Now showing items 1-20 of 176

  • Hodnocení investice do modernizace obráběcích strojů 

   Author: Stanislav Kundera; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Jireček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá technicko-ekonomickým zhodnocením projektu firmy XY, a to konkrétně modernizací konvenčních obráběcích zařízení, tedy nákupem CNC strojů. Hodnocení zahrnuje technologické parametry strojů a ...
  • Hospodaření s nářadím a nástroji ve vybraném podniku 

   Author: Jan Velda; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Tato bakalářská práce se věnuje hospodaření s nářadím a nástroji ve vybraném podniku. Je rozdělena na několik částí. Teoretická část se zabývá základními pojmy. Část analytická představuje podnik. A v návrhové části se ...
  • Finanční a nefinanční analýza vybrané společnosti 

   Author: Ekaterina Zaritskaia; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Dobrovolschi Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Cílem bakalářské práce je finanční a nefinanční analýza podniku EDEL – nábytek, spol. s.r.o. v letech 2015 až 2019. Práce se skládá z teoretické, praktické a závěrečné částech. V první části definuji základní pojmy finanční ...
  • Startup společnosti na výrobu produktů pomocí 3D tisku 

   Author: Petr Kolouch; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Kýhos Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
   Tato práce se zabývá návrhem na založení společnosti v oblasti aditivních technologií na výrobu především polymerních produktů. Dělí se na tři části: první teoretickou, druhou analytickou a třetí návrhovou. Cílem je ...
  • Faktory určující volbu mezinárodní marketingové strategie ve farmaceutickém průmyslu na příkladu společnosti Bayer AG 

   Author: Anastasiia Shkliaeva; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Kačín Radovan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Cílem dané práce je identifikace faktorů ovlivňujících stanovení mezinárodní marketingové strategie farmaceutické společnosti Bayer AG. Práce se skládá ze tří kapitol. První kapitola je věnována teoretickému popisu mezinárodní ...
  • Hodnocení investičního projektu vývojového a výzkumného centra 

   Author: Michal Matějka; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Šedivý Otomar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Cílem bakalářské práce je analýza postupů využívaných při hodnocení efektivnosti investičního projektu v reálně existujícím podniku v oblasti vývoje a výzkumu v automobilovém průmyslu. V úvodní teoretické části práce jsou ...
  • Analýza současného managementu v konkrétní společnosti a návrh změn 

   Author: Mario Uhlík; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Zapletalová Mária
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   V tejto bakalárskej práci sa venujem v teoretickej časti porovnaniu klasického managementu s managementom súčasným, a to so zameraním na prostredie podniku, jeho kultúru, štruktúru a celkovo na spôsob vedenia a riadenia ...
  • Rešerše kalkulačních postupů ve strojírenském podniku 

   Author: Vojtěch Hlinák; Supervisor: Lhota Jan; Opponent: Ulbrich Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Hlavním cílem mé bakalářské práce, která nese název Rešerše kalkulačních postupů ve strojírenském podniku, je rozbor současného kalkulačního systému vybraného podniku a návrh na vypracování jeho zdokonalení. V teoretické ...
  • Analýza postavení společnosti PHATEC s.r.o. na trhu 

   Author: Stanislav Kundera; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Kačín Radovan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Bakalářská práce řeší problematiku marketingové analýzy podniku. Popisuje jeho vnitřní a vnější prostředí. Cílem je vyhodnotit tyto informace a učinit návrhy, které povedou k lepšímu marketingu v podniku Phatec s.r.o.
  • Rešerše vybraných nástrojů „Business intelligence“ pro využití v oblasti montáže produktů 

   Author: Jiří Pakosta; Supervisor: Lhota Jan; Opponent: Stieberová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na porovnání vybraných business intelligence nástrojů v oblasti montáže produktů. Byli zvoleny nástroje Power BI a Google data studio. Nástroje jsou porovnávány v důležitých bodech jako ...
  • Analýza zakázek malého výrobního podniku pro možné rozhodování o jeho dalším rozvoji 

   Author: Josef Fajt; Supervisor: Lhota Jan; Opponent: Vaniš Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Cílem práce je analýza zakázek malého výrobního podniku pro možné rozhodování o jeho dalším vývoji. Teoretická část práce se zabývá pojmem business intelligence, jeho charakteristikou, představením základním principů a ...
  • Hodnocení investice do nákupu výrobní linky ve společnosti FERI, s.r.o. 

   Author: Adam Novák; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Meller Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je vyhodnocení investice do nákupu výrobní linky pro výrobu betonářských armatur ve společnosti FERI s.r.o. Teoretická část se zabývá obecným popisem investic a zdroji jejich financování. ...
  • Cost-benefit analýza v ergonomii 

   Author: Veronika Slavíková; Supervisor: Kyncl Martin; Opponent: Šoltys Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Bakalářská práce se zabývá cost-benefit analýzou v oblasti ergonomie. Cílem bakalářské práce je zanalyzovat, pomocí rešerší, stav nákladovosti, na úrazy na pracovišti a nemoci z povolání, před ergonomickým zlepšením ...
  • Racionalizace oddělení povlakování ve válcovně 

   Author: Danil Burdin; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Cílem teto záverečné práce je formulace strategického rozvoje podniku jako předpokladu prosperity v konkurenčním prostředí oboru. Obsah (Rámcový): • Význam a postavení strategického řízeni v podniku • Vymezení úloh akcionářů, ...
  • Softwarová podpora finančního plánování ve výrobním podniku 

   Author: Jakub Stanovský; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Pour Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Cílem této práce je přiblížit problematiku finančního plánování ve výrobním podniku a zároveň předvést možnosti použití moderních softwarových nástrojů pro usnadnění této činnosti. Pro přehlednost se práce dělí do dvou ...
  • Racionalizace logistiky ve výrobní společnosti 

   Author: Bao Lam Le; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Cílem této bakalářské práce je racionalizace logistiky ve výrobním podniku. Teoretická část uvádí pojem logistika, její vývoj a historii, její dnešní pojetí a popisuje jaké systémy, technologie, metody a filozofie se ...
  • Posouzení ekonomických a environmentálních dopadů plynových a elektrických tepelných čerpadel vzduch-voda 

   Author: David Zhouf; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Žilka Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Cílem této bakalářské práce je porovnání ekonomických a environmentálních dopadů plynem poháněných a elektřinou poháněných tepelných čerpadel odebírajících teplo ze vzduchu s následným předáním do vody. Práce obsahuje úvod ...
  • Nákladová analýza průmyslového podniku 

   Author: Tomáš Týfa; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Moravec Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Bakalářská práce se zabývá nákladovou analýzou průmyslového podniku, rozborem současného stavu kalkulací a následným návrhem vylepšující vypovídající schopnosti kalkulačních informací. Těžištěm návrhové části je dynamizace ...
  • Analýza časových řad 

   Author: Jakub Frolík; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu časových řad. Za pomoci různých metod analýzy je hledán model nejprve sezonní a poté nesezonní časové řady a na jeho základě je vytvořena předpověď na další období. V závěru ...
  • Implementace systému pro řízení a plánování údržby 

   Author: Alex Michl; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Horejc Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Bakalářská práce se zaměřuje na zavedení systému pro řízení a plánování údržby do podnikové praxe. Cílem práce je představit vybranou společnost a implementovanou aplikaci twiGIS, a následně vyjádřit časové a finanční ...