Recently added

Now showing items 1-20 of 85

  • Stanovení hodnoty společnosti dodávající telekomunikační zařízení 

   Author: Kuřinová Karolína; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Sabolovič Mojmír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Cílem diplomové práce je stanovení hodnoty podniku TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o., který je tradičním českým dodavatelem hlasových a datových sítí. Ocenění je zpracováno k 1. 6. 2018. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou ...
  • Studie proveditelnosti otevření španělského tapas baru 

   Author: Fléglová Nikola; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Předmětem diplomové práce je vypracování studie proveditelnosti otevření španělského tapas baru v Praze. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je na základě odborných zdrojů podán výklad ...
  • Stanovení hodnoty podniku Contipro, a.s. 

   Author: Zollerová Monika; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Knopp Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Cílem mé diplomové práce je prostřednictvím vybraných výnosových metod stanovit hodnotu podniku Contipro a.s. jako podklad pro potenciálního externího investora. Teoretická část práce obsahuje základní vymezení pojmů a ...
  • Vývoj e-commerce ve vybraných státech EU 

   Author: Jiřička Jakub; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Lukáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Diplomová práce se zabývá rozvojem e-commerce v České republice a v jednotlivých vybraných zemí. Nejprve jsou charakterizovány relevantní pojmy, následně pak popsán e-commerce z hlediska legislativy. Dále se čtenář může ...
  • Stanovení hodnoty firmy JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o. 

   Author: Pavlíček Martin; Supervisor: Strouhal Jiří; Opponent: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty firmy Jelínek - výroba nábytku s.r.o., která se zabývá návrhy a výrobou ložnicového nábytku a matrací. Výsledek této práce může sloužit jako podklad pro rozhodování o výši ...
  • Stanovení hodnoty firmy Autosalon Klokočka, a.s. 

   Author: Pícha Luděk; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty společnosti Autosalon Klokočka Centrum a.s. Di-plomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je orientována na zá-kladní pojmy a metody spojené ...
  • Ekonomická analýza životního cyklu tahače návěsů 

   Author: Kopřiva Ondřej; Supervisor: Vlachý Jan; Opponent: Oláh Boris
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Cílem této diplomové je ekonomické porovnání životního cyklu tahače návěsů dvou různých výrobců. V teoretické části je uvedený teoretický základ zkoumané situace. Teorie dopravy, přemísťovací proces, užitkové vozidla, ...
  • Stanovení hodnoty podniku Baumruk & Baumruk, s.r.o. 

   Author: Kotěrová Markéta; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Baumruk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Cílem diplomové práce je stanovení tržní hodnoty podniku Baumruk & Baumruk, s. r. o. k 1. 1. 2019 za účelem poskytnutí této informace managementu podniku pro interní potřeby. Teoretická část práce je zaměřena na vymezení ...
  • Strategická analýza 

   Author: Vondrášková Denisa; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Špilerová Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Cílem této práce je provést strategickou analýzu společnosti O2 Czech Republic a.s. ve vazbě na hlavní konkurenty a navrhnout případná opatření vztahující se k této oblasti. Na základě veřejně dostupných dat jsou postupně ...
  • Prediktivní modely pro identifikaci a kalibraci klíčových faktorů úspěšnosti financování za pomoci crowdfundingu 

   Author: Prošek Daniel; Supervisor: Cipovová Eva; Opponent: Knopp Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   crowdfunding, forecasting, fudning, Bayesian network, logistic regression
  • Mezipodnikové srovnání konkurenčních podniků 

   Author: Mařanová Tereza; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Sabolovič Mojmír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Diplomová práce se zabývá analýzou finančního zdraví vybraného podniku INTERDENT s.r.o. a následným srovnáním s konkurenčními společnostmi v rámci odvětví maloobchod. Teoretická část práce je orientována na přiblížení ...
  • Stanovení hodnoty společnosti Letiště Praha, a.s. 

   Author: Polednová Natálie; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Myšková Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Cílem této práce bylo stanovení hodnoty společnosti Letiště Praha, a. s., výnosovou metodou, jejíž výsledky mohou sloužit jako podklad pro případné investory. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické ...
  • Analýza procesů a specifikace požadavků na informační systém pro projektový management 

   Author: Poláček Martin; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Shomaliová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Cílem této diplomové práce je analyzovat současné nastavení procesů výzkumné agentury a specifikovat požadavky na nový informační systém pro projektový management. Výsledkem práce je ekonomické zhodnocení investice do ...
  • Cost Benefit Analýza Prevence Dekubitů 

   Author: Rück Jan; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Koťátková Stránská Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Hlavním cílem práce je nákladově zhodnotit Cost/Benefit analýzou dvě metody prevence dekubitů a určit, která je výhodnější pro použití ve Fakultní nemocnici Motol. Na skupině 31 pacientů postižených dekubitem byla provedena ...
  • Řízení hodnoty společnosti Byte -Transit - Continent s.r.o. 

   Author: Parnukhaeva Aiana; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Krajčová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem diplomové práce je stanovit hodnotu společnosti Byte-Transit-Continent LLC pro potenciálního externího investora a způsoby, které mohou vést ke zvýšení hodnoty společnosti. Práce je rozdělena do teoretické a praktické ...
  • Analýza a komparace zadluženosti obcí v Moravskoslezském kraji 

   Author: Macková Nelly; Supervisor: Koťátková Stránská Pavla; Opponent: Krajčová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Předmětem diplomové práce "Analýza a komparace zadluženosti obcí v Moravskoslezském kraji" je zhodnotit zadluženost vybraných obcí a následně je mezi sebou porovnat. První část práce představuje základní teoretické pojmy ...
  • Optimalizace zásobování 

   Author: Mastníková Zuzana; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Koťátková Stránská Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Diplomová práce pojednává o optimalizaci zásob a procesů souvisejících se zásobami ve vybrané společnosti zabývající se vstřikováním plastů. Cílem práce je navržení systému, který zajistí snížení nákladů spojených se ...
  • Optimalizace řízení pohledávek 

   Author: Žihlová Veronika; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Musil Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Tato diplomová práce na téma "Optimalizace řízení pohledávek" pojednává o problematice řízení pohledávek. Komplexně popisuje nastavení efektivního řízení pohledávek ve společnosti, jejich vznik, zajištění a následné vymáhání ...
  • Řízení pracovního kapitálu ve společnosti FV- Plast a.s. 

   Author: Vaněček Viktor; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Olbrecht Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou řízení pracovního kapitálu ve společnosti FV ? Plast, a.s. jako celku, ale i po jednotlivých složkách. V teoretické části je objasněna teoretická problematika řízení pracovního ...
  • Inovační projekt: Finance a ceniny v retailovém podniku Ahold CZ, a.s. 

   Author: Veselý Ondřej; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Junaštíková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Teoretická část diplomové práce s názvem "Inovační projekt: Ceniny v retailovém podniku" se zabývá vymezením problematiky inovačního projektu zaměřeného na krátkodobý finanční majetek - ceniny v maloobchodním podniku. ...