Now showing items 1-20 of 90

  • Analýza hospodářské činnosti výrobního podniku 

   Author: Egorova Inna; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Vaniš Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-29)
   Předmětem této bakalářské práce je pochopit roli manažerských informací v podnikové praxi. V teoreticé části práce jsou uvedeny základní pojmy a definice týkající se reporting a controllingu. Analytická část je zaměřena ...
  • Analýza kalkulačního systému v podniku Sklenostroj, s.r.o. 

   Author: Doubek Jiří; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Lhota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu současného kalkulačního systému ve vybraném podniku zabývajícím se především demontáží starých a montáží nových oken spolu s dodáváním komponentů a příslušenstvím. Práce je ...
  • Analýza kalkulačního systému v průmyslovém podniku 

   Author: Polumiskov Nikita; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Findová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Předmětem mé bakalářské práce je analýza kalkulačního systému průmyslového podniku, a to včetně rozboru kalkulačních technik a metod nákladové kontroly. Práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická a poskytuje ...
  • Analýza kalkulačního systému ve strojírenském podniku 

   Author: Černý Jiří; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Úkolem mé bakalářské práce je analýza současného kalkulačního systému ve vybrané společnosti působící ve strojírenství a navržení možných doporučení k optimalizaci nákladových položek. Práce je rozdělena na dvě hlavní ...
  • Analýza marketingového působení Raiffeisenbank, a.s. 

   Author: Daxner Petr; Supervisor: Žáček Vladimír; Opponent: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou bankovního marketingu. Popisuje tvorbu marketingového mixu banky, analýzu pozice podniku na trhu a marketingového působení na klienty. Cílem práce je učinit návrhy a doporučení, ...
  • Analýza nákladů výroby bubnových sekaček 

   Author: Pelcl Tomáš; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Hrouda Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Hlavním cílem této práce je aplikace metody Activity-Based Costing na konkrétní strojírenský podnik. Pomocí této moderní metody je provedena analýza nákladů třech nejprodávanějších výrobků a je vytvořen informační systém ...
  • Analýza personální práce, povinností a navržení pracovních náplní ve společnosti PRECO GROUP s.r.o. 

   Author: Bondarenko Valeriya; Supervisor: Charvátová Dagmar; Opponent: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-24)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou personální práce ve společnosti a řešením problému pracovní náplně jednotlivých pozic. Obsah bakalářské práce je rozdělen do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje ...
  • Analýza systému hodnocení zaměstnanců ve vybraném podniku 

   Author: Říha Michal; Supervisor: Charvátová Dagmar; Opponent: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-28)
   Bakalářská práce je se zabývá analýzou systému hodnocení zaměstnanců ve vybraném podniku. Cílem je analyzovat aktuální systém hodnocení zaměstnanců a v případě nalezení nedostatků navrhnout opatření pro tyto nedostatky, ...
  • Analýza systému hodnocení zaměstnanců ve vybraném podniku 

   Author: Fuciman Lukáš; Supervisor: Charvátová Dagmar; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou systému hodnocení zaměstnanců ve vybraném podniku. Teoretická část popisuje klíčové pojmy a principy ohledně problematiky hodnocení pracovníků, metod a kritérií hodnocení, odměňování ...
  • Analýza trhu osobních automobilů 

   Author: Loun Miroslav; Supervisor: Žáček Vladimír; Opponent: Kuncová Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-25)
   Cílem této bakalářské práce je analyzovat indický trh osobních automobilů z hlediska společnosti ŠKODA AUTO a.s. a navrhnout opatření, která by dokázala posílit její tržní postavení. V teoretické části jsou definovány ...
  • Analýza vlivu uhelných elektráren na životní prostředí 

   Author: Kohout Jakub; Supervisor: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Aplikace vícekriteriálního rozhodování ve společnosti CNC Voborník, s. r. o. 

   Author: Voborník Václav; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Předmětem této bakalářské práce je uplatnění vybraných metod vícekriteriálního rozhodování ve strojírenském podniku CNC Voborník, s.r.o. První část je teoreticky zaměřena na problematiku manažerského rozhodování, na ...
  • Aplikace vícekriteriálního rozhodování ve společnosti Piston Rings Komarov, s. r. o. 

   Author: Jelen Jan; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Vrážel Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tématem bakalářské práce je aplikace metod vícekriteriálního rozhodování ve společnosti Piston Rings Komarov s.r.o. První teoretická část obsahuje úvod do problematiky manažerského rozhodování. Následuje pochopení rozhodovacího ...
  • Aplikace vícekriteriálního rozhodování ve společnosti TODO production, s. r. o. 

   Author: Blažek Tomáš; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Filip Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá aplikací metody vícekriteriálního rozhodování při modernizaci technické základny ve společnosti TODO production, s r. o. V první části je popsána teorie vícekriteriálního rozhodování. Jsou ...
  • Case Studies on various approaches to using Technology as a driver for African Development 

   Author: Dimmock Matthew David; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Charvátová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Sub-Saharan Africa (SSA) has been largely left behind in the last century's race for development. This thesis explores the connection between innovation and standard of living in the context of technology. We address the ...
  • Cloud computing v malém a středním podniku 

   Author: Tilcer Daniel; Supervisor: Brdek Vladimír; Opponent: Žemlička Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   Cílem práce je popsat způsob, jak je možné aplikovat cloud computing do malého nebo středního podniku a uvést praktický příklad, který simuluje náklady na pořízení on premise řešení ve srovnání s náklady spojenými s pořízením ...
  • Ekologické a ekonomické dopady čištění výměníků v teplárenství 

   Author: Adášek Dominik; Supervisor: Rejf Libor; Opponent: Červenka Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-18)
   Bakalářské práce se zabývá metodou chemického čištění. Detailně popisuje ekologické a ekonomické dopady čištění výměníku v teplárenství. Hlavním cílem této práce je zanalyzovat postoj k chemickému čištění ve společnosti ...
  • Ekologizace výroby v Pražské teplárenské, a.s. 

   Author: Pačisková Karolína; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Dolenský Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-26)
   Cílem této práce je zmapovat oblast výroby Pražské teplárenské, a. s., zjistit současný stav výroby tepla a navrhnout opatření k zefektivnění výroby a ochraně či zlepšení životního prostředí.
  • Ekonomická analýza přínosů dceřiné společnosti 

   Author: Hamrla Marek; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Smetanová Pavlína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Bakalářská práce obsahuje popis ukazatelů finanční analýzy. Práce dále obsahuje výpočet některých ukazatelů na příkladu zvolené dceřiné společnosti. Práce obsahuje také zhodnocení a zdůvodnění jednotlivých vypočtených ...
  • Ekonomické aspekty ekologizace výroby tepla 

   Author: Bureš Jan; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Cílem této bakalářské práce je ekonomické vyhodnocení nově zavedené technologie v TTS energo s.r.o. z ekonomického a ekologického hlediska.