Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 64

  • Podnikatelský záměr strojírenského podniku 

   Autor: Dobrovolschi Olga; Vedoucí práce: Beran Theodor; Oponent práce: Vaniš Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-20)
   Cílem bakalářské práce je vypracování postupu přípravy kvalitního a uceleného podnikatelského záměru na zavádění inovativní technologie výroby nového výrobku. Na základě technickoekonomické studie, analýze finančních ...
  • Návrh hodnocení investice v podniku Aero Vodochody 

   Autor: Bodák Daniel; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Scholz Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-11)
   V bakalářské práci se zaměřuji na hodnocení investice ve firmě AERO Vodochody AEROSPACE a.s. V první polovině práce se věnuji komplexnímu popisu problematiky vzniku, hodnocení a financování investic v předinvestiční fázi. ...
  • Vývoj a současnost organizačních struktur společností 

   Autor: Petržílková Kamila; Vedoucí práce: Žáček Vladimír; Oponent práce: Žemlička Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-28)
   V práci jsou zpracovány informace z odborné literatury týkající se problematiky organizačních struktur, především pak jejich vývojem a použitím v současné době. Teoretická část je rozdělená na tři části. První část teoretické ...
  • Inovace externího systému komunikace se zákazníky ve vybrané společnosti 

   Autor: Yuzhakova Iryna; Vedoucí práce: Vaniš Ladislav; Oponent práce: Růžička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-01)
   Závěrečná práce se zabývá problematikou týkající se komunikace s Importéry a problematikou komunikačního systémů MBV. Teoretická část je věnována především komunikaci v marketingu. Dále se tato práce zaměřuje na současnou ...
  • Vícekriteriální analýza v podniku a tvorba modelu v MS Excel 

   Autor: Mesároš Marek; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-11)
   Bakalářská práce se zabývá vícekriteriálním rozhodováním ve firmě. Cílem této práce je návrh, tvorba a analýza vybraných modelů řešení v prostředí Microsoft Excel. První část bakalářské práce je částí teoretickou. Obsahuje ...
  • Hospodaření s nářadím ve společnosti Monta 

   Autor: Nwelati Dominik; Vedoucí práce: Vaniš Ladislav; Oponent práce: Vrážel Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá hospodařením s nástroji v konkrétní společnosti. Práce se zaměřuje na vytvoření kódového značení nástrojů, které bude využito ke snadné orientaci zaměstnanců v sortimentu nástrojů. V práci ...
  • Analýza marketingového působení Raiffeisenbank, a.s. 

   Autor: Daxner Petr; Vedoucí práce: Žáček Vladimír; Oponent práce: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou bankovního marketingu. Popisuje tvorbu marketingového mixu banky, analýzu pozice podniku na trhu a marketingového působení na klienty. Cílem práce je učinit návrhy a doporučení, ...
  • Ergonomie pracovního místa 

   Autor: Lacko Andrej; Vedoucí práce: Rejf Libor; Oponent práce: Havelka František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá ergonomií pracovního místa. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny základní pojmy v oblasti ergonomie. V praktické části je popsána současná situace ve společnosti ALPINE PRO, a. s., ...
  • Personální řízení ve společnosti Grammer Automotive CZ s.r.o. 

   Autor: Placková Zuzana; Vedoucí práce: Rejf Libor; Oponent práce: Fránek Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-26)
   Placková, Z. Personální řízení ve společnosti Grammer Automotive CZ s.r.o. Bakalářská práce, Praha, 2017. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou definovány ...
  • Zakládání obchodních společností ve strojírenství 

   Autor: Vojtěch Adam; Vedoucí práce: Klimeš František; Oponent práce: Dobšová Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-16)
   V úvodní části se bakalářská práce zabývá právní úpravou obchodních společností podle zákona o obchodních korporacích. Bakalářská práce je věnována zejména obchodním společnostem osobním a kapitálovým. Evropská společnost ...
  • Uplatnění vícekriteriálního rozhodování ve společnosti ZVVZ ENVEN Engineering, a. s. 

