Now showing items 303-322 of 533

   Subject
   Na-vigation module [1]
   Navigačni modul [1]
   násobení matic [1]
   násobení řídkých matic [1]
   Návrh a analýza algoritmů, Vyhledávání řetězcových vzorků s použitím záměn, Řetězec, Wildcardové vyhledávání vzorků [1]
   návrh algoritmu,algoritmus pro vyhledávání ve stromech,vyhledávání vzorů ve stromech,zpracovávání stromů,linearizace stromů [1]
   nekonečné řady [1]
   nepodmíněná optimalizace [1]
   network flows [1]
   network security, machine learning, anomaly detection, NetFlow [1]
   Network, Network Topology, Network Device, Switch, Interface, Spanning Tree Protokol, Java, MAC Address, ISO / OSI model, Data Link layer [1]
   neural network,convolutional neural network,object detection,machine learning,Keras,Python [1]
   Neural Networks, Anomaly Detection, Survey, hyper-parameter optimization, generalization capabilities, Radial Basis Function Network, Autoencoder, Deep Belief Network, Restricted Boltzmann Machine [1]
   neural networks, convolutional neural networks, machine learning, object detection, Python [1]
   neural networks,recurrent neural networks,speech recognition,TensorFlow,CTC,LSTM,Robot NAO,Python [1]
   neuronová síť,konvoluční neuronové sítě,detekce objektu,strojové učení,Keras,Python [1]
   neuronové sítě, detekce anomálií, rešerše, optimalizace hyper parametrů, generalizační schopnosti, sítě s radiální bázovou funkcí, autoenkoder, Deep Belief Network, omezený Boltzmannův stroj [1]
   neuronové sítě, konvoluční neuronové sítě, strojové učení, detekce objektu, Python [1]
   neuronové sítě,rekurentní neuronové sítě,rozpoznávání řeči,TensorFlow,CTC,LSTM,Robot NAO,Python [1]
   nonce [1]