Recently added

Now showing items 1-20 of 105

  • Stanovení hodnoty společnosti jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. 

   Author: Natalie Kriegelová; Supervisor: Sabolovič Mojmír; Opponent: Tlustá Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Cílem této diplomové práce je stanovit hodnotu společnosti Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a. s. jako podklad pro případného potencionálního investora ke dni 1.4.2019. Teoretická část práce je zaměřena na definování ...
  • Návrh strategie pro menší strojírenskou firmu 

   Author: Kamila Matějková; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Kozel David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Cílem této diplomové práce je návrh strategie pro menší strojírenskou společnost, která zajistí stabilitu a zvýšení ekonomické hodnoty společnosti. Výchozím bodem pro návrh strategie je analýza současného stavu společnosti, ...
  • Specifecké charakteristiky manažerských nástrojů pro manažerské zařízení podniku 

   Author: Barbora Kultová; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Plachý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
   Diplomová práce na téma "Specifické charakteristiky manažerských nástrojů pro manažerské řízení podniku" se zabývá integrační a přužnostní charakteristikou vybraných manažerských nástrojů. Mezi tyto nástroje patří: Target ...
  • Hodnocení investičního projektu 

   Author: Klára Grygarová; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
   Cílem této diplomové práce je zpětné zhodnocení již realizovaného projektu ve společnosti Kermi s.r.o., včetně zhodnocení základních charakteristik projektu, cílů a jejich naplnění, zhodnocení analýzy rizika, posouzení ...
  • Oceňování zásob v průmyslovém podniku pro finanční a manažerské účetnictví se zaměřením na využití metody ABC 

   Author: Kristýna Urbanová; Supervisor: Strouhal Jiří; Opponent: Huml Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
   Cílem diplomové práce je analýza oceňování zásob vytvořených vlastní činností vybraného prů-myslového podniku se zaměřením na metodu ABC. Teoretická část této práce definuje základní pojmy, metody oceňování zásob, alokace ...
  • Využití procesního přístupu při řízení firmy PPI - protipožární dveře s.r.o. 

   Author: Jakub Zörkler; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Čekalová Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Cílem práce je analýza a následný návrh zlepšení procesního řízení společnosti PPI - protipožární dveře s.r.o., s ohledem na definovanou strategii podniku. Společnost se zabývá výrobou ocelových dveří a pohybuje se především ...
  • Stanovení hodnoty firmy Agromel s r.o. 

   Author: Jakub Melichar; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty firmy Agromel s.r.o. k 10. 04. 2019. Ocenění je provedeno na základě výnosových metod, konkrétně se jedná o metodu diskontovaného volného peněžního toku a metodu ekonomické ...
  • Stanovení hodnoty společnosti YZ 

   Author: Andrea Vítková; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Knopp Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   V diplomové práci je obsažena teoretická a praktická část. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny základní pojmy spojené s makroekonomickou a mikroekonomickou analýzou podniku. Dále jsou zde popsány různé metody pro ...
  • Rekonstrukce fitness centra - příležitost pro jeho další rozvoj 

   Author: Sarah Wintersteiner; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Vlčková Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Cílem mé diplomové práce je navrhnout, jak využít prováděnou rekonstrukci pro rozvoj samotného fitness centra. Má diplomová práce se zaměřuje na vytyčení vhodné strategie a s ní souvisejícím návrhem poskytovaných služeb ...
  • Využití zásad controllingového řízení pro efektivní řízení firemních procesů 

   Author: Žaneta Wurmová; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Tato diplomová práce s názvem Využití zásad controllingového řízení pro efektivní řízení firemních procesů se zabývá aplikací zásad controllingového řízení a vhodným využitím manažerských nástrojů pro zefektivnění řízení ...
  • Business plán: Založení minipivovaru Malý Šotek 

   Author: Michaela Šatková; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Sabolovič Mojmír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Diplomová práce se zabývá zpracováním business plánu pro nově začínající podnik, minipivovar Malý Šotek. Práce je rozdělena na dvě části. V první, teoretické části práce, jsou definovány základní podnikatelské pojmy a je ...
  • Prognóza vývoje 3D tisku 

   Author: Daniel Hanáček; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Moll Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Diplomová práce se věnuje aktuálnímu tématu aditivní výroby (3D tisku). Nejprve v rámci teoretické části seznamuje čtenáře s pojmem 3D tisk. Popisuje vznik 3D modelu, následnou manipulaci s ním, než může být vytištěn, ...
  • Stanovení hodnoty podniku Fluokov, s.r.o. 

   Author: Markéta Fišerová; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou oceňování podniku a jejím cílem je stanovení hodnoty výrobní společnosti Fluokov, s.r.o., pro potenciálního externího investora. Práce se skládá z teoretické a praktické části. ...
  • Stanovení hodnoty firmy 

   Author: Martin Lojda; Supervisor: Strouhal Jiří; Opponent: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Cílem této diplomové práce je ocenění společnosti FANY Gastroservis s.r.o. ke dni 1. 12. 2018, jejímž předmětem podnikání je především velkoobchod s potravinami. V teoretické části práce se uvádějí základy oceňování podniku ...
  • Prognóza vývoje Internetu 

   Author: Albert Syrovátka; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Moll Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Diplomová práce je zaměřena na provedení prognózy vývoje internetu za pomoci scénářů možného vývoje. Nejprve je vysvětlen teoretický rámec, včetně metody plánování pomocí scénářů a PEST analýzy. Dále se čtenář může dočíst ...
  • Stanovení hodnoty podniku LINET s.r.o. 

   Author: Michal Kettner; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Knopp Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Cílem diplomové práce je stanovení tržní hodnoty podniku LINET spol. s r.o. k rozhodnému dni 1. 5. 2019. Ocenění je provedeno z pohledu blíže nespecifikovaného externího investora a lze jej použít jako podklad pro rozhodnutí ...
  • Tvorba chatovacího robota ve zvoleném podniku 

   Author: Milan Mejzr; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Hornych Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Předmětem této diplomové práce je tvorba chatovacího robota, který umožňuje rychlejší, levnější a pohodlnější komunikaci se zákazníky. Práce je rozdělena do sedmi kapitol, kde se v prvních třech kapitolách věnuji definici ...
  • Stanovení hodnoty podniku DENEVY s.r.o. 

   Author: Veronika Hemková; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty společnosti DENEVY s.r.o. pro potenciálního zájemce o koupi tohoto podniku. Stanovení hodnoty je provedeno k datu 19.04.2019. Teoretická část se zabývá problematikou oceňování, ...
  • Operativní reporting dat a nastavení dashboardů pro vedení podniku XY, a.s. 

   Author: Jan Kupec; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Prokop Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Diplomová práce je zaměřena na analýzu Společnosti XY, a.s. se záměrem k vytvoření reportů a návrhů dashboardů pro její ředitelé. Součástí práce je úprava dat v jejím informačním systému a návrh pro tvorbu dalších důležitých ...
  • Podnikatelský plán na založení podniku 

   Author: Michaela Poživilová; Supervisor: Jindřichovská Irena; Opponent: Uličná Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Předmětem diplomové práce je podnikatelský plán na založení nového bistra v Praze. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou představeny základní pojmy a doporučená struktura podnikatelského plánu, praktická ...