Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 44

  • Stanovení hodnoty firmy AGADOS, spol. s r.o. 

   Autor: Škrábková Dominika; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Cipovová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-12-06)
   Cílem diplomové práce je stanovení tržní hodnoty společnosti AGADOS, spol. s r.o. za účelem případné koupě podniku blíže nespecifikovaným externím kupujícím k datu 18. 11. 2017. Teoretická část se zabývá základními pojmy ...
  • Hodnocení efektivnosti investice 

   Autor: Valenta Pavel; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Koťátková Stránská Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-30)
   Cílem této diplomové práce je zhodnotit investici do rekonstrukce historické nemovitosti a následného provozu jako nájemné ubytování, a dát investorovi doporučení, zda projekt realizovat. V první části práce autor zpracovává ...
  • Vývoj výuky ekonomických oborů na ČVUT jako odraz sociálně - ekonomických změn 

   Autor: Studihrad Lukáš; Vedoucí práce: Vlachý Jan; Oponent práce: Savický Nikolaj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
   Práce popisuje rozvoj vysokoškolského vzdělávání v oboru ekonomie od konce 19. století do první poloviny 20. století. Je reflektován proces vzniku a vývoje první vy-soké školy s obchodním vzděláváním, tedy Vysoké školy ...
  • Hodnocení efektivnosti investičního projektu. 

   Autor: Hoch Tomáš; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Cipovová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-19)
   Tématem bakalářské práce je hodnocení efektivnosti investičního projektu do nákupu komerční nemovitosti pro konkrétní podnik, společnost SVÚM reality s.r.o. Hlavní činností společnosti je pronájem komerčních nemovitostí, ...
  • Optimalizace procesů skladu pro distribuci léčiv 

   Autor: Mazánek Filip; Vedoucí práce: Kaiser Jiří; Oponent práce: Kostelencová Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
   Cílem diplomové práce je vytvoření návrhu optimalizace firemních procesů v návaznosti na tvorbu požadavků pro nový informační systém. V teoretické části jsou uvedena východiska, která jsou nezbytná pro vytvoření optimalizace. ...
  • Optimalizace procesů projektové kanceláře 

   Autor: Hanzalová Monika; Vedoucí práce: Kaiser Jiří; Oponent práce: Zralý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-17)
   Tématem této diplomové práce je optimalizace procesu projektové kanceláře ve vybrané společnosti. Cílem práce je prostřednictvím analýzy identifikovat problémy a navrhnout změny v procesech projektové kanceláře, které ...
  • Optimalizece business procesů virtuální infrastruktury firmy Gemalto s.r.o. 

   Autor: Sedláček Ondřej; Vedoucí práce: Kaiser Jiří; Oponent práce: Zralý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-19)
   Tato práce řeší optimalizaci podnikových procesů spojených se správou virtualizační infrastruktury. Praktická část je zaměřena na popis teoretických základů, potřebných pro orientaci v dané problematice. Praktická část ...
  • Stanovení hodnoty společnosti SVÚM reality s.r.o. 

   Autor: Králová Michaela; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Knopp Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-23)
   Cílem diplomové práce je stanovení hodnoty společnosti SVÚM reality s.r.o., která spravuje vlastní portfolio komerčních nemovitostí umístěných v rámci hlavního města Prahy. Tržní ocenění společnosti je datováno k 31. 12. ...
  • Využití procesního přístupu při řízení firmy 

   Autor: Hemžalová Daniela; Vedoucí práce: Zralý Martin; Oponent práce: Kostelencová Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-22)
   Cílem této diplomové práce je zhodnotit stav řízení procesu výroby ve společnosti Slévárna - ZPS, a.s. a navrhnout případné doporučení pro zvýšení efektivnosti řízení. Výchozí bod je analýza současného stavu řízení procesu ...
  • Optimalizace procesu testování ve společnosti ČD, a.s. 

