Now showing items 1-20 of 178

  • 2020, vítězové a poražení 

   Author: Richard Dirbák; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Diplomová práce se věnuje aktuálnímu tématu dopadu pandemie Covid-19 na světovou eko-nomiku a společnosti. Jejím cílem je specifikovat, jaké měla pandemie následky v ekonomickém a společenském vlivu a tyto následky následně ...
  • Analýza a komparace zadluženosti obcí v Moravskoslezském kraji 

   Author: Macková Nelly; Supervisor: Koťátková Stránská Pavla; Opponent: Krajčová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Předmětem diplomové práce "Analýza a komparace zadluženosti obcí v Moravskoslezském kraji" je zhodnotit zadluženost vybraných obcí a následně je mezi sebou porovnat. První část práce představuje základní teoretické pojmy ...
  • Analýza a návrh efektivního využití virtualizačních platforem pro společnost poskytující cloud hosting 

   Author: Procházka Jakub; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
   Diplomová práce se zabývá analýzou a následnou optimalizací současného procesu prodeje virtuálních serverů s ohledem na snižování nákladů a získání konkurenční výhody podniku. Teoretická část práce pojednává o podnikových ...
  • Analýza a návrh informačního systému pro podporu logistiky ve firmě poskytující prodej a montáž vytápěcích kotlů 

   Author: Liška Radan; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Medula Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-28)
   Tato práce se zabývá popisem a optimalizací podnikových procesů. Dále se práce zabývá návrhem informačního systému pro podporu procesů a ekonomickým zhodnocením výhodnosti investice do tohoto informačního systému.
  • Analýza a návrh procesů penzionu 

   Author: Daniel Duda; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Šubrt Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Cílem diplomové práce je analýza vybraných podnikových procesů, návrh jejich změn a hodnocení, jestli se dané změny vyplatí v organizaci realizovat. Přínosem práce je pak zlepšení chodu organizace. Práce se skládá ze dvou ...
  • Analýza a návrh procesů zakázky a souvisejících procesů v IT společnosti 

   Author: Natálie Kolková; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Kovalová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Cílem diplomové práce je analyzovat stávající procesy ve vybraném podniku a následně navrhnout kroky vedoucí k jejich zlepšení. Vybraným podnikem je česká technologická a konzultační IT společnost.Teoretická část je zaměřena ...
  • Analýza a návrh skladových procesov vo vybranom podniku 

   Author: Patrícia Kalatová; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Krajčovičová Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Hlavným cieľom diplomovej práce je analýza súčasných podnikových procesov v sklade a vytvorenie návrhu optimalizácie v nadväznosti na tvorbu požiadaviek pre nový informačný systém. V teoretickej časti sú uvedené východiská, ...
  • Analýza a návrh změn procesu nákupu v korporátní společnosti 

   Author: Adéla Nováková; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Štorek Dominik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Cílem této diplomové práce je návrh změn procesu nákupu v korporátní společnosti, které povedou k vyšší efektivitě. Práce se zabývá procesem nákupu, který je zanalyzo- ván a více zaměřen na proces zavedení dodavatele do ...
  • Analýza a prognóza regionálního ukazatele náhrady zaměstnancům 

   Author: Davidová Monika; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Koťátková Stránská Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Diplomová práce se zabývá analýzou mezd a platů v krajích České republiky v letech 1995-2016. Detailní analýza vývoje průměrných výdělků je provedena za pomoci dílčích ekonomických ukazatelů. Mezi ně je zařazen index ...
  • Analýza a prognóza vývoje prize money ve vybraných sportech 

   Author: Denisa Janoušková; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Procházka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Diplomová práce se zabývá peněžními odměnami ve vybraných sportech. Cílem práce je rozbor vhodných prognostických metod pro ekonomické analýzy a prognózy, ekonomické prognózy vývoje odměn ve vybraných segmentech a závěry ...
  • Analýza daňového systému ČR v kontextu vybraných evropských zemí 

