Now showing items 158-177 of 493

   Subject
   Gauss-Seidel me-thod [1]
   Gauss-Seidelova metoda [1]
   GCC, LLVM, Compiler frontend, Compiler interface, Lexical analysis, Syntactic analysis, Abstract syntax tree, Mila language [1]
   GCC, LLVM, Přední část překladače, Rozhraní překladače, Lexikální analýza, Syntaktická analýza, Abstraktní syntaktický strom, Jazyk Mila [1]
   generátor lexikálních analzyérú [1]
   genetic algorithm, evolutionary algorithm, molecule generation, virtual screening, molecule, molecular graph, OpenBabel [1]
   genetický algoritmus, evoluční algoritmus, generování molekul, virtuální screening, molekula, graf molekuly, OpenBabel [1]
   Geocaching, GeoGet, greedy algorithms, traveling salesman problem, planning trips [1]
   Geocaching, GeoGet, hladové algoritmy, problém obchodního cestujícího, plánování výletů [1]
   geodetic number, parameterized algorithm, algorithm's complexity optimization, metric dimension, NP-complete problems [1]
   geodetické číslo, parametrizovaný algoritmus, optimalizace složitosti algoritmu, metrická dimenze, NP-úplné problémy [1]
   Goldberg's algorithm [1]
   Goldbergův algoritmus [1]
   GPU, CUDA, raytracing, computer graphics, parallelization, MATLAB [1]
   GPU, CUDA, sledování paprsku, počítačová grafika, paralelizace, MATLAB [1]
   graf,grafové algoritmy,rozšíření knihovny,ALib,hledání cest,datové struktury,C++ [1]
   grafické uživatelské rozhraní [1]
   grafy, grafové algoritmy, implementace, knihovna, datové struktury, tok v síti, řez grafu, kostra grafu, C++ [1]
   grammar [1]
   Graph theory [2]