Now showing items 1-20 of 170

   Subject
   Application design, project management, process change, GTD [1]
   Balance Sheet, Profit and Loss Account, Financial Analysis, Benchmarking, Intercompany Comparison [1]
   Balanced Scorecard, BSC, Strategic Analysis, Strategic Mapping, Perspectives, Finance, The Customer Perspective, The Business Process Perspective, The Learning & Growth Perspective, Indicators, Performance measurement, Business Process Management [1]
   Balanced Scorecard, BSC, Strategická analýza, Strategická mapa, perspektivy, finance, zákazníci, interní procesy, učení se a růst, měřítka, indikátory, procesní řízení, řízení výkonnosti. [1]
   Beznoska,s.r.o.,financial analysis,financial plan,market value determination,stra-tegic analysis,valuation,Value,strategic analysis,valuation [1]
   Beznoska,s.r.o.,finanční analýza,finanční plán,hodnota,ocenění,strategická analýza,stanovení tržní hodnoty podniku [1]
   biogas station, energy from renewable resources, financial analysis, state aid, green bonus, economic efficiency, electricity, heat [1]
   bioplynová stanice, obnovitelné zdroje energie, finanční analýza, veřejná podpora, zelený bonus, ekonomická efektivnost, elektřina, teplo [1]
   BPMN, business processes, information systems [1]
   BPMN, business procesy, informační systémy [1]
   Business Intelligence,Data Discovery,Managerial Decision Making,Business Navigation System,Tableau [1]
   Business Intelligence,Data Discovery,manažerské rozhodování,Business Navigation System,TableaBusiness Intelligence,Tableau [1]
   Business plan, marketing mix, SWOT analysis, financial plan, branch, AAA Auto International a.s., staffing. [1]
   Business plan, start up company, small and medium enterprise, food production, raw bar [1]
   business plan, web applications, startup, market analysis, mar-keting plan, financial plan [1]
   Business plan,market,PEST analysis,Marketing plan,Marketing mix,SWOT analysis [1]
   Business Process, Business Process Analysis, Information System, ERP, Unified Modeling Language, UML, Business Process Model and Notation, BPMN, Proces Modeling,Information System Implementation [1]
   business process, process optimisation, process management, UML, BPMN, investment evaluation, net present value [1]
   business processes,process optimization,BPMN,information systems,UML [1]
   Business valuation,company value,business valuation methods,strategic analysis,financial analysis,financial plan,DCF entity method [1]