Now showing items 1-20 of 45

  • Adaptivní algoritmy řízení inteligentních agentů 

   Author: Martin Šlapák; Supervisor: Neruda Roman; Opponent: Vokřínek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-30)
   The multi-agent systems and agent-based approach to complex and non-trivial practical problems have become more popular in recent years. The traditional methods of agent?s control sometimes fail or are inappropriate. The ...
  • Analýza očních duhovek 

   Author: Krupička Mikuláš; Supervisor: Haindl Michal; Opponent: Kalina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-24)
   This dissertation thesis discusses the task of iris recognition. Describes its history, introduces reader to the iris recognition problem and presents current state of development and describes available iris databases. ...
  • Analýza postranních kanálů: efektivní implementace útoků a protiopatření odolná proti poruchám 

   Author: Vojtěch Miškovský; Supervisor: Kubátová Hana; Opponent: Di Natale Giorgio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-11-30)
   Since side-channel analysis poses a serious threat to cryptographic devices, it became an extensively researched area. Two topics related to side-channel analysis are the main aim of this dissertation thesis: ecient attack ...
  • Analýza spolehlivosti programovatelných hradlových polí založených na technologii SRAM 

   Author: Kvasnička Jiří; Supervisor: Kubátová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-15)
  • Analýza velkých repozitářů kódu 

   Author: Petr Máj; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Petříček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-30)
   Softwarové inženýrství těží z poznatků získaných z velkých softwarových repozitářů, které nabízejí bezkonkurenční vhled do vývojového procesu. Jejich rozsah sám o sobě je příslibem široké použitelnosti výsledků. Tento ...
  • Architektura překrývajících se nededikovaných svazků počítačů 

   Author: Šťava Martin; Supervisor: Tvrdík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-15)
  • Architektury a optimalizace pro kompresní algoritmy k dosažení nízkého zpoždění realizované v (programovatelných) technických prostředcích 

   Author: Matěj Bartík; Supervisor: Ubik Sven; Opponent: Kořenek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-12-02)
   This dissertation thesis focuses on researching which compression algorithms are suitable for a very specic use case of real-time multimedia transmission systems such as CES-NET's MVTP, providing excellent image quality ...
  • Automatická detekce malwaru 

   Author: Martin Jureček; Supervisor: Lórencz Róbert; Opponent: García Sebastián
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-06)
   The problem of automatic malware detection presents challenges for antivirus vendors. Since the manual investigation is not possible due to the massive number of samples being submitted every day, automatic malware ...
  • Automatické generování testovacích vektorů s nulovým maskováním pro obecný kompaktor odezvy 

   Author: Robert Hülle; Supervisor: Fišer Petr; Opponent: Eggersgluess Stephan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-22)
   D˚uleˇzitost a obt´ıˇznost testov´an´ı souˇcasn´ych ˇc´ıslicov´ych obvod˚u roste se zvyˇsuj´ıc´ı se komplexitou dneˇsn´ıch obvod˚u. Tato disertaˇcn´ı pr´ace m´a 2 t´emata. Hlavn´ım t´ematem je generov´an´ı testu s nulov´ym ...
  • Bezpečnost postranních kanálů vestavných zařízení 

   Author: Petr Socha; Supervisor: Novotný Martin; Opponent: Breier Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-11-10)
   Tato dizertační práce se zabývá fyzickou bezpečností kryptografických implementací ve vestavných zařízeních, konkrétně odolností proti útokům postranními kanály, mezi něž patří například rozdílová odběrová analýza. Pozornost ...
  • Budování bránové ontologie mezi Normalizovanými systémy a konceptuálními modely 

   Author: Marek Suchánek; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Duarte Guerreiro Sérgio Luís Proenca
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-11-22)
   Konceptuální modelování slouží v oblasti softwarového inženýrství k popisu problémové domény související se softwarovým systémem. Ačkoliv primárním účelem je zlepšení lidského porozumění a komunikace, konceptuální modely ...
  • Hardverově generované klíče pro kryptografické systémy a protokoly 

   Author: Simona Buchovecká; Supervisor: Lórencz Róbert; Opponent: Macko Dominik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-22)
   The main topic of this dissertation thesis is the generation of cryptographic keys in hardware and embedded systems. For lightweight and embedded devices, the True Random Number Generators (TRNGs) are usually implemented, ...
  • Indexy uspořádaných stromů pro podstromy a stromové vzorky a jejich prostorové složitosti 

   Author: Poliak Martin; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Pokorný Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-06)
   This doctoral thesis deals with methods of indexing of a tree for subtrees and for tree patterns. Two types of indexes are considered. The first type is the index of a tree for subtrees, i.e. a full index that accepts all ...
  • Lineární kryptoanalýza Baby Rijndael a implementační postranní kanály AES 

   Author: Josef Kokeš; Supervisor: Lórencz Róbert; Opponent: Colombier Brice
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   In this dissertation thesis we study selected security aspects of AES, the Advanced Encryption Standard. Specically, we approach the issue from three sides: First, we are trying to verify whether AES is indeed resistant ...
  • Manipulace kapacitou doporučovacích modelů pro optimalizaci v Recall-Coverage rovině 

   Author: Tomáš Řehořek; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Vojtáš Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-04)
   Traditional approaches in Recommender Systems ignore the problem of long-tail recommendations. There is no systematic approach to control the magnitude of long-tail recommendations generated by the models, and there is not ...
  • Meta optimalizace shlukové analýzy 

   Author: Tomáš Bartoň; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Platoš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-30)
   This dissertation thesis deals with advances in the automation of cluster analysis.
  • Modelování dynamických textur 

   Author: Richtr Radek; Supervisor: Haindl Michal; Opponent: Křivánek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-23)
   This dissertation thesis deals with a novel dynamic texture model. The proposed toroidal model can represent a vast amount of possible dynamic textures realisation. The proposed model is based on triple toroid-shaped tiles ...
  • Modelování textur aplikované na lékařské snímky 

   Author: Remeš Václav; Supervisor: Haindl Michal; Opponent: Kybic Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-02)
   This thesis presents novel descriptive multidimensional Markovian textural models applied to computer aided diagnosis in the eld of X-ray mammography. These general mathematical models, applicable in wide areas of texture ...
  • Návrh systémů pro podporu řízení souladu s předpisy 

   Author: Marek Skotnica; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Křemen Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
   Pojem řízení souladu s předpisy je chápán jako dodržování interních nebo externích předpisů ve společnosti. Jen pro dodržení právních předpisů se odhaduje, že společnosti vynaloží 6,2% svého obratu. Proto je potřeba tuto ...
  • (Nelineární) stromové indexování a protisměrné vyhledávání 

   Author: Jan Trávníček; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Demlová Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-05)
   Trees are one of the fundamental data structures used in Computer Science. The dissertation thesis contributions are best categorised as a part of arbology research [52]. Arbology research is a counterpart of stringology ...