Now showing items 241-260 of 389

   Subject
   Personální management,hodnocení výkonu pracovníků,řízení technologické firmy,metody hodnocení pracovníků,hodnotící pohovor,kalibrační schůzky [1]
   Personnel management,performance appraisal,management of a technology company,appraisal methodics,appraisal interview,calibration meeting [1]
   PESTLE Analysis [1]
   PESTLE analysis [1]
   PESTLE analýza [2]
   plan [1]
   plán [1]
   podnik [1]
   Podnik,hodnota,oceňování,metody oceňování podniku,strategická analýza,finanční analýza,finanční plán [1]
   Podnikatelský plán [1]
   podnikatelský plán [1]
   Podnikatelský plán, Marketingový mix, SWOT analýza, Finanční plán, pobočka, AAA Auto International a.s., personální zajištění [1]
   podnikatelský plán, webové aplikace, začínající podnik, průzkum trhu, marketingový plán, finanční plán [1]
   Podnikatelský plán, začínající podnik, malý a střední podnik, výroba potravin, raw tyčinka [1]
   podnikání [1]
   Podniková strategie [1]
   Podnikové procesy, analýza podnikových procesů, informační systém, ERP, Unified Modeling Language, UML, Business Process Model and Notation, BPMN, modelování procesů,implementace informačního systému [1]
   podnikové procesy, optimalizace procesů, procesní přístup, UML, BPMN, hodnocení investic, čistá současná hodnota [1]
   podnikové procesy,optimalizace procesů,BPMN,informační systémy,UML [1]
   Pohledávka,řízení pohledávek,splatnost pohledávek,vymáhání pohledávek,konkurz,exekuce,likvidace,věřitel,dlužník,závazek,zajišťovací prostředky [1]