Now showing items 1-20 of 213

  • Analýza životního cyklu vodíkových vozidel 

   Author: Lukáš Trávníček; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Žilka Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou životního cyklu vodíkových vozidel. Úvodní část práce je zaměřena na představení jednotlivých typů vodíkových automobilů dle typu pohonu, na popis rozdílů ve spalovaní vodíku ve ...
  • Návrh nástroje business intelligence pro sledování změn ve výrobní sekvenci 

   Author: Lukáš Blažek; Supervisor: Lhota Jan; Opponent: Hošinský Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem business intelligence nástroje pro konkrétní oblast výrobního procesu v nadnárodní firmě. Teoretická část se věnuje popisu problematiky business intelligence spolu se současnými ...
  • Analýza vozidel dle druhu pohonu 

   Author: Alex Hrbáček; Supervisor: Lhota Jan; Opponent: Bozděch Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je provést analýzu současného a budoucího stavu vozidel s alternativním pohonem a jejich vývoj. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou kapitolu. Teoretická část je ...
  • Technicko-ekonomická komparativní analýza pozemních konstrukcí pro fotovoltaické elektrárny 

   Author: Lukáš Váňa; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Špiller Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
   Práce se zabývá porovnáním 4 typů pozemních konstrukcí pro fotovoltaické elektrárny, konkrétně fixní, 1-osé sledování bez skonu panelu, 1-osé sledování se sklonem panelu a dvouosé sledování v podmínkách České republiky. ...
  • Analýza životního cyklu baterií elektrických vozidel 

   Author: Petr Macháček; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Žilka Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou životního cyklu baterií elektromobilů. V první části se práce zaměřuje na rozdělení elektrických vozidel dle typu pohonu. V kapitole o vývoji elektromobilů se práce zabývá jak ...
  • Racionalizace v podnikové logistice 

   Author: Oliver Kheil; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Vaniš Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou racionalizace logistiky v podniku a jejím dopadem na procesy a efektivitu. Logistika je klíčovou oblastí ve většině podniků, zajišťuje plynulý tok materiálů, informací a zboží ...
  • Marketingová analýza postavení divize termomechanika společnosti BOSCH s.r.o. na trhu 

   Author: Michael Hofrichter; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Větrovec Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Cílem mé bakalářské práce je marketingová analýza divize termotechnika společnosti BOSCH s.r.o., která se pohybuje v oblasti prodeje a vývoje termotechniky. Výsledkem mé práce bude návrh marketingové strategie dle komunikačního ...
  • Business Model Canvas pro firmy Lucid Motors a NIO 

   Author: Vojtěch Matějka; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Štěpán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Cílem mé bakalářské práce je vytvoření business modelu canvas pro společnosti Lucid Motors a NIO a pomocí této analýzy vyhodnotit stav společností a učinit doporučení pro zlepšení. Jako vstupy pro business model canvas ...
  • Analýza rizik projektů 

   Author: Thanh Long Le; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Tačner Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá popisem řízení rizik projektů. Rizika jsou nedílnou součástí každého projektu a jejich správná identifikace a hodnocení je klíčová pro úspěšné plánování a řízení projektů. Cílem této bakalářské ...
  • Návrhy ergonomických racionalizací pracovišť 

   Author: David Koupil; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Bakalářská práce je zaměřena na problematiku ergonomie ve strojírenství. Teoretická část tak obsahuje popis a vysvětlení základů ergonomie spolu s projektováním pracovišť. Nachází se zde následně i metody pro vhodný výběr ...
  • Servis design poskytovatelů dopravních služeb 

   Author: Jakub Kopecký; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Ircingová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá uživatelskou zkušeností cestujících při přepravě vlakem na trase Praha hlavní nádraží – Pardubice hlavní nádraží dopravců České dráhy a RegioJet. Cílem práce je pomocí metody Design thinking ...
  • Aplikace metody Lean startup 

   Author: Jan Rokoš; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Červený Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   V této práci se zabývám metodou Lean Startup, která byla aplikována mnoha úspěšnými firmami v Silicon Valley. V práci jsem se proto soustředil na body, které jsou nezbytnou součástí této metody a pomohou nám při zakládání ...
  • Analýza využití cloud computingu v podniku 

   Author: Andrei Godovykh; Supervisor: Brdek Vladimír; Opponent: Žemlička Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Bakalářská práce se zabývá možností implementace cloud computingu ve vybrané firmě. Cílem této práce je na základě metody vícekriteriálního rozhodování vybrat vhodnou variantu cloud computingového řešení ve vybraném podniku. ...
  • Podnikový užitný vzor v současném právu 

   Author: Karel Černý; Supervisor: Pilík Václav; Opponent: Kostková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá ochranou užitného vzoru vytvořeného v zaměstnaneckém nebo obdobném vztahu (podnikového užitného vzoru). Jsou vysvětleny základní pojmy duševního vlastnictví se zaměřením na oblast nových ...
  • Analýza environmentálních dopadů výrobního procesu v Pewag s. r. o. 

   Author: Filip Bartáček; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Bureš Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Cílem této bakalářské práce je analyzovat a vyhodnotit vliv výrobního procesu háku na životní prostředí. V práci je obsažen také úvod do problematiky environmentálního managementu. Pro realizaci LCA analýzy byl použit ...
  • Popis nástroje pro management a správu projektů v malých a středních podnicích 

   Author: Martin Šnaidauf; Supervisor: Lhota Jan; Opponent: Procházka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Tato bakalářská práce se věnuje popisu návrhu systému pro management a správu projektů v malých a středních podnicích. Teoretická část je zaměřena na představení problematiky business intelligence. Přibližuje čtenáři ...
  • Aplikace metody design thinking při návrhu produktu 

   Author: Marek Pícha; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Kuchař Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Tato práce se zabývá aplikací metody design thinking při návrhu produktu. Teoretická část popisuje historii, koncept a postup aplikace metody. Cílem praktické části je aplikace metody při vývoji produktu, který pomůže ...
  • Ekonomické zhodnocení investice do medicínského přístroje 

   Author: Marta Potměšilová; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Freiberg František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Bakalářská práce se zabývá hodnocením investičního projektu do modernizace zobrazovací techniky ve zdravotnickém zařízení Oblastní nemocnice Kolín a.s. V první části se práce věnuje teoretickým poznatkům potřebným k ...
  • Technicko-ekonomické zhodnocení investice do inovace kompresorovny ve strojírenském podniku 

   Author: Kateřina Baldová; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Černý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Cílem bakalářské práce je posoudit výhodnost investice ve strojírenském podniku Narex Bystřice s.r.o. Konkrétně se jedná o výměnu starého kompresoru za nový, což je úzce spjato s úsporami elektrické energie a se snižováním ...
  • Posouzení životního cyklu průmyslového výrobku v Beneš a Lát, s. r. o. 

   Author: Aruzhan Yerzhanova; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Kučera Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Předmětem této bakalářské práce je hodnocení vlivu procesu výroby průmyslového produktu na životní prostředí. První část je teoretická a popisuje metody a nástroje, které se používají k posuzování environmentálního dopadu. ...