Now showing items 1-2 of 2

  • Re-identifikace osob v systému kamer. 

   Author: Erik Hulmák; Supervisor: Naiser Filip; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Sledování pohybu předmětů a těžba dat z kamerového obrazu je zajímavá oblast výzkumu s širokou aplikací. V našem případě je cílem sběr statistik o průchodech lidí komplexními budovami, jako jsou například obchodní centa. ...
  • Re-identifikace osob v systému kamer. 

   Author: Erik Hulmák; Supervisor: Naiser Filip; Opponent: Friedjungová Magda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Sledování pohybu osob a jejich Re-Identifikace je zajímavá oblast výzkumu s širokou aplikací. Cílem této práce je rekonstrukce trajektorie průchodu lidí komplexními prostory, jako jsou například obchodní centra nebo ...