Now showing items 349-368 of 448

  Subject
  Risk analysis,safety,protection,risks,security,office building [1]
  Risk assessment,serious accidents prevention,emergency documentation,ammonia,buildings with subthreshold amount of hazardous substances,ice arena,Slaný,risk assessment matrix,What If,The Guideline for buildings with subthreshold amount of hazardous substances,OPTIZON [1]
  Ropná bezpečnost,ropná nouze,krizové plánování,civilní nouzové plánování,ochrana obyvatelstva,nouzové zásoby ropných produktů [1]
  Safety,airport,security,profiling,verification,biometry [1]
  security,internal security,risk assessment,vulnerability,premises,Police of the Czech Republic,security protection [1]
  Security,population,Afghanistan,ISAF,Resolute Support [1]
  Service cynology,police dogs,Police of the Czech Republic,dog handler,police cynology activities [1]
  Skladování chemických látek,bezpečnost a ochrana zdraví při práci,modelace úniku,chlor,multikriteriální analýza,SWOT analýza [1]
  Služební kynologie,služební pes,Policie České republiky,psovod,policejně kynologické činnosti [1]
  software pro medicínu katastrof [1]
  soukromé bezpečnostní služby,dotazník,SWOT,IZS,spolupráce při společném zásahu,ochrana obyvatelstva,mimořádná událost [1]
  Specialized education,the Integrated Rescue System training,flood protection measures,SWOT analysis,flood protection [1]
  Specific training,crisis management,the integrated rescue system,Police of the Czech Republic,Česká Lípa Territory Division,performance of standard activities,emergency situation [1]
  Spectator violence,hooligan,police,football,ultras,supporter,analysis [1]
  stanoviště přednemocniční neodkladné péče,mimořádná událost s hromadným postižením osob,zdravotnická složka,přednemocniční neodkladná péče [1]
  Státní úřad pro jadernou bezpečnost,Krizový štáb Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,ESTE EDU,ZÓNA 2017,radiační mimořádná událost,radiační havárie,neodkladná ochranná opatření [1]
  Storage of chemicals,safety and health at work,leakage modeling,chlorine,multi-criteria analysis,SWOT analysis [1]
  Stres,tísňová linka,zátěž,operátor,stresové faktory [1]
  Stress,emergency number,burden,operator,stress factors [1]
  Středočeský kraj,mimořádná událost,krizová situace,havarijní plán kraje,krizový plán kraje vnější havarijní plán,integrovaný záchranný systém,SWOT analýza [1]