Now showing items 1-20 of 150

  • Analýza kalkulačního systému v průmyslovém podniku 

   Author: Ondřej Bolek; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Lhota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou kalkulačního systému v průmyslovém podniku. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou uvedeny základní informace týkající se členění nákladů a různých ...
  • Analýza ekonomické situace na trhu práce 

   Author: Kateřina Škodová; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Bakalářská práce pojednává o dopadu finanční krize na vybraný podnik dealera ŠKODA AUTO a.s. a následky krize na redukci zaměstnanců v podniku. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. Teoretická část ...
  • Analýza hospodářské činnosti výrobního podniku 

   Author: Egorova Inna; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Vaniš Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-29)
   Předmětem této bakalářské práce je pochopit roli manažerských informací v podnikové praxi. V teoreticé části práce jsou uvedeny základní pojmy a definice týkající se reporting a controllingu. Analytická část je zaměřena ...
  • Analýza kalkulačního systému v průmyslovém podniku 

   Author: Michaela Lhotová; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Moša Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Bakalářská práce se zabývá podrobnější analýzou tvorby kalkulace dílčích produktů (výkonů) v menším stavebním podniku. Předmětem analýzy je především část ekonomického informačního systému SAP respektive jeho modulu ...
  • Analýza kalkulačního systému podniku Bühler CZ 

   Author: Ladislav Svaták; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Vašátko Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   V této práci se zabývám analýzou kalkulačního systému a způsobů přiřazování nákladů na produkty firmy Bühler CZ, s.r.o., která vyrábí především technologická zařízení pro výrobu a zpracování potravin. Cílem mé práce je ...
  • Analýza kalkulačního systému v podniku Sklenostroj, s.r.o. 

   Author: Doubek Jiří; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Lhota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu současného kalkulačního systému ve vybraném podniku zabývajícím se především demontáží starých a montáží nových oken spolu s dodáváním komponentů a příslušenstvím. Práce je ...
  • Analýza kalkulačního systému v průmyslovém podniku 

   Author: Polumiskov Nikita; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Findová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Předmětem mé bakalářské práce je analýza kalkulačního systému průmyslového podniku, a to včetně rozboru kalkulačních technik a metod nákladové kontroly. Práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická a poskytuje ...
  • Analýza kalkulačního systému ve strojírenském podniku 

   Author: Černý Jiří; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Úkolem mé bakalářské práce je analýza současného kalkulačního systému ve vybrané společnosti působící ve strojírenství a navržení možných doporučení k optimalizaci nákladových položek. Práce je rozdělena na dvě hlavní ...
  • Analýza marketingové strategie podniku CHARVÁT HYKOM s.r.o. 

   Author: Markéta Carvanová; Supervisor: Žáček Vladimír; Opponent: Weisser Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-31)
   Bakalářská práce analyzuje současný stav marketingového řízení podniku CHARVÁT HYKOM s.r.o., který se zabývá výrobou hydraulických agregátů. Cílem bakalářské práce je navrhnout možná řešení ke zvýšení kvality marketingového ...
  • Analýza marketingového působení Raiffeisenbank, a.s. 

   Author: Daxner Petr; Supervisor: Žáček Vladimír; Opponent: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou bankovního marketingu. Popisuje tvorbu marketingového mixu banky, analýzu pozice podniku na trhu a marketingového působení na klienty. Cílem práce je učinit návrhy a doporučení, ...
  • Analýza nákladů výroby bubnových sekaček 

   Author: Pelcl Tomáš; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Hrouda Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Hlavním cílem této práce je aplikace metody Activity-Based Costing na konkrétní strojírenský podnik. Pomocí této moderní metody je provedena analýza nákladů třech nejprodávanějších výrobků a je vytvořen informační systém ...
  • Analýza personální práce, povinností a navržení pracovních náplní ve společnosti PRECO GROUP s.r.o. 

   Author: Bondarenko Valeriya; Supervisor: Charvátová Dagmar; Opponent: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-24)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou personální práce ve společnosti a řešením problému pracovní náplně jednotlivých pozic. Obsah bakalářské práce je rozdělen do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje ...
  • Analýza systému hodnocení zaměstnanců ve vybraném podniku 

   Author: Říha Michal; Supervisor: Charvátová Dagmar; Opponent: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-28)
   Bakalářská práce je se zabývá analýzou systému hodnocení zaměstnanců ve vybraném podniku. Cílem je analyzovat aktuální systém hodnocení zaměstnanců a v případě nalezení nedostatků navrhnout opatření pro tyto nedostatky, ...
  • Analýza systému hodnocení zaměstnanců ve vybraném podniku 

   Author: Fuciman Lukáš; Supervisor: Charvátová Dagmar; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou systému hodnocení zaměstnanců ve vybraném podniku. Teoretická část popisuje klíčové pojmy a principy ohledně problematiky hodnocení pracovníků, metod a kritérií hodnocení, odměňování ...
  • Analýza trhu osobních automobilů 

   Author: Loun Miroslav; Supervisor: Žáček Vladimír; Opponent: Kuncová Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-25)
   Cílem této bakalářské práce je analyzovat indický trh osobních automobilů z hlediska společnosti ŠKODA AUTO a.s. a navrhnout opatření, která by dokázala posílit její tržní postavení. V teoretické části jsou definovány ...
  • Analýza vlivu uhelných elektráren na životní prostředí 

   Author: Kohout Jakub; Supervisor: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Aplikace metody HNS v průmyslovém podniku 

   Author: Ondřej Hlaváč; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Macík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Předmětem této bakalářské práce je aplikace hodinové nákladové sazby v průmyslovém podniku. Teoretická část obsahuje vymezení nákladů a jejich členění, kalkulační postupy a metodu hodinové nákladové sazby. Praktická část ...
  • Aplikace principů hladké výroby ve strojírenském podniku 

   Author: David Munka; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Vaniš Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hladké neboli štíhlé výroby ve strojírenském podniku. Popisuje základní principy a metody štíhlé výroby a ukazuje na praktickém příkladu jejich využití. Součástí práce je analýza ...
  • Aplikace statistické přejímky v podniku 

   Author: Petr Dvořák; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Kaufmanová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   Předmětem této bakalářské práce je analýza současného stavu kontrolního procesu kvality napájecího zdroje pro 3D tiskárny od společnosti Prusa Research a.s. zabývající se jejich vývojem, výrobou a prodejem, a následně návrh ...
  • Aplikace vícekriteriálního rozhodování v podniku Jan Horák 

   Author: Jan Horák; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Předmětem bakalářské práce je výběr vhodného tahače nákladů pro obnovu vozového parku v podniku Jan Horák. V první části je teoretický popis vícekriteriálního rozhodování a jeho metod použitých v návrhové časti. V analytické ...