Now showing items 1-1 of 1

  • Algoritmy pro řešení problému čínského listonoše 

   Author: Matěj Razák; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Suchý Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Tato bakalářská práce se věnuje vybraným algoritmům pro řešení problému čínského listonoše (varianta DCPP), tj. jednou z optimalizačních úloh z oboru teorie grafů. Úkolem je najít nejkratší cestu listonoše na jeho cestě ...