Show simple item record

Online Marketing and its Application for Company PPI - protipožární dveře s.r.o.dc.contributor.advisorJoudalová Barbora
dc.contributor.authorZörkler Jakub
dc.date.accessioned2017-06-07T16:07:28Z
dc.date.available2017-06-07T16:07:28Z
dc.date.issued2017-05-05
dc.identifierKOS-593779649405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69915
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je návrh online komunikační kampaně pro společnost PPI - protipožární dveře s.r.o., která vyrábí, kromě jiných produktů, ojedinělé protipožární dveře s provětráváním. Na základě analýzy pilotního projektu online rekla-my a popisu dosavadní online komunikace, byl sestaven tří fázový online komunikační plán, využívající ucelený soubor online komunikačních prostředků. Za pomocí odhadů provozu online komunikace byl pro tento plán navržen také rozpočet. Práce dále doporučuje následné vhodné kroky, kterými by se společnost měla zabývat. Hlavním přínosem této bakalářské práce je přesně na míru vytvořený plán komunikace pro společnost PPI - protipožární dveře s.r.o. s cílem zvýšení povědomí o pro-duktu této společnosti. Navržené komunikační aktivity a prostředky vychází z teoretického podkladu jenž je obsažen v první části práce. Teoretická část se věnuje definici cílového zákazníka, marketingové komunikaci, komunikačnímu mixu a následně online marketingu a jeho analýze.cze
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to design an online communication campaign for the company PPI - protipožární dveře s.r.o., which produces, among other products, unique fire-proof doors with ventilation. Based on the analysis of a pilot online advertising project and a description of existing online communication, a three-phase online communication plan was developed using a comprehensive set of online communication tools. The budget has also been proposed for this plan using online traffic estimates. The work also recommends subsequent appropriate steps to be taken by the company. The main contribution of this bachelor's thesis is a precisely tailored communication plan for the company PPI - protipožární dveře s.r.o. to raise awareness of the company's product. The proposed communication activities and resources are based on the theoretical background that is contained in the first part of the thesis. The theoretical part deals with definition of target customer, marketing communication, communication mix and consequently with online marketization and its analysis.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMarketingová komunikace, komunikační mix, online komunikační mix, online marketing, online reklama, online komunikační kampaňcze
dc.subjectMarketing communication, communication mix, online communication mix, online marketing, online advertising, online communication campaigneng
dc.titleOnline marketing a jeho aplikace ve společnosti PPI - protipožární dveře s.r.o.cze
dc.titleOnline Marketing and its Application for Company PPI - protipožární dveře s.r.o.eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeČekalová Jaroslava
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record