Now showing items 1-2 of 2

  • Komunikační strategie vybraného podniku 

   Author: Dan Vitvera; Supervisor: Nováková Lenka; Opponent: Švihlíková Svatava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-13)
   Bakalářská práce se věnuje analýze komunikační strategie vybraného podniku s cílem určit možné příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodná řešení. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části ...
  • Zhodnocení efektivity promočního vystavování ve vybraném obchodním řetězci 

   Author: Lukáš Čáp; Supervisor: Plzáková Lucie; Opponent: Nováková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Obsahem bakalářské práce je zhodnocení efektivity promočního vystavování v rámci vybraného obchodního řetězce. Práce si dále klade za cíl potvrdit či vyvrátit stanovené hypotézy, které napomůžou k analýze efektivity ...