Show simple item record

Enhancing Safety at Operations Control Centre

dc.contributor.advisorPlos Vladimír
dc.contributor.authorŘasa Lukáš
dc.date.accessioned2016-05-13T09:43:21Z
dc.date.available2016-05-13T09:43:21Z
dc.date.issued2014-11-05
dc.identifierKOS-491890398105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63750
dc.description.abstractPrávě probíhající implementace SMS u leteckých dopravců se týká hlavně složek přímo se podílejících na bezpečnosti provozu. Jednou z takových složek je i provozní dispečink. V této práci je nejprve podroben procesní analýze. Pro znázornění procesů byl použit jazyk UML, hlavně jeho grafické nástroje. Na identifikovaných procesech následně proběhlo hledání nebezpečí a rizik s dopadem na ekonomiku a bezpečnost provozu letecké společnosti. Vybraná rizika pak byla hodnocena pomocí metodiky ARMS a byly na nich identifikovány základní indikátory bezpečnosti. Byly také popsány strategie řízení bezpečnosti, které lze při implementaci SMS na provozním dispečinku aplikovat.cze
dc.description.abstractAn SMS approach is being implemented at aircraft operators. It mainly concerns operational departments and one of these is an Operations Control Centre. Firstly, it has been a subject to process analysis, when identified processes were visualised using UML graphical tools. A hazard identification has been carried out on those processes and both hazards and risks have been found. Risks were assessed further using ARMS methodology and base safety indicators were chosen. In addition, safety management strategies relevant to Operations Control Centre SMS implementaion have been determined.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectbezpečnost, provozní, dispečink, řízení, safety, management, system, proces, analýza, letecký, doprava, provozovatel, indikátor, nebezpečí, rizikocze
dc.subjectsafety, operations, control, centre, management, system, process, analysis, airline, operator, transport, air, indicator, hazard, riskeng
dc.titleZvýšení provozní bezpečnosti na provozním dispečinku leteckých společnostícze
dc.titleEnhancing Safety at Operations Control Centreeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2015-01-20
dc.contributor.refereePazourek Michal
theses.degree.disciplineProvoz a řízení letecké dopravycze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record