Now showing items 1-20 of 183

  • Analýza spotřebního koše pro vykazování inflace ve vybraných zemích s ohledem na zájmy české exportní firmy 

   Author: Yuliia Makarova; Supervisor: Makovský Petr; Opponent: Hřebík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
   Cílem práce je vytvořit materiál, který by pomohl zhodnotit odlišnosti spotřebních košů a preferencí spotřeby u obyvatelstva různých zemí. Předložený materiál pomůže exportní firmě se spotřebním zbožím umožní lepší posouzení ...
  • Měnově-politické režimy ČNB 

   Author: Jakub Zamazal; Supervisor: Hřebík František; Opponent: Makovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
   Diplomová práce se zabývá měnovou politikou nejen České národní banky. Práce je rozdělena na praktickou a teoretickou část. V teoretická část se věnuje nejdříve historii centrálního bankovnictví a posléze poměrně podrobně ...
  • Analýza a návrh vzdělávacích procesů v provozovnách restauračního řetězce s využitím LMS softwaru 

   Author: Adam Broskevič; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Cílem diplomové práce je analýza a návrh vzdělávacích procesů firmy provozující řetězec restaurač- ních zařízení s užitím LMS softwaru. V teoretické části jsou uvedeny oblasti procesů a jejich mode- lování, hodnocení ...
  • Stanovení hodnoty firmy 

   Author: Michal Tomko; Supervisor: Sponer Miroslav; Opponent: Svoboda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Tato diplomová práce má za cíl ocenit podnik Rudolf Jelínek a.s. V teoretické části se zabývá nejprve definicí samotného podniku a jeho hodnotou a následně se zabývá základními předpoklady, které jsou pro ocenění nutné, v ...
  • Prognóza vývoje kvantových počítačů 

   Author: Jan Kuchař; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Cílem práce je přiblížení pojmu kvantových počítačů a provedení prognózy vývoje kvantových počítačů za účelem zjištění, kdy pocítíme dopady v běžném životě. Na začátku práce vysvětluji fungování kvantových počítačů. Poté ...
  • Marketingový management ve vybraném segmentu s ohledem na celosvětovou koronavirovou krizi 

   Author: Filip Šulc; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Procházka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Abstrakt této diplomové práce se zabývá tématem marketingového managementu v segmentu středních a velkých společností v kontextu celosvětové koronavirové krize. Práce se zabývá téma- tem marketingového managementu v celé ...
  • Dopady pandemie COVID-19 na světovou ekonomiku 

   Author: Viet Anh Nguyen; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Procházka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Diplomová práce se zabývá hodnocením dopadu celosvětové pandemie COVID-19 na vyspělé země G7 a Českou republiku a na státy v uskupení BRICS. Důraz je kladen především na hodno-cení vývoje od prvotních restriktivních opatření ...
  • Analýza a návrh procesů zakázky a souvisejících procesů v IT společnosti 

   Author: Natálie Kolková; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Kovalová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Cílem diplomové práce je analyzovat stávající procesy ve vybraném podniku a následně navrhnout kroky vedoucí k jejich zlepšení. Vybraným podnikem je česká technologická a konzultační IT společnost.Teoretická část je zaměřena ...
  • Prognóza segmentu stavebnictví 

   Author: Veronika Viltová; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Procházka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Cílem této diplomové práce je předání všeobecného přehledu o stavebnictví čtenářům a prognóza stavebnictví jako celku a zároveň vybraných částí stavebnictví, na které se tato práce zaměřuje. Hlavním zaměřením jsou v této ...
  • Fundamentální a technická analýza akciových titulů na pražské burze 

   Author: Radan Dočekal; Supervisor: Hřebík František; Opponent: Makovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Cílem práce je analyzovat stav vybraných společností na pražské burze a posoudit, zda cena akcií odpovídá fundamentům. Snahou je dále nastínit investiční problematiku. Ve středu zájmu jsou dividendy. Tomu je také přizpůsoben ...
  • Návrh zlepšení agilní transformace firmy v oblasti softwarového vývoje 