   Autor: Kutil Filip; Vedoucí práce: Vaniš Ladislav; Oponent práce: Bílek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-27)
   Předmětem Bakalářské práce je aplikování metody vícekriteriálního rozhodování ve společnosti ZVVZ ENVEN Engineering, a.s. První část je teoretická a obsahuje popis vícekriteriálního rozhodování a zavedení pojmů týkajících ...
  • Řízení měnového rizika 

   Autor: Fialová Ilona; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Beránková Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-15)
   V první části své bakalářské práce se zaměřuji na definici derivátů, důvody jejich vzniku a možnosti jejich využití. Následuje výčet jednotlivých druhů derivátů a rozdíly mezi nimi. Poté se již soustředím na měnové deriváty, ...
  • Podnikatelský plán založení autosalonu 

   Autor: Nersisjan Telman; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Heralová Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-28)
   Předmětem této bakalářské práce je sestavení podnikatelského plánu na založení reálného podniku, konkrétně autosalonu luxusních vozidel. Teoretická část obsahuje základní informace a pravidla pro podnikání obecně. Praktická ...
  • Uplatnění vícekriteriálního rozhodování ve společnosti CIME s. r. o. 

   Autor: Med Matěj; Vedoucí práce: Vaniš Ladislav; Oponent práce: Hanzálek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá aplikací vícekriteriálního rozhodování ve společnosti Cime s.r.o. První část je teoreticky zaměřena na obsah a popis vícekriteriálního rozhodování, užívání termínů a pojmů v daném okruhu. ...
  • Personální řízení ve společnosti Ondřejovická strojírna, a.s. 

   Autor: Kouřilová Eva; Vedoucí práce: Rejf Libor; Oponent práce: Kudelka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá personálním řízením v Ondřejovické strojírně, a. s. V teoretické části jsou popsány základní oblasti řízení lidských zdrojů. V analytické části je popsána současná situace ve společnosti, ...
  • Analýza kalkulačního systému ve strojírenském podniku 

   Autor: Černý Jiří; Vedoucí práce: Beran Theodor; Oponent práce: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Úkolem mé bakalářské práce je analýza současného kalkulačního systému ve vybrané společnosti působící ve strojírenství a navržení možných doporučení k optimalizaci nákladových položek. Práce je rozdělena na dvě hlavní ...
  • Řízení pracovního výkonu a zhodnocení fungování pohyblivé složky mzdy v obchodním úseku společnosti SKF CZ, a.s. 

   Autor: Socha Jiří; Vedoucí práce: Charvátová Dagmar; Oponent práce: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Tato bakalářská práce řeší zejména problematiku řízení pracovního výkonu a navázaného systému odměňování pracovníků. V teoretické části je popsán pracovní výkon, styl jeho řízení a jeho jednotlivé aspekty. Dále je popsán ...
  • Analýza systému hodnocení zaměstnanců ve vybraném podniku 

   Autor: Říha Michal; Vedoucí práce: Charvátová Dagmar; Oponent práce: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-28)
   Bakalářská práce je se zabývá analýzou systému hodnocení zaměstnanců ve vybraném podniku. Cílem je analyzovat aktuální systém hodnocení zaměstnanců a v případě nalezení nedostatků navrhnout opatření pro tyto nedostatky, ...
  • Změna kalkulačního systému při přechodu na seriovou výrobu. 

   Autor: Behenská Katrin; Vedoucí práce: Vaniš Ladislav; Oponent práce: Jurčová Adriana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Předmětem bakalářské práce "Změna kalkulačního systému při přechodu na sériovou výrobu" je analýza současného stavu kalkulací v kusové výrobě a návrh kalkulací pro sériovou výrobu ve vybraném strojírenském podniku. Teoretická ...
  • Uplatnění vícekriteriálního rozhodování ve společnosti Ferro OK, s.r.o. 

   Autor: Švéda Karel; Vedoucí práce: Vaniš Ladislav; Oponent práce: Jurčová Adriana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Předmětem bakalářské práce je návrh na zavedení metody vícekriteriálního rozhodování ve společnosti Ferro OK, s.r.o. První část je teoretická a obsahuje popis vícekriteriálního rozhodování a jeho jednotlivých metod, včetně ...