Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 72

  • Cost Benefit Analýza Prevence Dekubitů 

   Autor: Rück Jan; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Koťátková Stránská Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Hlavním cílem práce je nákladově zhodnotit Cost/Benefit analýzou dvě metody prevence dekubitů a určit, která je výhodnější pro použití ve Fakultní nemocnici Motol. Na skupině 31 pacientů postižených dekubitem byla provedena ...
  • Řízení hodnoty společnosti Byte -Transit - Continent s.r.o. 

   Autor: Parnukhaeva Aiana; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Krajčová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem diplomové práce je stanovit hodnotu společnosti Byte-Transit-Continent LLC pro potenciálního externího investora a způsoby, které mohou vést ke zvýšení hodnoty společnosti. Práce je rozdělena do teoretické a praktické ...
  • Analýza a komparace zadluženosti obcí v Moravskoslezském kraji 

   Autor: Macková Nelly; Vedoucí práce: Koťátková Stránská Pavla; Oponent práce: Krajčová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Předmětem diplomové práce "Analýza a komparace zadluženosti obcí v Moravskoslezském kraji" je zhodnotit zadluženost vybraných obcí a následně je mezi sebou porovnat. První část práce představuje základní teoretické pojmy ...
  • Optimalizace zásobování 

   Autor: Mastníková Zuzana; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Koťátková Stránská Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Diplomová práce pojednává o optimalizaci zásob a procesů souvisejících se zásobami ve vybrané společnosti zabývající se vstřikováním plastů. Cílem práce je navržení systému, který zajistí snížení nákladů spojených se ...
  • Optimalizace řízení pohledávek 

   Autor: Žihlová Veronika; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Musil Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Tato diplomová práce na téma "Optimalizace řízení pohledávek" pojednává o problematice řízení pohledávek. Komplexně popisuje nastavení efektivního řízení pohledávek ve společnosti, jejich vznik, zajištění a následné vymáhání ...
  • Řízení pracovního kapitálu ve společnosti FV- Plast a.s. 

   Autor: Vaněček Viktor; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Olbrecht Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou řízení pracovního kapitálu ve společnosti FV ? Plast, a.s. jako celku, ale i po jednotlivých složkách. V teoretické části je objasněna teoretická problematika řízení pracovního ...
  • Inovační projekt: Finance a ceniny v retailovém podniku Ahold CZ, a.s. 

   Autor: Veselý Ondřej; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Junaštíková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Teoretická část diplomové práce s názvem "Inovační projekt: Ceniny v retailovém podniku" se zabývá vymezením problematiky inovačního projektu zaměřeného na krátkodobý finanční majetek - ceniny v maloobchodním podniku. ...
  • Projekt inovace hodnocení výkonnosti pracovníků technologické společnosti 

   Autor: Vais Jakub; Vedoucí práce: Vlachý Jan; Oponent práce: Krejčí Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem této diplomové práce je vytvoření nového systému hodnocení pracovníků v konkrétní technologické firmě. V teoretické části je uveden přehled metod využitelných pro hodnocení pracovníků. Dále jsou uvedena východiska ...
  • Stanovení hodnoty firmy Botanicus, spol. s.r.o. 

   Autor: Schreierová Michaela; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Koťátková Stránská Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty firmy Botanicus, spol. s r.o. za účelem případné koupě části společnosti blíže nespecifikovaným externím kupujícím. Ocenění je zpracováno k 10. 4. 2018. Teoretická část se ...
  • Ocenění podniku VESETA spol. s r.o. 

   Autor: Šuláková Tereza; Vedoucí práce: Čámská Dagmar; Oponent práce: Cipovová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem diplomové práce je stanovit tržní hodnotu podniku VESETA spol. s r.o. k datu 1. května 2018, která může být využita případným investorem jako podklad pro jednání. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. ...
  • Stanovení hodnoty podniku DELONG INSTRUMENTS a.s. 

