Now showing items 218-237 of 389

   Subject
   Obec,rozpočet obce,příjmy,zadluženost,regulace zadluženosti,dluhová služba,rozpočtová skladba [1]
   Ocenění [1]
   Ocenění firmy, generátory hodnoty, systémy řízení budov, metoda DCF Entity, strategická analýza trhu. [1]
   Ocenění podniku, stanovení hodnoty, finanční plán, tržní hodnota, DCF Entity [1]
   ocenění podniku,oceňování,finanční analýza,generátory hodnoty,finanční plán,trh nealkoholických nápojů [1]
   Oceňování [1]
   Oceňování podniku [2]
   Oceňování podniku, strategická analýza, finanční analýza, finanční plán, diskontní míra [1]
   Oceňování podniku, strategická analýza, finanční analýza, finanční plán, metody ocenění. [1]
   Oceňování podniku,hodnota podniku,finanční analýza,strategická analýza,fi-nanční plán,metody oceňování podniku,metoda diskontovaných cash flow [1]
   Oceňování podniku,hodnota podniku,metody oceňování podniku,strategická analýza,finanční analýza,finanční plán,metoda DCF entity [1]
   Oceňování podniku,hodnota podniku,strategická analýza,finanční analýza,fi-nanční plán,výnosové metody,metoda DCF equity [1]
   Oceňování podniku,hodnota,DCF metoda,strategická analýza,finanční analýza [1]
   oceňování zásob [1]
   Oceňování,hodnota,podnik,strategická analýza,finanční analýza,finanční plán,diskontní míra,finanční ukazatele,EVA,DCF,FCF [1]
   oil,natural gas,economy,Russia,Rosnef,Gazprom,export analysis [1]
   Operative Leasing [1]
   Operativní leasing [1]
   Optimalizace procesů, norma spotřeby materiálu, řízení zásob, distribuce. [1]
   Optimalizace procesů, podnikové procesy, procesní přístup, vizualizace a analýza procesu, Business Process Model and Notation (BPMN),hodnocení investic [1]