Now showing items 1-20 of 213

  • Analýza kalkulačního systému v průmyslovém podniku 

   Author: Ondřej Bolek; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Lhota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou kalkulačního systému v průmyslovém podniku. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou uvedeny základní informace týkající se členění nákladů a různých ...
  • Analýza a návrh optimalizace pracoviště ve vybrané společnosti 

   Author: Jaroslav Krejčí; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Němcová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a omezení plýtvání v podniku Autoservis 11. Za pomoci metody 5S a aktivního vyhledávání muda jsou hledány největší zdroje mrhání. Na základě analýzy je vytvořeno možné řešení ...
  • Analýza časových řad 

   Author: Jakub Frolík; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu časových řad. Za pomoci různých metod analýzy je hledán model nejprve sezonní a poté nesezonní časové řady a na jeho základě je vytvořena předpověď na další období. V závěru ...
  • Analýza ekonomické situace na trhu práce 

   Author: Kateřina Škodová; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Bakalářská práce pojednává o dopadu finanční krize na vybraný podnik dealera ŠKODA AUTO a.s. a následky krize na redukci zaměstnanců v podniku. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. Teoretická část ...
  • Analýza environmentálních dopadů výrobního procesu v Pewag s. r. o. 

   Author: Filip Bartáček; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Bureš Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Cílem této bakalářské práce je analyzovat a vyhodnotit vliv výrobního procesu háku na životní prostředí. V práci je obsažen také úvod do problematiky environmentálního managementu. Pro realizaci LCA analýzy byl použit ...
  • Analýza finanční výkonnosti podniku ROVO 

   Author: Martin Hackl; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Horáková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou finanční výkonnosti podniku. Cílem práce je zanalyzovat z veřejně dostupných dat finanční situaci v jaké se podnik nachází v posledních čtyřech letech. Analýza bude provedena v čase ...
  • Analýza hospodářské činnosti výrobního podniku 

   Author: Egorova Inna; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Vaniš Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-29)
   Předmětem této bakalářské práce je pochopit roli manažerských informací v podnikové praxi. V teoreticé části práce jsou uvedeny základní pojmy a definice týkající se reporting a controllingu. Analytická část je zaměřena ...
  • Analýza kalkulačního systému v průmyslovém podniku 

   Author: Michaela Lhotová; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Moša Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Bakalářská práce se zabývá podrobnější analýzou tvorby kalkulace dílčích produktů (výkonů) v menším stavebním podniku. Předmětem analýzy je především část ekonomického informačního systému SAP respektive jeho modulu ...
  • Analýza kalkulačního systému podniku Bühler CZ 

   Author: Ladislav Svaták; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Vašátko Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   V této práci se zabývám analýzou kalkulačního systému a způsobů přiřazování nákladů na produkty firmy Bühler CZ, s.r.o., která vyrábí především technologická zařízení pro výrobu a zpracování potravin. Cílem mé práce je ...
  • Analýza kalkulačního systému v podniku Sklenostroj, s.r.o. 

   Author: Doubek Jiří; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Lhota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu současného kalkulačního systému ve vybraném podniku zabývajícím se především demontáží starých a montáží nových oken spolu s dodáváním komponentů a příslušenstvím. Práce je ...
  • Analýza kalkulačního systému v průmyslovém podniku 

   Author: Polumiskov Nikita; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Findová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Předmětem mé bakalářské práce je analýza kalkulačního systému průmyslového podniku, a to včetně rozboru kalkulačních technik a metod nákladové kontroly. Práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická a poskytuje ...
  • Analýza kalkulačního systému ve strojírenském podniku 

   Author: Černý Jiří; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Úkolem mé bakalářské práce je analýza současného kalkulačního systému ve vybrané společnosti působící ve strojírenství a navržení možných doporučení k optimalizaci nákladových položek. Práce je rozdělena na dvě hlavní ...
  • Analýza marketingové strategie podniku CHARVÁT HYKOM s.r.o. 

   Author: Markéta Carvanová; Supervisor: Žáček Vladimír; Opponent: Weisser Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-31)
   Bakalářská práce analyzuje současný stav marketingového řízení podniku CHARVÁT HYKOM s.r.o., který se zabývá výrobou hydraulických agregátů. Cílem bakalářské práce je navrhnout možná řešení ke zvýšení kvality marketingového ...
  • Analýza marketingového působení Raiffeisenbank, a.s. 

   Author: Daxner Petr; Supervisor: Žáček Vladimír; Opponent: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou bankovního marketingu. Popisuje tvorbu marketingového mixu banky, analýzu pozice podniku na trhu a marketingového působení na klienty. Cílem práce je učinit návrhy a doporučení, ...
  • Analýza nákladů výroby bubnových sekaček 

   Author: Pelcl Tomáš; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Hrouda Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Hlavním cílem této práce je aplikace metody Activity-Based Costing na konkrétní strojírenský podnik. Pomocí této moderní metody je provedena analýza nákladů třech nejprodávanějších výrobků a je vytvořen informační systém ...
  • Analýza personální práce, povinností a navržení pracovních náplní ve společnosti PRECO GROUP s.r.o. 

   Author: Bondarenko Valeriya; Supervisor: Charvátová Dagmar; Opponent: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-24)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou personální práce ve společnosti a řešením problému pracovní náplně jednotlivých pozic. Obsah bakalářské práce je rozdělen do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje ...
  • Analýza postavení společnosti PHATEC s.r.o. na trhu 

   Author: Stanislav Kundera; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Kačín Radovan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Bakalářská práce řeší problematiku marketingové analýzy podniku. Popisuje jeho vnitřní a vnější prostředí. Cílem je vyhodnotit tyto informace a učinit návrhy, které povedou k lepšímu marketingu v podniku Phatec s.r.o.
  • Analýza projektů strojírenského podniku pro možné rozhodování o plánované investici 

   Author: Jiří Bešťák; Supervisor: Lhota Jan; Opponent: Scholz Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Cílem práce je analýza vybraného strojírenského podniku, který se zabývá kovovýrobou a výrobou jednoúčelových strojů. Ta slouží jako východisko pro možné rozhodování o plánované investici. Předmětem analýzy jsou projekty ...
  • Analýza rizik projektů 

   Author: Thanh Long Le; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Tačner Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá popisem řízení rizik projektů. Rizika jsou nedílnou součástí každého projektu a jejich správná identifikace a hodnocení je klíčová pro úspěšné plánování a řízení projektů. Cílem této bakalářské ...
  • Analýza současného managementu v konkrétní společnosti a návrh změn 

   Author: Mario Uhlík; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Zapletalová Mária
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   V tejto bakalárskej práci sa venujem v teoretickej časti porovnaniu klasického managementu s managementom súčasným, a to so zameraním na prostredie podniku, jeho kultúru, štruktúru a celkovo na spôsob vedenia a riadenia ...