Now showing items 80-99 of 319

   Subject
   E-shops, Segmentation, RFM analyses, CLV, Reporting [1]
   E-shopy, Segmentace, RFM analýza, CLV, Reportování [1]
   ECG, time series, arrhythmia, animal model, prediction, classification, machine learning, Random Forest, Support Vector Machine, logistic regression, k-nearest neighbors, multilayer perceptron, group method of data handling, ensemble learning [1]
   EKG, časové řady, arytmie, zvířecí model, predikce, klasifikace, strojové učení, Random Forest, Support Vector Machine, logistická regrese, k-nejblizších sousedů, vícevrstvý perceptron, group method of data handling, ensemble učení [1]
   Embedded methods, filter methods, classifiaction and regression models, attributeranking, feature selection, subser search, wrapper methods [1]
   Embedded metody, filtrační metody, klasifikační a regresní modely, ohodnoceníatributu, selekce příznaků, výber podmnožiny atributů, wrapperové metody [1]
   embedded systems [1]
   encoding [1]
   Enterprise Steam [1]
   Faktorizace nezáporných matic [1]
   Filtr, přibližné vyhledávání, DNA, index [1]
   finite tree automaton [1]
   Flutter [1]
   fond vláken [1]
   Generování hudby, neuronová síť, RNN, LSTM, GRU, MIDI, Python, Keras [1]
   Glushkov's automaton, regular tree expression, pushdown automaton, real-time height-deterministic pushdown automaton [1]
   Glushkovův automat, regulárni stromový výraz, zásobnikový automat, real-time height-deterministic zásobnikový automat [1]
   GNU, Bash, shell, debugger [1]
   grafové algoritmy,Hitting Set,iterativní komprese,parametrizovaná složitost,d-Path Vertex Cover [1]
   graph algorithms,Hitting Set,iterative compression,parameterized complexity,d-Path Vertex Cover [1]