Now showing items 1-1 of 1

  • Paralelní algoritmy pro maximální toky v sítích na architektuře CUDA 

   Author: Kamil Červený; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Blažej Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-05)
   Práce se zabývá možnostmi paralelizace algoritmů hledajících maximální tok v síti pro masivně paralelní architekturu CUDA. Na úvod práce je zaveden nezbytný teoretický základ z teorie grafů a algoritmů, na který navazuje ...