Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení hodnoty firmy Autosalon Klokočka, a.s. 

   Author: Pícha Luděk; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty společnosti Autosalon Klokočka Centrum a.s. Di-plomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je orientována na zá-kladní pojmy a metody spojené ...