Now showing items 1-20 of 284

  • 2020, vítězové a poražení 

   Author: Richard Dirbák; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Diplomová práce se věnuje aktuálnímu tématu dopadu pandemie Covid-19 na světovou eko-nomiku a společnosti. Jejím cílem je specifikovat, jaké měla pandemie následky v ekonomickém a společenském vlivu a tyto následky následně ...
  • Analýza a komparace zadluženosti obcí v Moravskoslezském kraji 

   Author: Macková Nelly; Supervisor: Koťátková Stránská Pavla; Opponent: Krajčová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Předmětem diplomové práce "Analýza a komparace zadluženosti obcí v Moravskoslezském kraji" je zhodnotit zadluženost vybraných obcí a následně je mezi sebou porovnat. První část práce představuje základní teoretické pojmy ...
  • Analýza a návrh efektivního využití virtualizačních platforem pro společnost poskytující cloud hosting 

   Author: Procházka Jakub; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
   Diplomová práce se zabývá analýzou a následnou optimalizací současného procesu prodeje virtuálních serverů s ohledem na snižování nákladů a získání konkurenční výhody podniku. Teoretická část práce pojednává o podnikových ...
  • Analýza a návrh informačního systému pro podporu logistiky ve firmě poskytující prodej a montáž vytápěcích kotlů 

   Author: Liška Radan; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Medula Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-28)
   Tato práce se zabývá popisem a optimalizací podnikových procesů. Dále se práce zabývá návrhem informačního systému pro podporu procesů a ekonomickým zhodnocením výhodnosti investice do tohoto informačního systému.
  • Analýza a návrh procesů penzionu 

   Author: Daniel Duda; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Šubrt Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Cílem diplomové práce je analýza vybraných podnikových procesů, návrh jejich změn a hodnocení, jestli se dané změny vyplatí v organizaci realizovat. Přínosem práce je pak zlepšení chodu organizace. Práce se skládá ze dvou ...
  • Analýza a návrh procesů zakázky a souvisejících procesů v IT společnosti 

   Author: Natálie Kolková; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Kovalová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Cílem diplomové práce je analyzovat stávající procesy ve vybraném podniku a následně navrhnout kroky vedoucí k jejich zlepšení. Vybraným podnikem je česká technologická a konzultační IT společnost.Teoretická část je zaměřena ...
  • Analýza a návrh skladových procesov vo vybranom podniku 

   Author: Patrícia Kalatová; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Krajčovičová Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Hlavným cieľom diplomovej práce je analýza súčasných podnikových procesov v sklade a vytvorenie návrhu optimalizácie v nadväznosti na tvorbu požiadaviek pre nový informačný systém. V teoretickej časti sú uvedené východiská, ...
  • Analýza a návrh vzdělávacích procesů v provozovnách restauračního řetězce s využitím LMS softwaru 

   Author: Adam Broskevič; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Cílem diplomové práce je analýza a návrh vzdělávacích procesů firmy provozující řetězec restaurač- ních zařízení s užitím LMS softwaru. V teoretické části jsou uvedeny oblasti procesů a jejich mode- lování, hodnocení ...
  • Analýza a návrh změn procesu nákupu v korporátní společnosti 

   Author: Adéla Nováková; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Štorek Dominik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Cílem této diplomové práce je návrh změn procesu nákupu v korporátní společnosti, které povedou k vyšší efektivitě. Práce se zabývá procesem nákupu, který je zanalyzo- ván a více zaměřen na proces zavedení dodavatele do ...
  • Analýza a predikce vývoje výkonnosti ekonomiky ve státech Visegrádské skupiny 

   Author: Pavel Fux; Supervisor: Zmatlík Jiří; Opponent: Pastor Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Diplomová práce se zabývá výkonností ekonomiky ve státech Visegrádské skupiny, mezi které patří Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko. Cílem práce je posoudit a porovnat výkonnosti jednotlivých ekonomik mezi lety ...
  • Analýza a prognóza regionálního ukazatele náhrady zaměstnancům 