   Autor: Kapustová Lucie; Vedoucí práce: Kaiser Jiří; Oponent práce: Valda Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na proces testování softwaru a jeho optimalizaci v konkrétních podmínkách organizace České dráhy, a.s. Pro optimalizaci procesu bylo nezbytné zpracování vzorové testovací strategie, která ...
  • Mezipodnikové srovnání konkurenčních podniků 

   Autor: Křečková Markéta; Vedoucí práce: Cipovová Eva; Oponent práce: Chobot Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-22)
   Cílem diplomové práce je analýza finančního zdraví zkoumaného podniku z oblasti pivovarnictví v ČR za období 2011-2015. Pomocí analytických metod je zkoumána finanční stabilita a postavení hlavního podniku a následné ...
  • Stanovení hodnoty firmy EYE - EYE 

   Autor: Podzimková Denisa; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Křesťan Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-23)
   Cílem této diplomové práce bylo stanovení hodnoty firmy EYE - EYE, s. r. o. se zaměřením na prodej značkových a designových brýlových obrub. Ocenění bylo zpracováno k 1. 1. 2017 za účelem stanovení hodnoty společnosti pro ...
  • Ekonomická analýza životního cyklu produktu 

   Autor: Kyndl Lukáš; Vedoucí práce: Vlachý Jan; Oponent práce: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-22)
   Cílem této diplomové práce je ekonomické porovnání životního cyklu svítidel využívajících zářivkové a LED zdroje světla. V první části práce jsou uvedena teoretická východiska problematiky osvětlení, osvětlování průmyslových ...
  • Zajištění měnových rizik v podniku se zahraničními účastmi 

   Autor: Richter Michal; Vedoucí práce: Makovský Petr; Oponent práce: Jílková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Diplomová práce popisuje řízení devizového rizika ve třech bodech - identifikace rizika, kvantifikace rizika a jeho zajištění. Úvod práce diskutuje význam tématu devizových rizik z pohledu českých podnikatelů a poskytuje ...
  • Byznys plán pro startup 

   Autor: Fiala Tomáš; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Strouhal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-29)
   Tato diplomová práce se zabývá tvorbou byznys plánů, jeho částmi a následným využi-tím těchto nástrojů pro tvorbu plánu pro danou společnost. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část řeší problematiku ...
  • Role ropy a zemního plynu v ruské ekonomice 

   Autor: Jech Petr; Vedoucí práce: Pošta Vít; Oponent práce: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-29)
   V souladu se zadáním se tato diplomová práce zabývá zhodnocením vlivu ropy a zemního plynu na ekonomiku Ruska. Rusko je na předních místech ve vývozu fosilních paliv zejména ropy a zemního plynu. Množství a cena těchto ...
  • Stanovení hodnoty společnosti EKOSPOL a.s. 

   Autor: Kiiashko Anna; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-29)
   Tématem předkládané diplomové práce je stanovení hodnoty společnosti EKOSPOL a.s. Cílem mé diplomové práce je stanovit odhad tržní hodnoty společnosti EKOSPOL a.s. k 1. červnu 2017 pro případného externího investora za ...
  • Stanovení hodnoty podniku 

   Autor: Müllerová Jana; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-11)
   Cílem této diplomové práce je stanovit hodnotu podniku RUDOLF JELÍNEK a.s. jako podklad pro potenciálního investora prostřednictvím vybraných výsonových metod. Teoretická část práce obsahuje východiska pro ocenění podniku. ...
  • Návrh a tvorba webové aplikace pro správu úkolů 

   Autor: Nikolov Boris; Vedoucí práce: Kaiser Jiří; Oponent práce: Vaníček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Předmětem diplomové práce Návrh a tvorba webové aplikace pro správu úkolů je analýza stavu interních procesů, spojených s každodenními úkoly a navržení nejvhodnějších metod jejich optimalizace. Teoretická část se zabývá ...
  • Ekonomické hodnocení provozování bioplynové stanice 

   Autor: Wachtl Martin; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Paszanda Mariusz
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Diplomová práce řeší ekonomické zhodnocení bioplynové stanice a její další využití, jako obnovitelného zdroje energie v České republice s ohledem na cíle pracovního plánu v oblasti energetiky a klimatu Evropské unie. První ...