Now showing items 1-3 of 3

  • Code refactoring using Codiscent's projective technologies 

   Author: Tomáš Buňata; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Dvořák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Práce se zabývá využitím projektivních technologí k refaktoringu a analýzou současných přístupů a nástrojů k udržování čistého kódu. Poskytuje úvod do refaktoringu, testování a srovnání využití možností refaktoringu v ...
  • Code refactoring using Codiscent's projective technologies 

   Author: Tomáš Buňata; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Dvořák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato práce se zabývá refaktoringem kódu s využitím projektivních technologií společnosti Codiscent. Teoretická část obsahuje analýzu současných přístupů k refaktoringu a nástrojů k udržování čistého kódu. Poskytuje úvod ...
  • Simulátor 32-bitového procesoru podporující instrukční sadu MIPS 

   Author: Petr Nešpůrek; Supervisor: Štepanovský Michal; Opponent: Buk Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Hlavním cílem této práce je implementovat simulátor procesoru, který podporuje instrukční sadu MIPS32. Implementaci vyřeším jako dva programy - jádro simulátoru napsané v jazyce Verilog a obalující grafická aplikace v ...