Now showing items 1-20 of 215

  • Hodnocení investičního projektu "KRTEK" spol. Biotech Lignosulfonate, s.r.o. 

   Author: Baronová Barbora; Supervisor: Žilka Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Analýza vlivu uhelných elektráren na životní prostředí 

   Author: Kohout Jakub; Supervisor: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Zavádění 5S metody ve společnost GE Aviation Czech 

   Author: Kočíková Ivana; Supervisor: Žilka Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Zakládání obchodních společností ve strojírenství 

   Author: Libenská Kateřina; Supervisor: Klimeš František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Marketingová studie v pivovaru MMX 

   Author: Hána Václav; Supervisor: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Model obměny zaměstnanců 

   Author: Maixnerová Petra; Supervisor: Sládek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Personální řízení ve spol. Hennlich Industrietechnik, spol. s r.o. 

   Author: Šumera Pavel; Supervisor: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Výběr informačního systému pro spol. PYROSERVIS, a.s. 

   Author: Pekar Viktor; Supervisor: Brdek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Projekt organizační struktury podniku 

   Author: Šneberková Ludmila; Supervisor: Žáček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Hodnocení integrovaného systému řízení 

   Author: Šangala Jakub; Supervisor: Kožíšek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Ergonomická racionalizace pracovišě 

   Author: Moravec Patrik; Supervisor: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Virtuální organizace 

   Author: Zajíček Štěpán; Supervisor: Žáček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Marketingová studie ve spol. GYNCENTRUM, spol. s r.o. 

   Author: Mungenga Jolyon; Supervisor: Rejf Libor; Opponent: Martinovský Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Model pro simulaci procesů kalkulace nákladů na produkt 

   Author: Línek Martin; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Zralý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Podnikatelský plán vstupu vybrané firmy na ruský trh 

   Author: Yergebekov Nuriddin; Supervisor: Kavan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Racionalizace práce ve společnosti Smartech Solutions, s.r.o. 

   Author: Hora Martin; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Palička Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-20)
   Předmětem bakalářské práce "Racionalizace práce ve společnosti SmarTech Solutions, s.r.o." je provést komplexní analýzu pracovních, zejména produkčních činností a navrhnout reálně využitelné řešení. Po úvodní části následuje ...
  • Návrhy na zvýšení efektivnosti vývojových projektů v TC Informatics a.s. 

   Author: Koudelka Lukáš; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Vaniš Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-15)
   Předmětem bakalářské práce "Návrhy na zvýšení efektivnosti vývojových projektů v TC Inter-Informatics a.s." je na základě analýzy reálných vývojových projektů identifikovat příčiny ovlivňující efektivnost těchto projektů ...
  • Systém kalkulace a rozpočetnictví v průmyslovém podniku OEZ, s.r.o. 

   Author: Puchmeltr Josef; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Šimek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-17)
   Tato bakalářská práce pojednává o kalkulaci nákladů na výrobek v průmyslovém podniku. V první části jsou uvedena teoretická východiska kalkulací a různé způsoby klasifikace nákladů. Druhá část popisuje kalkulační systém v ...
  • Ergonomická úprava pracoviště 

   Author: Luiss Dóming Richter Vanda; Supervisor: Rejf Libor; Opponent: Štěpán Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-19)
   Bakalářská práce zaměřená na ergonomickou úpravu pracovišť vybrané strojírenské firmy PEaPE METAL s.r.o. se sídlem v Mikulovicích u Znojma. Kde největšími nedostatky byly nevyhovující svařovací stůl pro delší výrobky, ...
  • Projektový management s podporou cloudových nástrojů 

   Author: Lemberková Anna; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Stieberová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-14)
   V současném světě je efektivní řízení projektů klíčové pro dosažení cílů podniku. Vedoucí pracovníci nebo manažeři mají možnost výběru podpůrného softwaru pro vedení projektu. Bakalářská práce poskytuje manažerům soubor ...