Now showing items 1-2 of 2

  • Efficient multiplication of sparse matrices 

   Author: Ladislav Bartůněk; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Langr Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato práce popisuje formáty řídkých matic XY, YX a CRS, algoritmy násobení řidké matice s řídkou maticí a zároveň popisuje algoritmy použivané pro paralelní algoritmy. Součástí práce je implementace v C++, testy nad reálnými ...
  • Efficient multiplication of sparse matrices 

   Author: Ladislav Bartůněk; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Langr Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato práce popisuje formáty řídkých matic XY, YX, CRS a quadtree, algoritmy násobení řidké matice s řídkou maticí a zároveň popisuje algoritmy použivané pro paralelní výpočty. Součástí práce je implementace v C++, testy ...