Now showing items 279-298 of 448

  Subject
  ochrana obyvatelstva,nová média,sociální sítě,mimořádná událost,krizová situace [1]
  ochrana obyvatelstva,preventivně výchovná činnost,moderní technologie [1]
  Ochrana obyvatelstva; Ochrana člověka za mimořádných událostí; Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí,Rámcový vzdělávací program,Vzdělávání a výchova [1]
  ochrana obyvatelstva; preventivně výchovná činnost,mimořádná událost,krizová situace [1]
  Očkování,bezpečnostní sbor,Policie ČR,Hasičský záchranný sbor ČR,infekční nemoc [1]
  Odborná příprava,cvičení složek integrovaného záchranného systému,protipovodňová opatření,ochrana před povodněmi,SWOT analýza [1]
  Odborná příprava,krizové řízení,integrovaný záchranný systém,Policie České republiky,Územní odbor Česká Lípa,mimořádná událost,krizová situace [1]
  Oil Security,Oil Shortage,Crisis Planning,Civil Emergency Planning,Civil Protection,Emergency Petroleum Products Stocks [1]
  Operační a informační středisko,Integrovaný záchranný systém,Hasičský záchranný sbor,centralizace,operační řízení [1]
  Operating center,Integrated rescue system,Fire Brigade,centralization,operational management [1]
  Operational search means,methanol case,analytics,criminality,investigation [1]
  Operativně pátrací prostředky,metanolová kauza,analytika,kriminalita,vyšetřování [1]
  Organizace spojených národů,mise,humanitární organizace,krize,humanitární pomoc [1]
  ORP Kladno,blackout,elektrická energie,výpadek elektrické energie,kritická infrastruktura [1]
  otravné látky,nanomateriály,CBRN,detekční trubičky,ochrana [1]
  otravy BCHL [1]
  out,of,hospital acute medical care station; mass,casualty incidents; medical unit; out,of,hospital acute medical care [1]
  ozbrojené síly České republiky,aktivní záloha,biologická ochrana,vysoce nebezpečné nákazy,Těchonín [1]
  Ozbrojené síly České republiky,Policie České republiky,vnitřní bezpečnost státu,protiteroristická opatření,spolupráce,efektivita nasazení [1]
  patient electronic card [1]