Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení hodnoty společnosti YZ 

   Author: Andrea Vítková; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Knopp Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   V diplomové práci je obsažena teoretická a praktická část. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny základní pojmy spojené s makroekonomickou a mikroekonomickou analýzou podniku. Dále jsou zde popsány různé metody pro ...