve vybraném podniku 

   Author: Matěj Matoušek; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Knypl Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou identifikace plýtvání a možností jeho eliminace ve vybraném podniku. Cílem práce je popsat vybrané podnikové procesy, odhalit dílčí typy plýtvání a předložit návrhy na jejich ...
  • Posouzení procesu řízení projektů ve společnosti DUVE ČR s.r.o. 

   Author: Zdeněk Weisheitel; Supervisor: Žemlička Petr; Opponent: Pacovský Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Předmětem bakalářské práce je poskytnutí externího pohledu do projektového řízení společnosti DUVE ČR s.r.o. První polovina práce obsahuje teoretické informace o způsobech řízení projektů. V druhé polovině je objektivně ...
  • Analýza a návrh optimalizace pracoviště ve vybrané společnosti 

   Author: Jaroslav Krejčí; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Němcová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a omezení plýtvání v podniku Autoservis 11. Za pomoci metody 5S a aktivního vyhledávání muda jsou hledány největší zdroje mrhání. Na základě analýzy je vytvořeno možné řešení ...
  • Určení nákladů produktu 

   Author: Matěj Novák; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Procházka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato bakalářská práce se zaobírá problematikou určování a přiřazování jednotlivých nákladů ke konkrétnímu produktu podniku. Hlavním cílem této práce bylo provedení analýzy současného způsobu kalkulování nákladů na produkt ...
  • Hodnocení investice do modernizace obráběcích strojů 

   Author: Stanislav Kundera; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Jireček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá technicko-ekonomickým zhodnocením projektu firmy XY, a to konkrétně modernizací konvenčních obráběcích zařízení, tedy nákupem CNC strojů. Hodnocení zahrnuje technologické parametry strojů a ...
  • Hospodaření s nářadím a nástroji ve vybraném podniku 

   Author: Jan Velda; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Tato bakalářská práce se věnuje hospodaření s nářadím a nástroji ve vybraném podniku. Je rozdělena na několik částí. Teoretická část se zabývá základními pojmy. Část analytická představuje podnik. A v návrhové části se ...
  • Finanční a nefinanční analýza vybrané společnosti 

   Author: Ekaterina Zaritskaia; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Dobrovolschi Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Cílem bakalářské práce je finanční a nefinanční analýza podniku EDEL – nábytek, spol. s.r.o. v letech 2015 až 2019. Práce se skládá z teoretické, praktické a závěrečné částech. V první části definuji základní pojmy finanční ...
  • Startup společnosti na výrobu produktů pomocí 3D tisku 

   Author: Petr Kolouch; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Kýhos Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
   Tato práce se zabývá návrhem na založení společnosti v oblasti aditivních technologií na výrobu především polymerních produktů. Dělí se na tři části: první teoretickou, druhou analytickou a třetí návrhovou. Cílem je ...