Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 37

  • Reporting strojírenské obchodní korporace 

   Autor: Poliščuk Štěpán; Vedoucí práce: Beran Theodor; Oponent práce: Yavorská Taťána
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-30)
   Předmětem Bakalářské práce je analýza současného pojetí reportingu v podnikové praxi a navržení doporučeného obsahu podnikového reportu. V první části práce jsou zpracovány teoretické základy pro reporting, který zahrnuje ...
  • Zakládání obchodních společností ve strojírenství 

   Autor: Kuneš Jan; Vedoucí práce: Klimeš František; Oponent práce: Kupec Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Bakalářská práce se v úvodní kapitole zabývá právní úpravou obchodních společností, která je především upravena v zákonu o obchodních korporacích. Mezi osobní obchodní společnosti patří veřejná obchodní společnost a ...
  • Zvyšování efektivity systému objednávání náhradních dílů 

   Autor: Chudý Šimon; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Jirásek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-29)
   Popis a analýza procesů náhradních dílů so zaměřením na sys-tém objednávaní. Použitím především štíhlého přístupu je práce doplněna návrhy a doporučeními pro zlepšení efektivity objed-návání a správu náhradních dílů. Práce ...
  • Racionalizace práce ve společnosti Smartech Solutions, s.r.o. 

   Autor: Hora Martin; Vedoucí práce: Vaniš Ladislav; Oponent práce: Palička Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-20)
   Předmětem bakalářské práce "Racionalizace práce ve společnosti SmarTech Solutions, s.r.o." je provést komplexní analýzu pracovních, zejména produkčních činností a navrhnout reálně využitelné řešení. Po úvodní části následuje ...
  • Hodnocení investičního projektu společnosti LETOKOV a.s. 

   Autor: Bránská Alena; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Šaurová Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Cílem bakalářské práce je hodnocení investičního projektu na odkup výroby švýcarské společnosti Famec. Výrobu bude odkupovat společnost LETOKOV a. s. a převeze ji do České republiky. V teoretické části budou definovány ...
  • Cloud computing v malém a středním podniku 

   Autor: Tilcer Daniel; Vedoucí práce: Brdek Vladimír; Oponent práce: Žemlička Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   Cílem práce je popsat způsob, jak je možné aplikovat cloud computing do malého nebo středního podniku a uvést praktický příklad, který simuluje náklady na pořízení on premise řešení ve srovnání s náklady spojenými s pořízením ...
  • Marketingová studie v podniku IMA, s.r.o. 

   Autor: Hora Pavel; Vedoucí práce: Rejf Libor; Oponent práce: Martinovský Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-29)
   Bakalářská práce je marketingovou studií aplikovanou v konkrétním podniku a jejím cílem je, skrze definování teoretických pojmů marketingu a následnou analýzu aktuální situace tohoto podniku, dospět až k jednotlivým návrhům ...
  • Návrh struktury souhrnných ekonomických informací prezentovaných představenstvu akciové společnosti 

   Autor: Vassilenko Viktor; Vedoucí práce: Beran Theodor; Oponent práce: Vaniš Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Předmětem bakalářské práce "Návrh struktury souhrnných ekonomických informací prezentovaných představenstvu akciové společnosti" je posouzení finanční situace reálně exitujícího podniku na základě zvolených metod finanční ...
  • Aplikace vícekriteriálního rozhodování ve společnosti TODO production, s. r. o. 

   Autor: Blažek Tomáš; Vedoucí práce: Vaniš Ladislav; Oponent práce: Filip Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá aplikací metody vícekriteriálního rozhodování při modernizaci technické základny ve společnosti TODO production, s r. o. V první části je popsána teorie vícekriteriálního rozhodování. Jsou ...
  • Projektový management s podporou cloudových nástrojů 

   Autor: Lemberková Anna; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Stieberová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-14)
   V současném světě je efektivní řízení projektů klíčové pro dosažení cílů podniku. Vedoucí pracovníci nebo manažeři mají možnost výběru podpůrného softwaru pro vedení projektu. Bakalářská práce poskytuje manažerům soubor ...
  • Tvorba technického návodu produktu splňujícího současné legislativní požadavky. 

