Now showing items 1-1 of 1

  • Evaluace algoritmů maticové faktorizace v kolaborativním filtrování 

   Author: Richtr Tomáš; Supervisor: Řehořek Tomáš; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-12)
   Tato práce se zabývá metodami maticové faktorizace v kolaborativním filtrování. Po počáteční analýze metod maticové faktorizace je navržen postup pro vyhodnocení faktorizačních modelů z hlediska metrik recall a catalog ...