Show simple item record

Road Flyover Újezd nad Lesy

dc.contributor.advisorJežková Jaromíra
dc.contributor.authorMašata Daniel
dc.date.accessioned2017-04-25T17:35:52Z
dc.date.available2017-04-25T17:35:52Z
dc.date.issued2017-01-08
dc.identifierKOS-695599938805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68061
dc.description.abstractTato diplomová práce zpracovává návrh mimoúrovňové křižovatky přeložky silnice první třídy I/12 a silnice třetí třídy III/33313 v katastrálním území Újezd nad Lesy. Přeložka silnice první třídy se napojuje na D0-Pražský okruh a za obcí Úvaly končí napojením na stávající silnici I/12 mezi Prahou a Kolínem. Silnice třetí třídy spojuje obce Praha-Újezd nad Lesy a obec Sibřina ve Středočeském kraji. Návrh je zpracován jako zjednodušená dokumentace pro územní rozhodnutí. Z důvodu umístění mimoúrovňové křižovatky je řešena také přeložka polní cesty vedoucí ke hřbitovu. Práce se také věnuje návrhu společného pásu pro provoz cyklistů a chodců podél silnice třetí třídy a jeho převedení přes řešenou křižovatku. Návrh je zpracován v souladu s pravidly pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis elaborates design of a road flyover of relaying of road I/12 and road III/33313 in cadastral area Újezd nad Lesy. The Relaying of road I/12 starts in D0-Pražský okruh and ends near to Úvaly town connected to existing road I/12 between Praha and Kolín. The road III/33313 connects Praha-Újezd nad Lesy town and Sibřina town in The Central Bohemian Region. The design is processed like simplified project documentation for site permit. As consequence of placement of the new road flyover is replacement of agriculture road to cemetery solved as well. This thesis also dedicates to design of additional lane both for pedestrian and cyclists along the road III/33313 and its crossing with road flyover. Whole project is processed according to rules for use by persons with limited mobility and orientation.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectsilnice,mimoúrovňová křižovatka,styková křižovatka, polní cesta, dopravní značení,přechod pro chodcecze
dc.subjectroad,road flyover,T-junction,agricultural road,traffic signage,crosswalkeng
dc.titlemimoúrovňová křižovatka Újezd nad Lesycze
dc.titleRoad Flyover Újezd nad Lesyeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-02-15
dc.contributor.refereeBolehovská Zdeňka
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra silničních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record