Show simple item record

Airport Carbon Accreditation at the LKPR-CO2 Emissions of the Transport

dc.contributor.advisorFajt Vladimír
dc.contributor.authorStiborová Kateřina
dc.date.accessioned2016-06-22T19:15:13Z
dc.date.available2016-06-22T19:15:13Z
dc.date.issued2016-05-30
dc.identifierKOS-595957190605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64956
dc.description.abstractCílem této práce je základní seznámení s problematikou dopadu emisí pocházejících z leteckého sektoru na životní prostředí, podrobné představení projektu Airport Carbon Accreditation, který se zabývá CO2 emisemi na letištích, a následný výpočet uhlíkové stopy z návazné pozemní dopravy na/z letiště Praha/Ruzyně spolu s návrhy opatřeních, které by mohly vést k jejímu snížení. První část práce se zabývá obecným popisem emisní problematiky v letectví. Druhá část popisuje detailně projekt Airport Carbon Accreditation, jeho principy, podmínky pro vstup i jeho funkci ve světě a na letišti Praha/Ruzyně. Ve třetí části jsou uvedeny metody výpočtu uhlíkové stopy a samotný výpočet uhlíkové stopy z návazné pozemní dopravy na/z letiště Praha/Ruzyně. Jsou zde také navrhnuta opatření, které by mohly vést k jejímu snížení.cze
dc.description.abstractThe aim of this master´s thesis is to provide basic introduction to issues of environmental impact of CO2 emissions from the aviation sector, detailed presentation of the Airport Carbon Accreditation project, which deals with CO2 emissions at the airports. There is also calculation of carbon footprint of ground transport to/from Prague/Ruzyně airport with a proposal of measures that could lead to reducing this carbon footprint. First part of thesis gives a general description of emission issues in aviation. The second part of thesis describes Airport Carbon Accreditation project, its principles, conditions for entry to this project and its function in the world and at Prague/Ruzyně airport. In the third part, multiple methods of calculating the carbon footprint are described, as well as a calculation of the carbon footprint of ground transport to/from Prague/Ruzyně airport. At the end, here is proposal of several measures, which could lead to reducing the carbon footprint of the ground transport.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectEmise z letectví, CO2 emise, uhlíková stopa, Airpot Carbon Accreditation, návazná pozemní doprava, letiště Praha/Ruzyně, úsporná ekologická opatření, dopravní průzkum.cze
dc.subjectEmissions of the aviation, CO2 emissions, Airport Carbon Accreditation, ground transport, Prague/Ruzyně airport, economic ecological measures, traffic survey.eng
dc.titleAirport Carbon Accreditation na LKPR-Emise CO2 z dopravycze
dc.titleAirport Carbon Accreditation at the LKPR-CO2 Emissions of the Transporteng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-20
dc.contributor.refereePolánecká Anna
theses.degree.disciplineProvoz a řízení letecké dopravycze
theses.degree.grantor16121cze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record