Now showing items 1-20 of 46

  • Analýza spolehlivosti programovatelných hradlových polí založených na technologii SRAM 

   Author: Kvasnička Jiří; Supervisor: Kubátová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-15)
  • Rozšiřitelné a škálovatelné vysokorychlostní zpracování paketů v FPGA 

   Author: Halák Jiří; Supervisor: Kubátová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-15)
  • Správa prostředků v nededikovaných clusterech založená na tržních principech 

   Author: Košťál Michal; Supervisor: Tvrdík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-15)
  • Architektura překrývajících se nededikovaných svazků počítačů 

   Author: Šťava Martin; Supervisor: Tvrdík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-15)
  • Vyhledávání ve stromech 

   Author: Flouri Tomáš; Supervisor: Melichar Bořivoj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-15)
  • Přenosy s nízkou latencí pro vzdálenou spolupráci v reálném čase se škálovatelnou hardwarovou podporou 

   Author: Žejdl Petr; Supervisor: Ubik Sven
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-15)
  • Modelování textur aplikované na lékařské snímky 

   Author: Remeš Václav; Supervisor: Haindl Michal; Opponent: Kybic Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-02)
   This thesis presents novel descriptive multidimensional Markovian textural models applied to computer aided diagnosis in the eld of X-ray mammography. These general mathematical models, applicable in wide areas of texture ...
  • Indexy uspořádaných stromů pro podstromy a stromové vzorky a jejich prostorové složitosti 

   Author: Poliak Martin; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Pokorný Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-06)
   This doctoral thesis deals with methods of indexing of a tree for subtrees and for tree patterns. Two types of indexes are considered. The first type is the index of a tree for subtrees, i.e. a full index that accepts all ...
  • Analýza očních duhovek 

   Author: Krupička Mikuláš; Supervisor: Haindl Michal; Opponent: Kalina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-24)
   This dissertation thesis discusses the task of iris recognition. Describes its history, introduces reader to the iris recognition problem and presents current state of development and describes available iris databases. ...
  • Vlastnosti a implementační aspekty residuální aritmetiky pro hardwarový řešič soustav lineárních rovnic 

   Author: Buček Jiří; Supervisor: Lórencz Róbert; Opponent: Drutarovský Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-29)
   This dissertation thesis focuses on implementation aspect of hardware-based error-free solving of systems of linear equations. Error-free solution of linear systems is often needed in case of large, dense and ill-conditioned ...
  • Vstříc decentralizovanému peer-to-peer clusteru 

   Author: Gattermayer Josef; Supervisor: Tvrdík Pavel; Opponent: Schill Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   The Clondike - CLuster Of Non-Dedicated Interoperating KErnels - is a long term research project of a non-dedicated cluster architecture at the Faculty of Information Technology of CTU in Prague. The thesis deals with its ...
  • Predikce a analýza spolehlivosti kritických systémů 

   Author: Daňhel Martin; Supervisor: Kubátová Hana; Opponent: Strnadel Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-28)
   This dissertation thesis deals with dependability issues: methods for reliability, availability, and safety properties prediction to guarantee their requested level before proceeding to the manufacturing process or before ...
  • Proudová paralelní detekce anomálií v počítačových sítích 

   Author: Čejka Tomáš; Supervisor: Kubátová Hana; Opponent: Ryšavý Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-19)
   This dissertation thesis is a collection of author?s works from the areas of the flow-based network monitoring and network security that were elaborated in the last five years. The main feature of all included papers is a ...
  • Modelování dynamických textur 

   Author: Richtr Radek; Supervisor: Haindl Michal; Opponent: Křivánek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-23)
   This dissertation thesis deals with a novel dynamic texture model. The proposed toroidal model can represent a vast amount of possible dynamic textures realisation. The proposed model is based on triple toroid-shaped tiles ...
  • Manipulace kapacitou doporučovacích modelů pro optimalizaci v Recall-Coverage rovině 

   Author: Tomáš Řehořek; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Vojtáš Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-04)
   Traditional approaches in Recommender Systems ignore the problem of long-tail recommendations. There is no systematic approach to control the magnitude of long-tail recommendations generated by the models, and there is not ...
  • (Nelineární) stromové indexování a protisměrné vyhledávání 

   Author: Jan Trávníček; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Demlová Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-05)
   Trees are one of the fundamental data structures used in Computer Science. The dissertation thesis contributions are best categorised as a part of arbology research [52]. Arbology research is a counterpart of stringology ...
  • Přenos času a frekvence v lokálních sítích 

   Author: Jiří Dostál; Supervisor: Smotlacha Vladimír; Opponent: Roztočil Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-05)
   This dissertation thesis deals with these topics: network protocols for time distribution, time transfer over optical bers, comparison of atomic clocks timescales and network time services. The need for precise time and ...
  • Adaptivní algoritmy řízení inteligentních agentů 

   Author: Martin Šlapák; Supervisor: Neruda Roman; Opponent: Vokřínek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-30)
   The multi-agent systems and agent-based approach to complex and non-trivial practical problems have become more popular in recent years. The traditional methods of agent?s control sometimes fail or are inappropriate. The ...
  • Vylepšení směrování v oportunistických sítích pomocí metod strojového učení s učitelem a bez učitele 

   Author: Ladislava Smítková Janků; Supervisor: Hyniová Kateřina; Opponent: Borgia Eleonora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-30)
   The dissertation thesis deals with the issue of special routing algorithms designed for com-munication in opportunistic networks. We proposed three extended routing algorithms combining unsupervised or supervised learning ...
  • Spolehlivé architektury FPGA 

   Author: Jan Pospíšil; Supervisor: Schmidt Jan; Opponent: Drutarovský Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-28)
   fields of electronics. The most prevalent type is SRAM-based, which uses static RAM cells to store its configuration. The inherent drawback of this technology is its susceptibility to Single Event Effects. The Single Event ...