Now showing items 97-116 of 533

   Subject
   data collection [1]
   data compression,data decompression,dictionary,Java,LZAP,LZMW,LZY,SCT [1]
   data display, data preprocessing, map projection, graphical visualization, desktop application, continuous integration, Electron framework [1]
   database system, numerical system, binary tree, weighted tree, balanced binary search tree, search in the tree structure, parallel execution of an algorithm, implementation of the database system, C++ [1]
   databázový systém, numerický systém, binární strom, ohodnocený strom, vyvážený binarní vyhledávací strom, vyhledávání v stromové struktuře, paralelizace algoritmu, implementace databázového systému, C++ [1]
   decentralizace [1]
   decentralization [1]
   declarative macros [1]
   deep learning, neural networks, dimensionality reduction, domain adaptation, astroinformatics, astronomy, LAMOST, TensorFlow [1]
   deklarativní makra [1]
   deobfuscation,JavaScript,deobfuscator design and implementation,static analysis,node.js [1]
   deobfuskace,JavaScript,návrh a implementace deobfuskátoru,statická analýza,node.js [1]
   Design and analysis of algorithms, Pattern Matching with Swaps, Swap Matching problem, String, Wildcard Swap Matching problem [1]
   detection and filtering of phishing messages, data mining, text mining, machine learning, classification [1]
   detekce a filtrování phishingových zpráv, data mining, text mining, strojové učení, klasifikace [1]
   detekce anomálií, neuronová síť, replikační neuronová síť, zpětné šíření, k nejbližších sousedů, faktor lokální odlehlosti [1]
   detekce osob, sledování osob, trasování osob, počet osob, kamerový záznam, hloubková mapa, pohled shora, Kinect [1]
   detekcia ruky, spracovanie obrazu, segmentácia obrazu, SIFT, strojové učenie, hĺbková analýza dát [1]
   diagram [1]
   Diferenciální odběrová analýza, korelační odběrová analýza, AES, entropie, odhadová entropie [1]