Now showing items 184-203 of 425

   Subject
   Machine learning [1]
   machine learning [1]
   machine learning, model, data, behaviour analysis, recommender system, metric [1]
   Machine learning, neural networks, autoencoder, negative correlation, universal intelligence. [1]
   machine learning, Python, feature selection, regression, classification, predicting final prices of online auctions, analysis of users on auction websites [1]
   machine learning, semi-supervised learning, astroinformatics, emission-line spectra, LAMOST [1]
   Machine Learnning, Computer vision, Recognition, Classification, Neural network, Convolution, Deep convolutional networks, Chatbot, Golem [1]
   Malware detection [1]
   Maticová faktorizace, Singulární rozklad, Stochastický gradientní sestup, Vyhodnocování, Knihovna LIBMF, Knihovna Apache Mahout, RMSE, Catalog coverage, Recall [1]
   Matrix factorization, Singular value decomposition, Stochastic gradient descent, Evaluation, LIBMF library, Apache Mahout library, RMSE, Catalog coverage, Recall [1]
   memoizace [1]
   memoization [1]
   Memory automata [1]
   Meta-learning,propositionalizace,meta-příznaky,meta-data,predikce,logistická regrese,ElasticNet,XGBoost,KI [1]
   Meta-learning,propositionalization,meta-features,meta-data,prediction,logistic regresion,ElasticNet,XGBoost,KI [1]
   metoda bikonjugovaných gradientů [1]
   Minification [1]
   Minifikace [1]
   minimalizace, stromový jazyk, konečný stromový automat, zásobníkový automat, převod stromového a zásobníkového automatu [1]
   minimization, tree language, finite tree automaton, pushdown automaton, finite tree automaton and pushdown automaton conversion [1]