   Autor: Drahokoupil Filip; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Findová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-28)
   Obsahem této bakalářské práce je návrh osnovy, která slouží jako postup pro psaní návodů k technickým výrobkům. Osnova obsahuje podklady, které je nutné před tvorbou návodu sehnat, obsahuje doporučení k textům v návodu, ...
  • Systém kalkulace a rozpočetnictví v průmyslovém podniku OEZ, s.r.o. 

   Autor: Puchmeltr Josef; Vedoucí práce: Beran Theodor; Oponent práce: Šimek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-17)
   Tato bakalářská práce pojednává o kalkulaci nákladů na výrobek v průmyslovém podniku. V první části jsou uvedena teoretická východiska kalkulací a různé způsoby klasifikace nákladů. Druhá část popisuje kalkulační systém v ...
  • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

   Autor: Pervil' Irina; Vedoucí práce: Brdek Vladimír; Oponent práce: Bartušek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-12-18)
   Bakalářská práce je zaměřena na analýzu a návrh změn informačního systému společnosti Abrex s.r.o., která má sídlo v Praze. Teoretická část přináší teoretický náhled na informační systémy. V praktické části provedeny ...
  • Ergonomická úprava pracoviště 

   Autor: Luiss Dóming Richter Vanda; Vedoucí práce: Rejf Libor; Oponent práce: Štěpán Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-19)
   Bakalářská práce zaměřená na ergonomickou úpravu pracovišť vybrané strojírenské firmy PEaPE METAL s.r.o. se sídlem v Mikulovicích u Znojma. Kde největšími nedostatky byly nevyhovující svařovací stůl pro delší výrobky, ...
  • Návrh mobilní dílny pro servis nákladních automobilů 

   Autor: Němec Petr; Vedoucí práce: Zralý Martin; Oponent práce: Žemlička Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem přestavby mobilní dílny pro servis nákladních automobilů, kalkulací nákladů a zisku při její realizaci. Práce byla vytvořena ve spolupráci se společností PONTI Kunčí s.r.o. Práce je ...
  • Marketingová analýza průmyslového odvětví kolejových vozidel 

   Autor: Civilibal Abdullah; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Žáček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   The thesis focuses on the market analysis of the rolling stock industry around the globe and in the Czech Republic. The author investigates the key theoretical aspects related to market analysis, and provides a broad ...
  • Návrhy na zvýšení efektivnosti vývojových projektů v TC Informatics a.s. 

   Autor: Koudelka Lukáš; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Vaniš Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-15)
   Předmětem bakalářské práce "Návrhy na zvýšení efektivnosti vývojových projektů v TC Inter-Informatics a.s." je na základě analýzy reálných vývojových projektů identifikovat příčiny ovlivňující efektivnost těchto projektů ...
  • Projekt ekologizace provozu ve slévárenském podniku 

   Autor: Hemžalová Daniela; Vedoucí práce: Vaniš Ladislav; Oponent práce: Vrážel Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Cílem této bakalářské práce je vypracovat návrh na ekologičtější provoz ve slévárenském podniku. V teoretické části jsou zpracovány literární zdroje zabývající se potřebnými informacemi k získání přehledu o dopadu slévárenské ...
  • Analýza hospodářské činnosti výrobního podniku 

   Autor: Egorova Inna; Vedoucí práce: Beran Theodor; Oponent práce: Vaniš Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-29)
   Předmětem této bakalářské práce je pochopit roli manažerských informací v podnikové praxi. V teoreticé části práce jsou uvedeny základní pojmy a definice týkající se reporting a controllingu. Analytická část je zaměřena ...
  • Analýza trhu osobních automobilů 

   Autor: Loun Miroslav; Vedoucí práce: Žáček Vladimír; Oponent práce: Kuncová Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-25)
   Cílem této bakalářské práce je analyzovat indický trh osobních automobilů z hlediska společnosti ŠKODA AUTO a.s. a navrhnout opatření, která by dokázala posílit její tržní postavení. V teoretické části jsou definovány ...