   Author: Davidová Monika; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Koťátková Stránská Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Diplomová práce se zabývá analýzou mezd a platů v krajích České republiky v letech 1995-2016. Detailní analýza vývoje průměrných výdělků je provedena za pomoci dílčích ekonomických ukazatelů. Mezi ně je zařazen index ...
  • Analýza a prognóza vývoje prize money ve vybraných sportech 

   Author: Denisa Janoušková; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Procházka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Diplomová práce se zabývá peněžními odměnami ve vybraných sportech. Cílem práce je rozbor vhodných prognostických metod pro ekonomické analýzy a prognózy, ekonomické prognózy vývoje odměn ve vybraných segmentech a závěry ...
  • Analýza daňového systému ČR v kontextu vybraných evropských zemí 

   Author: Jan Kůla; Supervisor: Maialeh Robin; Opponent: Šumpíková Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Cílem diplomové práce je analyzovat daňový systém České republiky a porovnat ho s daňovými systémy vybraných evropských zemí. Komparace je věnována příjmovým, spotřebním a majetkovým daním a jejich vlivu na ekonomický růst. ...
  • Analýza hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybraném průmyslovém podniku 

   Author: Kristýna Hrušková; Supervisor: Charvátová Dagmar; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Diplomová práce se zabývá hodnocením a odměňováním zaměstnanců ve vybraném průmyslovém podniku. Cílem diplomové práce je analýza stávající situace v oblasti hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybraném průmyslovém podniku. ...
  • Analýza inovativnosti vybraných států OECD 

   Author: Martina Perutková; Supervisor: Löster Tomáš; Opponent: Danko Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Tato diplomová práce hodnotí inovativnost členských států OECD, během definovaného období let 2015 až 2021. V teoretické části se zabývá tématem inovací a úrovní inovativnosti, z pozice států i jednotlivých podniků, včetně ...
  • Analýza konkurenčního prostředí na trhu elektromobility v ČR a predikce vývoje 

   Author: Jan Drabina; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Makovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato práce se zaměřuje na elektromobilitu v České republice a analýzu konkurenčního prostředí v tomto odvětví. Kromě popisu a analýzy konkurenčního prostředí se v praktické části zabývá také predikcí vývoje elektromobility ...
  • Analýza marketingu vybraných automobilových firem 

   Author: Natálie Siranová; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Procházka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Automobilový průmysl stejně jako i jiná odvětví musí reagovat na změny, které se sebou přináší doba plná technologií chytrých telefonů a internetu. Automobilky se snaží oslovovat zákazníky pomocí digitální komunikace. ...
  • Analýza možností využití technologie distribuovaného registru (DLT) z hlediska významné finanční skupiny působící v ČR 

   Author: Tomáš Bízek; Supervisor: Maga Dušan; Opponent: Sponer Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Tato diplomová práce analyzuje možnosti využití technologie distribuovaného registru z hlediska významné finanční skupiny působící na finančním trhu v ČR. Nejprve byly získány informace o reálných případech užívání DLT na ...
  • Analýza obchodních procesů a implementace informačního systému ve společnosti Ancora Praha 

   Author: Pilecký Vít; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Eliáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
   Cílem diplomové práce je zmapování klíčových obchodních procesů společnosti Ancora Praha, které se zaměřují na prodej slitin, plastových obalů a nejiskřivého nářadí, spolu s vytvořením informačního systému pro podporu ...
  • Analýza podnikových procesů uvnitř týmu IT-Project Portfolio Management Office a návrh změn na zvýšení efektivity. 

   Author: Anna Haubnerová; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Lopez Maria Barroso
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
   Efektivní řízení portfolia projektů má zásadní význam pro úspěch organizace, neboť zabezpečuje soulad se strategickými cíli, optimální alokaci zdrojů a monitorování výkonnosti. Navzdory jeho významu se mnoho organizací ...