Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení investičního projektu 

   Author: Šmolíková Zuzana; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Rück Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-10)
   V první části diplomové práce autorka zpracovává teoretickou základnu pro hodnocení investičních projektů. Jsou zde popsány druhy investic, základy investičního rozhodování, metody hodnocení efektivnosti investic či hodnocení ...