Now showing items 1-1 of 1

  • Výpočet Ludolfova čísla a ověření jeho vlastností 

   Author: Adam Pavlis; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Kalvoda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Tato práce se zabývá analýzou dostupných algoritmů pro výpočet hodnoty Ludolfova čísla - pi. Také se zabývá jeho významem, vlastnostmi a historií. Je provedena analýza několika knihoven pro práci s rozšířenou mantisou a ...