Now showing items 1-20 of 246

  • Využití metod finanční analýzy při stanovení vývoje finančního zdraví vybraného podniku 

   Author: Anastasiya Kokoshitskaya; Supervisor: Marek Petr; Opponent: Menzl Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
   Tato diplomová práce se zabývá využitím metod finanční analýzy pro hodnocení finančního zdraví společnosti Henkel ČR, lídra v oblasti spotřebního zboží a průmyslových technologií. Při použití různých finančních analýz, ...
  • Statistická analýza ekonomických veličin a jejich dopady na vznik projektových inovací v přepravě 

   Author: Petr Dobruský; Supervisor: Löster Tomáš; Opponent: Mužík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
   Diplomová práce se zaměřuje na možnost využití statistických postupů, které tvoří obecně použitelnou metodiku pro opakované hodnocení vývoje ceny ropy Brent a s tím souvisejícího vývoje objemu přepravy zboží na území ...
  • Analýza inovativnosti vybraných států OECD 

   Author: Martina Perutková; Supervisor: Löster Tomáš; Opponent: Danko Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Tato diplomová práce hodnotí inovativnost členských států OECD, během definovaného období let 2015 až 2021. V teoretické části se zabývá tématem inovací a úrovní inovativnosti, z pozice států i jednotlivých podniků, včetně ...
  • Analýza možností využití technologie distribuovaného registru (DLT) z hlediska významné finanční skupiny působící v ČR 

   Author: Tomáš Bízek; Supervisor: Maga Dušan; Opponent: Sponer Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Tato diplomová práce analyzuje možnosti využití technologie distribuovaného registru z hlediska významné finanční skupiny působící na finančním trhu v ČR. Nejprve byly získány informace o reálných případech užívání DLT na ...
  • Využití metod finanční analýzy při stanovení vývoje finančního zdraví vybraného podniku 

   Author: Tereza Sojková; Supervisor: Klesla Arnošt; Opponent: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Tato diplomová práce se zabývá využitím kombinované metody finanční analýzy sestávající z výpočtu Indexu IN05 a hodnocení trendu jeho vývoje v časové řadě metodou horizontální analýzy. Metoda je uplatněna jako nástroj ...
  • Posouzení finanční situace ve vybrané skupině malých a středních rodinných firem 

   Author: Jan Šanovec; Supervisor: Klesla Arnošt; Opponent: Marek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Cílem diplomová práce je zaměření se na hodnocení finančního zdraví skupiny vybraných malých a středních rodinných podniků z databáze MPO ČR, využívajíc k tomu modely finanční analýzy. Klíčovým přínosem je detailní analýza ...
  • Návrh inovací procesu nálezování oprav leteckých motorů 

   Author: Tereza Abutineh; Supervisor: Jemala Marek; Opponent: Fanta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Tématem diplomové práce je návrh inovace v procesu nálezování leteckých turbovrtulových motorů ve firmě GE Aviation Czech s.r.o. První část práce popisuje proces jako takový a je dán do kontextu letectví, konkrétně oprav ...
  • Implementace rámce SAFe do organizace 

   Author: Aneta Polenová; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Bronec Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Diplomová práce se zabývá tématem implementace znalostního rámce Scaled Agile Framework® do organizace. Cílem této práce je zkoumání teorie agilního přístupu a jak je používán ve vybrané organizaci. Teoretická část je ...
  • Analýza trhu s chytrými hodinkami 

   Author: Pavel Bartoš; Supervisor: Procházka Jan; Opponent: Makovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Hlavním cílem této diplomové práce je analyzovat trh chytrých hodinek v České republice z hlediska vnějšího prostředí a spotřebitelského chování. Práce je strukturovaná do dvou částí. První, teoretická část, popisuje metody ...
  • Inovační projekt aplikace pro statistickou analýzu v prostředí prohlížeče a Node.js 

   Author: Pavel Mužík; Supervisor: Löster Tomáš; Opponent: Danko Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Práce se zabývá možnou inovací současných softwarových řešení pro statistickou analýzu ve smyslu přístupnosti a zohlednění uživatelských potřeb. Statistický software coby kategorie patří k jedné z nejdéle existujících ...
  • Využití metod finanční analýzy při stanovení vývoje finančního zdraví vybraného podniku 

