Now showing items 211-230 of 389

   Subject
   natural language processing [1]
   nákladové kalkulace [1]
   Náklady životního cyklu,analýza LCC,citlivostní analýza,strategie náhrady vozidla,tahač návěsů,užitková vozidla [1]
   Náklady,nákladová kalkulace,projektování,manažerské účetnictví,Francisova turbína [1]
   Návrh [1]
   Návrh aplikace, projektové řízení, změna procesů, GTD [1]
   nejistoty [1]
   Obec,rozpočet obce,příjmy,zadluženost,regulace zadluženosti,dluhová služba,rozpočtová skladba [1]
   Ocenění [1]
   Ocenění firmy, generátory hodnoty, systémy řízení budov, metoda DCF Entity, strategická analýza trhu. [1]
   Ocenění podniku, stanovení hodnoty, finanční plán, tržní hodnota, DCF Entity [1]
   ocenění podniku,oceňování,finanční analýza,generátory hodnoty,finanční plán,trh nealkoholických nápojů [1]
   Oceňování [1]
   Oceňování podniku [2]
   Oceňování podniku, strategická analýza, finanční analýza, finanční plán, diskontní míra [1]
   Oceňování podniku, strategická analýza, finanční analýza, finanční plán, metody ocenění. [1]
   Oceňování podniku,hodnota podniku,finanční analýza,strategická analýza,fi-nanční plán,metody oceňování podniku,metoda diskontovaných cash flow [1]
   Oceňování podniku,hodnota podniku,metody oceňování podniku,strategická analýza,finanční analýza,finanční plán,metoda DCF entity [1]
   Oceňování podniku,hodnota podniku,strategická analýza,finanční analýza,fi-nanční plán,výnosové metody,metoda DCF equity [1]
   Oceňování podniku,hodnota,DCF metoda,strategická analýza,finanční analýza [1]