Show simple item record

The application of kaizen in the industrial company

dc.contributor.advisorCupal Libor
dc.contributor.authorKošnarová Magdalena
dc.date.accessioned2016-05-13T16:14:46Z
dc.date.available2016-05-13T16:14:46Z
dc.identifierKOS-587864191605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64342
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá využitím kaizenu v průmyslovém podniku. Kaizen může být definován jako přístup k vedení podniku i jako filosofie, podle které lidé žijí. Úzce souvisí se štíhlou výrobou a s produkováním výrobků nejvyšší kvality, s co možná nejnižšími náklady. Hlavní myšlenkou kaizenu je každodenní, kontinuální zlepšování, i kdyby mělo být minimální. Toto jsou hlavní myšlenky, kterými se ve své práci zabývám. První část práce tvoří nezbytné informace k pochopení toho, jak kaizen funguje, jaké existují jeho formy a také jaké jsou hlavní přínosy. Druhá část se věnuje zmapování praktického využití kaizenu ve výrobním podniku. Zde je důležité ověřit informovanost a zapojení zaměstnanců do celého procesu a způsob, jakým je kaizen aplikován do běžného provozu podniku.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis is focused on application of kaizen in the industrial company. Kaizen can be defined as an approach to management and as a philosophy/kind of live style as well. It is closely related to lean manufacturing and producing the highest quality products with the lowest cost. The main idea of kaizen is daily, continuous improvement, even if it should be minimal. The first part consists of the necessary information to understand how kaizen works, what are its forms and what are the main benefits as well. The second part is dedicated to mapping the practical use of kaizen in the manufacturing company. In this part, the most important is to verify the awareness and involvement of employees in the process and how is kaizen applied in regular operation of the business.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectkaizen, inovace, kaizen událost, zapojení zaměstnanců, štíhlá výrobacze
dc.subjectkaizen, innovation, kaizen event, engagement of employees, lean manufacturingeng
dc.titleKaizen a jeho využití v průmyslovém podnikucze
dc.titleThe application of kaizen in the industrial companyeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-06-08
dc.contributor.refereeKavan Michal
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record