Now showing items 1-20 of 146

   Subject
   Analysis of an assessment system,employee assessment,methods of employee assessment [1]
   Analýza systému hodnocení,hodnocení zaměstnanců,metody hodnocení zaměstnanců [1]
   Automobile market, India, Skoda Auto, SWOT analysis, competition, passenger car, market analysis [1]
   Automobilový trh, Indie, Škoda Auto, SWOT analýza, konkurence, osobní automobil, analýza trhu [1]
   Battery electric vehicles,electric vehicles,current state,batteries,charging stations,EV market,barriers to deployment,options to support BEVs,pros and cons of BEVs,SWOT analysis,Total cost of ownership of vehicles [1]
   Bezpilotní létající stroje,drony,hodnocení investic,ropa,ropný a plynárenský průmysel,variantBezpilotní létající stroje,varianty [1]
   Business corporation act,setting up companies,foundation of the business company [1]
   Business Corporations Act, Business Register, Formation of a business corporation, Incorporation of a business corporation [1]
   business plan,feasibility study,engineering company,financial analysis [1]
   Calculations,costs,assembly line,module [1]
   chemical cleaning,deposits,fouling,heat exchanger,environmental impact,optimalization [1]
   chemické čištění,usazeniny,zanášení,výměník tepla,ekologické dopady,optimalizace [1]
   Cloud computing, Distribuční model, Implementační model, IaaS, PaaS, SaaS, SLA, Datová centra , SWOT analýza, CAPEX, OPEX, Microsoft, IBM, Amazon, Google, Gogrid, Vícekriteriální rozhodování, On-premise. [1]
   Cloud computing, Distribution model, Implementation model, IaaS, SaaS, PaaS, SLA, Data centers, SWOT analysis, CAPEX, OPEX, Microsoft, IBM, Amazon, Google, Gogrid, multicriterial analysis, on-premise. [1]
   Cost management,costing,management accounting,costing methods,inventory accounting [1]
   Costing,cost,cost breakdown,costing unit,financial accounting,managerial accounting,calculation formula,variable costs,fixed costs,overheads,break even point,price [1]
   costing,costs,variable costs,fixed costs,budget,activity-based costing,ABC method,economic outcome,financial accounting [1]
   costs calculation, mobile workshop, production costs, car conversion [1]
   Costs,cost Breakdown,calculation,calculation types,calculation unit,financial accounting,calculation formula,fixed costs,overheads,variable costs,activity indicators,SWOT analysis [1]
   Costs,cost classification,cost calculation,calculation system,calculation methods,piece production,serial production [1]