Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 27

  • Ekonomické hodnocení provozování bioplynové stanice 

   Autor: Wachtl Martin; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Paszanda Mariusz
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Diplomová práce řeší ekonomické zhodnocení bioplynové stanice a její další využití, jako obnovitelného zdroje energie v České republice s ohledem na cíle pracovního plánu v oblasti energetiky a klimatu Evropské unie. První ...
  • Stanovení hodnoty firmy BETONPRES Týn nad Vlatvou s.r.o. 

   Autor: Ponec Michal; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Ambrož Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-20)
   Diplomová práce je vypracována s cílem stanovit hodnotu firmy BETONPRES Týn nad Vltavou s.r.o. a osvětlit metody, kterými je tato činnost možná provádět. Teoretická část diplomové práce se zabývá dílčím cílem práce, kterým ...
  • Ocenění společnosti Kofola a.s. 

   Autor: Novotný Martin; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Cílem této diplomové práce je stanovit hodnotu podniku Kofola a.s. pro potenciálního investora za využití vybraných výnosových metod k datu 5.5.2017. Teoretická část práce obsahuje základní pojmy, postup a metody ocenění ...
  • Stanovení hodnoty podniku 

   Autor: Müllerová Jana; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-11)
   Cílem této diplomové práce je stanovit hodnotu podniku RUDOLF JELÍNEK a.s. jako podklad pro potenciálního investora prostřednictvím vybraných výsonových metod. Teoretická část práce obsahuje východiska pro ocenění podniku. ...
  • Analýza obchodních procesů a implementace informačního systému ve společnosti Ancora Praha 

   Autor: Pilecký Vít; Vedoucí práce: Kaiser Jiří; Oponent práce: Eliáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
   Cílem diplomové práce je zmapování klíčových obchodních procesů společnosti Ancora Praha, které se zaměřují na prodej slitin, plastových obalů a nejiskřivého nářadí, spolu s vytvořením informačního systému pro podporu ...
  • Optimalizace podnikových procesů a informačního systému firmy zabývající se průmyslovou filtrací. 

   Autor: Kratochvílová Nikola; Vedoucí práce: Kaiser Jiří; Oponent práce: Pánková Pavlína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Tato práce se zabývá analýzou podnikových procesů a s tím souvisejícím návrhem nového informačního systému, který povede k optimalizaci těchto procesů. Systém bude vycházet z aktuálních potřeb podniku a bude obsahovat ...
  • Optimalizace zásobování ve vybraném podniku. 

   Autor: Konečný Marek; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-04)
   Cílem diplomové práce na téma ?Optimalizace zásobování ve vybraném podniku? je analyzovat současný stav zásobovacího řetězce a navrhnout vhodnou metodu pro zlepšení optimálního stavu skladovaných zásob.Teoretická část práce ...
  • Metoda BSC jako nástroj podpory inovací 

   Autor: Vrána Ondřej; Vedoucí práce: Zralý Martin; Oponent práce: Al-Dabagh Lumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce "Metoda BSC jako nástroj podpory inovací" má za cíl analyzovat zavedení metody Balanced Scorecard v konkrétním výrobním podniku z hlediska plnění strategických cílů v oblasti inovačního managementu. Práce ...
  • Analýza a návrh efektivního využití virtualizačních platforem pro společnost poskytující cloud hosting 

   Autor: Procházka Jakub; Vedoucí práce: Kaiser Jiří; Oponent práce: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
   Diplomová práce se zabývá analýzou a následnou optimalizací současného procesu prodeje virtuálních serverů s ohledem na snižování nákladů a získání konkurenční výhody podniku. Teoretická část práce pojednává o podnikových ...
  • Nákladová analýza a optimalizace globálně lokalizované průmyslové výroby 

   Autor: Mikulčík Miloslav; Vedoucí práce: Vlachý Jan; Oponent práce: Koťátková Stránská Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Práce se zabývá hlavními náklady a faktory vlivu v mezinárodní průmyslové výrobě a obchodu. Tyto náklady optimalizuje v souvislosti s umístěním výroby a sídlem zákazníků. Součástí práce je matematický model, který umí ...
  • Mezipodnikové srovnání konkurenčních podniků 