   Author: Jan Kůla; Supervisor: Maialeh Robin; Opponent: Šumpíková Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Cílem diplomové práce je analyzovat daňový systém České republiky a porovnat ho s daňovými systémy vybraných evropských zemí. Komparace je věnována příjmovým, spotřebním a majetkovým daním a jejich vlivu na ekonomický růst. ...
  • Analýza hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybraném průmyslovém podniku 

   Author: Kristýna Hrušková; Supervisor: Charvátová Dagmar; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Diplomová práce se zabývá hodnocením a odměňováním zaměstnanců ve vybraném průmyslovém podniku. Cílem diplomové práce je analýza stávající situace v oblasti hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybraném průmyslovém podniku. ...
  • Analýza marketingu vybraných automobilových firem 

   Author: Natálie Siranová; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Procházka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Automobilový průmysl stejně jako i jiná odvětví musí reagovat na změny, které se sebou přináší doba plná technologií chytrých telefonů a internetu. Automobilky se snaží oslovovat zákazníky pomocí digitální komunikace. ...
  • Analýza obchodních procesů a implementace informačního systému ve společnosti Ancora Praha 

   Author: Pilecký Vít; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Eliáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
   Cílem diplomové práce je zmapování klíčových obchodních procesů společnosti Ancora Praha, které se zaměřují na prodej slitin, plastových obalů a nejiskřivého nářadí, spolu s vytvořením informačního systému pro podporu ...
  • Analýza procesu ve společnosti pomocí metod projektového řízení a návrh na optimalizaci vybraného procesu 

   Author: Edita Kořínková; Supervisor: Kovalová Michaela; Opponent: Fanta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Diplomová práce pojednává o využití metod procesního řízení v oblasti optimalizace. BPM je představen jako prostředek pro řízení a optimalizaci podnikových procesů. Je definováno, co pojem proces znamená, a co zpravidla ...
  • Analýza procesů a specifikace požadavků na informační systém pro projektový management 

   Author: Poláček Martin; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Shomaliová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Cílem této diplomové práce je analyzovat současné nastavení procesů výzkumné agentury a specifikovat požadavky na nový informační systém pro projektový management. Výsledkem práce je ekonomické zhodnocení investice do ...
  • Analýza prognostických metod pro technologické prognózy - případová studie sociálních sítí 

   Author: Michal Kalita; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Procházka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
   Hlavním cílem této diplomové práce je seznámení čtenáře s problematikou prognózování a sociálních sítí, včetně historického vývoje až po současnost, která je podepřena analýzou trhu sociálních sítí sloužící pro následné ...
  • Analýza spotřebního koše pro vykazování inflace ve vybraných zemích s ohledem na zájmy české exportní firmy 

   Author: Yuliia Makarova; Supervisor: Makovský Petr; Opponent: Procházka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Cílem práce je vyhotovit materiál, který by pomohl zhodnotit odlišnosti spotřebních košů a preferencí spotřeby u obyvatelstva různých zemí. Předložený materiál pomůže exportní firmě se spotřebním zbožím lépe zhodnotit ...
  • Analýza vybraného finančního aktiva 

   Author: Daria Greshniaeva; Supervisor: Makovský Petr; Opponent: Procházka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Cílem dané diplomové práce bylo ohodnocení akcií společnosti Apple Inc. pro investora a následné stanovení investičního doporučení, zda akcie koupit nebo prodat na základě zjištěných souvislostí. V teoretické části jsme ...
  • Analýza vybraného finančního aktiva 

   Author: Barbora Dvořáková; Supervisor: Makovský Petr; Opponent: Bronec Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato diplomová práce se věnuje představení technologie blockchain. Cílem práce je poskyt-nout přehledný a komplexní obraz o této technologii, popsat její fungování, výhody i nevýhody a navrhnout, jak by tato technologie ...