   Author: Veniamin Istomin; Supervisor: Klesla Arnošt; Opponent: Schlossberger Otakar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na komplexní hodnocení finančního zdraví 10 společností z odvětví CNC obrábění v České republice, a to na základě finančních výsledků z let 2017-2021. Cílem je navrhnout doporučení pro ...
  • Hodnocení úrovně finančního zdraví vybraných sportovních klubů 

   Author: Lucie Kůželová; Supervisor: Klesla Arnošt; Opponent: Marek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tématem této diplomové práce je zhodnocení úrovně finančního zdraví vybraných sportovních klubů, a to za pomoci bankrotních a bonitních modelů. Konkrétně je tato práce zaměřena na činnost profesionálních fotbalových klubů ...
  • Podnikatelský plán rozvoje firmy 

   Author: Jan Havránek; Supervisor: Klesla Arnošt; Opponent: Marek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tématem diplomové práce je zpracování podnikatelského plánu rozvoje firmy. Konkrétně se práce zaměřuje na společnost Cravt koupelny, spol. s.r.o. Hlavním cílem práce je zhodnotit finanční zdraví, stabilitu a výkonnost ...
  • Kryptoměny jako alternativa k investování do drahých kovů 

   Author: Tomáš Ruprich; Supervisor: Hřebík František; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Diplomová práce se zaměřuje na kryptoměnu bitcoin jako potenciální alternativu k investování do drahých kovů, zejména zlata. Cílem práce je posoudit výhodnost investování do bitcoinu ve srovnání s investováním do zlata. V ...
  • Podnikatelský plán na rozšíření podniku 

   Author: Lucie Suchánková; Supervisor: Marek Petr; Opponent: Maršík Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Tato diplomová práce je založena na základě poznatků a zkušeností, které jsou potřebné k založení a rozvinutí malého podniku do velkého města. Práce Je rozdělena do dvou částí, na teoretickou a praktickou. V teoretické ...
  • Financování investice formou operativního leasingu 

   Author: Martin Jemelka; Supervisor: Marek Petr; Opponent: Schlossberger Otakar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-11)
   Diplomová práce se zabývá problematikou operativního leasingu, jakožto formou financování investice a komparace s jinými způsoby financování. Práce je rozdělena na teoretickou část, ve které se popisuje pojem operativní ...
  • Hodnocení finančního zdraví a ocenění společnosti Big Shock s.r.o. 

   Author: Tomáš Fiala; Supervisor: Šeráková Petra; Opponent: Náglová Zdeňka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-11)
   Cílem diplomové práce je zhodnotit finanční zdraví společnosti Big Shock s.r.o., její pozici na trhu a následně stanovit hodnotu podniku. Práce je rozdělena na dvě části, z nichž ta první–⁠teoretická charakterizuje základní ...
  • Hodnocení výkonnosti podniku 

   Author: Dominika Junková; Supervisor: Sponer Miroslav; Opponent: Šmigalová Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-11)
   Cílem diplomové práce je zhodnocení finanční výkonnosti společnosti OQEMA, s.r.o. pomocí metod finanční analýzy, porovnání vybraných ukazatelů se dvěma největšími konkurenčními podniky skrze metody mezipodnikového srovnání ...
  • Řízení výkonnosti podniku z pohledu finančního manažera 

   Author: Josef Tvrský; Supervisor: Klesla Arnošt; Opponent: Marek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-11)
   Diplomová práce se zabývá řízením výkonnosti podniku se zaměřením na pohled finančního manažera. Cílem diplomové práce je zhodnotit finanční zdraví a především finanční výkonnost vybraného podniku za pomoci finančních ...
  • Posouzení vývoje finančního zdraví malých rodinných firem ve stavebnictví 

   Author: Natálie Severová; Supervisor: Klesla Arnošt; Opponent: Sponer Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Cílem diplomové práce je zhodnocení vývoje finančního zdraví skupiny malých rodinných firem ve stavebnictví. Přínosem práce je vytvoření prognózy vývoje finančního zdraví skupině společností, a to na základě prediktivních ...