   Autor: Kolář Daniel; Vedoucí práce: Čámská Dagmar; Oponent práce: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Práce se zabývá mezipodnikovým srovnáním výrobců působících na českém trhu střešních krytin. Zaměřuje se na společnost BRAMAC střešní systémy spol. s r.o., pro kterou hledá její pozici na českém trhu a odvětvové konkurenční ...
  • Návrh řízení výrobního procesu v Mitas Praha 

   Autor: Švec Filip; Vedoucí práce: Zralý Martin; Oponent práce: Sicha Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Cílem této diplomové práce je navržení efektivního způsobu řízení výrobního procesu pro gumárenskou společnost Mitas Praha. Výstupem je systém navržených opatření, který vytváří podmínky pro hladké řízení procesu a jeho ...
  • Návrh a tvorba webové aplikace pro správu úkolů 

   Autor: Nikolov Boris; Vedoucí práce: Kaiser Jiří; Oponent práce: Vaníček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Předmětem diplomové práce Návrh a tvorba webové aplikace pro správu úkolů je analýza stavu interních procesů, spojených s každodenními úkoly a navržení nejvhodnějších metod jejich optimalizace. Teoretická část se zabývá ...
  • Podnikatelský plán firmy zabývající se implementací webových aplikací 

   Autor: Duka Miroslav; Vedoucí práce: Čámská Dagmar; Oponent práce: Šrůtová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Předmětem této práce je vytvoření podnikatelského plánu pro začínající firmu autora, která se zaměřuje na tvorbu webových aplikací. Teoretická část popisuje podnikatelský plán a jeho náležitosti. Tyto poznatky jsou poté ...
  • Komparativní analýza efektivního daňového a parafiskálního zatížení zaměstnanců ve vybraných státech 

   Autor: Šůchová Markéta; Vedoucí práce: Vlachý Jan; Oponent práce: Pošta Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato diplomová práce se blíže zabývá efektivním daňovým a parafiskálním zatížením zaměstnanců ve vybraných státech Evropské unie. Pro účely práce byly vybrány následující státy: Česká republika, Francie, Itálie, Irsko a ...
  • Optimalizace nákladů v konkrétní společnosti 

   Autor: Pokorná Adéla; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Koťátková Stránská Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Diplomová práce pojednává o optimalizaci spotřeby materiálu a procesů souvisejících se zásobováním ve společnosti poskytující úklidové služby. Cílem práce je navržení systému, který zajistí pokles spotřeby materiálu v ...
  • Podnikatelský plán - založení nové pobočky AAA Auto International a.s. 

   Autor: Součková Radka; Vedoucí práce: Beran Theodor; Oponent práce: Hlaváčová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Práce je zpracována jako diplomová práce. Cílem práce je sestavení podnikatelského plánu, který poskytuje informace o nově realizované pobočce společnosti AAA Auto International a.s. Vysvětleny jsou ekonomické analýzy a ...
  • Zhodnocení nové investice pro firmu Axocom 

   Autor: Krutišová Michaela; Vedoucí práce: Cipovová Eva; Oponent práce: Scholleová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Diplomová práce je zaměřena na investiční rozhodování o zavedení CRM systému ve firmě AXOCOM s. r. o. Cílem práce je zhodnotit novou investici a analyzovat firmu před a po zavedení investice. Součástí rozhodování o novém ...
  • Podnikatelský plán začínající firmy 

   Autor: Opltová Kristýna; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Dobrucká Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Cílem této práce je vypracování podnikatelského plánu firmy. V první části práce je charakterizován podnikatelský plán, důvody pro jeho sestavení a struktura a postup při zpracování podnikatelského plánu. Druhá část obsahuje ...
  • Hodnocení efektivnosti investice do nákupu nových kolejových vozidel 

   Autor: Dragoun Jiří; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Galík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-20)
   Cílem diplomové práce je hodnocení efektivnosti investice do nákupu nových kolejových vozidel. V práci byla navržena obecná metodika tvorby analýzy nákladů a přínosů pro nákup kolejových vozidel. Na základě této metodiky ...