Now showing items 376-395 of 493

   Subject
   R, generování testů, funkcionální programování, serializace dat, Genthat [1]
   R, test generation, functional programming, data serialization, Genthat [1]
   ranked labeled ordered tree, subtree repeats, library, arbology [1]
   Raspberry Pi [1]
   Ray tracing, NVIDIA CUDA, renderer, parallelization, C++, Computer graphics [1]
   Recurrent neural network,TensorFlow,LibROSA,Deep learning,LSTM,Sound analysis [1]
   Region based memory management, language design, LLVM, compiler, programming language. [1]
   Regularities of string, aproximate seed of string, Hamming distance, experiments, experimental comparison [1]
   Rekurentní neuronová síť,TensorFlow,LibROSA,Deep learning,LSTM,Analýza zvuku [1]
   resource-restricted platform [1]
   REST API - Representational state transfer Applicationprogramming interface [1]
   reviews, final theses, text recommendation, kNN, hierarchical clustering, interactivity [1]
   Rewriting rule, number theory, algebraic number field, DUG property, number representation, parallel addition, C++, OpenMP [1]
   rídké matice [1]
   rozpoznávanie obrazu,NAO,konvolučná neurónová sieť,hlboké učenie,predtrénovaný model,Python,Keras [1]
   rozpoznávání barev, automobilový průmysl, zpracování obrazu, strojové učení [1]
   Rozpoznávání, strojové učení, analýza zvuku, FFT, taneční styl, zvuková nahrávka [1]
   rozšíření Automatové knihovny, profilování algoritmů, automatizace měření, řetězcové vyhledávání, experimentální měření [1]
   Rust [1]
   Řadící algoritmy, MergeSort, TimSort, Optimalizace, Paralelizace, C++, OpenMP [1]