   Autor: Baráthová Barbora; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty podniku DELONG INSTRUMENTS a. s. pro externího investora s využitím vybraných výnosových metod k datu 13. 4. 2018. Teoretická část práce se zabývá vymezením základních pojmů ...
  • Procesní řízení výrobního podniku s důrazem na řízení hospodářského výsledku 

   Autor: Červenka Tomáš; Vedoucí práce: Zralý Martin; Oponent práce: Pomahač Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   V této diplomové práci nazvané Procesní řízení výrobního podniku s důrazem na řízení hospodářského výsledku lze nalézt komplexní a integrovanou soustavu manažerských nástrojů, jejichž výstupem je kalkulační vzorec s ...
  • Zdieľaná energia zo solárných systémov rodinných domov - investičné rozhodovanie 

   Autor: Gavenda Matúš; Vedoucí práce: Bejbl Jan; Oponent práce: Kvaššay Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Diplomová práca sa zaoberá problematikou obnoviteľných zdrojov energie, a ich implementácie do oblasti regionálneho rozvoja, sohľadom na udržateľný rozvoj. Cieľom práce je porovnanie cien elektrickej energie z verejnej ...
  • Stanovení hodnoty podniku Decoleta, a.s. 

   Autor: Dvořák Milan; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Maialeh Robin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty podniku Decoleta, a.s. ke dni 1.5.2018 pro potenciálního externího investora. Obsahem teoretické části jsou zá-kladní pojmy spojené s oceňováním podniku, nutné postupy při ...
  • Stanovení hodnoty podniku Ekomor s.r.o. 

   Autor: Donát Jakub; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem diplomové práce je stanovení hodnoty podniku EKOMOR, s.r.o., který se zabývá technologiemi povrchových úprav kovů a výrobou a prodejem těchto zařízení. Účelem této práce je stanovení hodnoty podniku pro potřeby ...
  • Manažerské rozhodování s využitím nástrojů BNS a Tableau 

   Autor: Horký Robin; Vedoucí práce: Zralý Martin; Oponent práce: Hušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Diplomová práce se zabývá porovnáním architektury řešení nástrojů BNS a Tableau v návaznosti na manažerské rozhodování. Konkrétně je zde analyzována architektura řešení těchto softwarů, zhodnocení jejich výhod a nevýhod a ...
  • Stanovení hodnoty podniku Elektroinstala BBS, s.r.o. 

   Autor: Cyriusová Šárka; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Cílem diplomové práce je stanovení tržní hodnoty společnosti Elektroinstala BBS, s.r.o. Odhad hodnoty firmy je proveden k 15. 4. 2018. Pro věrohodné ocenění, je diplomová práce doplněna o finanční analýzu, analýzu ...
  • Analýza a prognóza regionálního ukazatele náhrady zaměstnancům 

   Autor: Davidová Monika; Vedoucí práce: Pošta Vít; Oponent práce: Koťátková Stránská Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Diplomová práce se zabývá analýzou mezd a platů v krajích České republiky v letech 1995-2016. Detailní analýza vývoje průměrných výdělků je provedena za pomoci dílčích ekonomických ukazatelů. Mezi ně je zařazen index ...
  • Stanovení hodnoty podniku, Beznoska s.r.o. 

   Autor: Bláhová Barbora; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Knopp Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Diplomová práce je zpracována na téma ocenění podniku Beznoska, s.r.o. Cílem diplomové práce je stanovení tržní hodnoty společnosti ke dni 15. 4. 2018. Práce je rozčleněna na dvě části: teoretickou část a praktickou část. ...
  • Stanovení hodnoty firmy Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. 

   Autor: Tenkrát Daniel; Vedoucí práce: Čámská Dagmar; Oponent práce: Myšková Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty podniku Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. Ocenění je provedeno k 1. lednu 2018 a hodnota podniku v budoucnu poslouží zejména pro strategické rozhodování managementem společnosti. ...