   Author: Michaela Rašovská; Supervisor: Jemala Marek; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tématem této diplomové práce je transformace z vodopádového způsobu řízení projektů na agilní přístupy, orientované na produkt. První část práce pojednává o agilitě samotné a dává ji do kontextu jednotlivých agilních rámců. ...
  • Analýza vybraného finančního aktiva 

   Author: Barbora Dvořáková; Supervisor: Makovský Petr; Opponent: Bronec Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato diplomová práce se věnuje představení technologie blockchain. Cílem práce je poskyt-nout přehledný a komplexní obraz o této technologii, popsat její fungování, výhody i nevýhody a navrhnout, jak by tato technologie ...
  • Vliv marketingu na děti a mládež 

   Author: Tereza Toufarová; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Diplomová práce zkoumá, jaký vliv mají marketingové aktivity na děti dle určitého stupně vzdělání. Cílem práce je definovat, jak se v průběhu vzdělávání mění vlivy ovlivňující děti ve spotřebitelském chování. Zároveň se ...
  • Prognóza vývoje kvantových počítačů 

   Author: Jan Kuchař; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Dostál Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Cílem práce je přiblížení pojmu kvantových počítačů a provedení prognózy vývoje kvantových počítačů. Na začátku práce vysvětluji fungování kvantových počítačů. Poté následuje stručná historie kvantových počítačů, za kterou ...
  • Finanční analýza společnosti HOPI s. r. o. 

   Author: Helena Dirová; Supervisor: Šeráková Petra; Opponent: Boháčková Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-20)
   Cílem diplomové práce je zhodnocení finanční situace vybraného podniku prostřednictvím finanční analýzy. Předmětem zkoumání byla zvolena společnost HOPI s. r. o., která nabízí komplexní logistické služby. Přínosem práce ...
  • Analýza marketingu vybraných automobilových firem 

   Author: Natálie Siranová; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Procházka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Automobilový průmysl stejně jako i jiná odvětví musí reagovat na změny, které se sebou přináší doba plná technologií chytrých telefonů a internetu. Automobilky se snaží oslovovat zákazníky pomocí digitální komunikace. ...
  • Návrh a vytvoření nového e-shopu jako inovačního projektu ve firmě Makra Didakta s.r.o. 

   Author: Martin Špicl; Supervisor: Procházka Jan; Opponent: Kukliš Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Cílem diplomové práce je teoretické vymezení pojmu inovace, zmapování postupů projektového řízení a metod situační analýzy podniku. Tyto znalosti budou následně využity pro situační analýzu společnosti MAKRA DIDAKTA s.r.o. ...
  • Analýza vybraného finančního aktiva 

   Author: Daria Greshniaeva; Supervisor: Makovský Petr; Opponent: Procházka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Cílem dané diplomové práce bylo ohodnocení akcií společnosti Apple Inc. pro investora a následné stanovení investičního doporučení, zda akcie koupit nebo prodat na základě zjištěných souvislostí. V teoretické části jsme ...
  • Podnikatelský plán: samoobslužná auto myčka jako podnikatelská příležitost pro investora 

   Author: Jan Pitra; Supervisor: Procházka Jan; Opponent: Kukliš Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Cílem diplomové práce je vypracování podrobného podnikatelského plánu na provoz bezkontaktní samoobslužné auto myčky v lokalitě České Budějovice, který poslouží jako podnikatelská příležitost pro potencionálního investora. ...
  • Návrh zlepšení agilní transformace start-up firmy 

   Author: Kateřina Hrubá; Supervisor: Jemala Marek; Opponent: Fanta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Diplomová práce se zaměřuje na návrh doporučení vylepšení agilní transformace techno-logického startupu, který se zabývá výrobou IoT zařízení. První část se věnuje definici pojmu startup a jeho členění z různých hledisek. ...