Now showing items 1-20 of 35

  • Návrh metody pro měření deformací vozidel po nehodě 

   Author: Rechner Ondřej; Supervisor: Brynda Petr; Opponent: Sojka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem diplomové práce ?Návrh metody pro měření deformací vozidel po nehodě? je navržení metody hodnocení deformací vozidel po nehodě, která bude prakticky využitelná pro analýzu silničních nehod pomocí soudně znaleckých ...
  • Bezpečnostní aspekty energetické náročnosti silničních vozidel 

   Author: Samoilova Vera; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Doleček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Diplomová práce je zaměřená na rozbor otázek energetické náročnosti přepravy osob nebo věci na vybraných cestách. Zvláštní pozornost je uvedena popisu druhů pohonu dopravních prostředků, energetických zdrojů a jejích ...
  • Nástroj ke snížení rizik při výrobě specifických dílů pro motor letadla 

   Author: Marešová Šárka; Supervisor: Procházková Danuše; Opponent: Marek Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Diplomová práce sestavuje nástroj ke snížení rizik, která vznikají při výrobě leteckých dílů, které jsou důležité pro bezpečnost letadla. Cílem diplomové práce je identifikace a vypořádání možných rizik souvisejících s ...
  • Detekce objektů v okolí vozidla pomoci LiDARu 

   Author: Pavelka Marek; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Štepánek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Byl navržen a vyroben systém na detekci překážek před vozidlem pomocí tří levných 1D lidarů, které byly nasazeny na krokové motory, aby tak mohly skenovat určitý výsek před vozidlem. Systém je řízen pomocí CompactRIO, v ...
  • Využití softwarových nástrojů při měření a vyhodnocení nárazových zkoušek 

   Author: Najzarová Hana; Supervisor: Kovandová Hedvika; Opponent: Mík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Tato práce je zaměřena na využití softwarových nástrojů pro měření a zpracování dat pro jízdní a především nárazové zkoušky. Pro měření dat je využit software LabVIEW a pro zpracování program DIAdem. V práci jsem také ...
  • Mobilní zařízení pro kalibraci plynových čidel pro velmi nízké koncentrace 

   Author: Bittner Jiří; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Chaloupka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Diplomová práce se zabývá mobilním zařízením pro kalibraci plynových čidel. Stručně popisuje metody kalibrace a míchání plynů na koncentrace ppm - ppb. Byl vytvořen návrh přístroje doplněný o vizualizaci návrhu zařízení, ...
  • Identifikace závažných rizik v letovém provozu a návrh na jejich vypořádání 

   Author: Pražan Marek; Supervisor: Procházková Danuše; Opponent: Novák Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-25)
   Diplomová práce "Identifikace závažných rizik v letovém provozu a návrh na jejich vypořádání" sleduje problematiku rizik v letovém provozu založenou na konceptu integrální bezpečnosti. V první části shrnuje poznatky o ...
  • Aplikace autonomních vozidel do běžného provozu 

   Author: Kluc Michal; Supervisor: Macková Milena; Opponent: Bureš Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-23)
   Práce se zabývá aplikací autonomních vozidel do běžného provozu. Je popsáno, jakým způsobem lze umožnit provoz autonomních vozidel ve Spojených státech Amerických, Evropské unii a České republice. Byla navržena změna zákonů ...
  • Ocenění rizik vybraného ropovodu 

   Author: Retamozová Petra; Supervisor: Procházka Jan; Opponent: Dach Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Předložená diplomová práce se věnuje ocenění rizik vznikajících na vybraném ropovodu v případě přerušení dodávek ropy. Práce se zabývá kritickou infrastrukturou, především infrastrukturou ropovodů. V rámci ropovodů jsou ...
  • Návykové látky a jejich vliv na řidiče pozemních komunikací 

   Author: Tomášek Martin; Supervisor: Macková Milena; Opponent: Nielsen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Tématem této diplomové práce je problematika návykových látek u řidičů vozidel na pozemních komunikacích. Práce představuje informace z několika oblastí, které jsou s užíváním návykových látek spojeny - psychologie, farmacie, ...
  • Funkční specifikace automatického systému detekce alkoholu u řidiče 

   Author: Čaňová Magdaléna; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Vaculín Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Předmětem této diplomové práce je navrhnout funkční specifikaci automatického systému detekce alkoholu u řidiče. V teoretické části se jedná převážně o rešerši dostupných materiálů ve třech základních oblastech - právní, ...
  • Pasivní bezpečnost motocyklů 

   Author: Ország Pavol; Supervisor: Kovanda Jan; Opponent: Krejčí Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Autor sa v tejto práci venuje problematike pasívnej bezpečnosti na motocykloch. V súvislosti s pasívnou bezpečnosťou motocyklov v prvej časti analyzuje štatistiky dopravných nehôd s účasťou motocyklistov. Ďalej uvádza ...
  • Útok na řídící elektroniku automobilu prostřednictvím sběrnice CAN 

   Author: Macko Rastislav; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Tomlain Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Táto diplomová práca sa zaoberá typom zbernice CAN, ktorá je v súčasnosti implementovaná vo väčšine moderných automobilov. Popisuje princíp fungovania, technické detaily a rôzne implementácie počas vývoja zbernice. Ďalej ...
  • Technicko-právní konsekvence nehod na železničních přejezdech 

   Author: Kalová Žaneta; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Chovanec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Tato diplomová práce řeší převážně rešerší oblast trestních činů a přestupků na železničních přejezdech v ČR. Samozřejmostí je přehled právních předpisů, rozdíl mezi přestupkem a trestným činem, ale i připravované změny ...
  • Akustické senzory pro monitorování hluku 

   Author: Abramova Karina; Supervisor: Honzík Petr; Opponent: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou monitorování hluku z dopravy pomocí jednoduchých a levných senzorů využitelných v senzorických sítích. Soustřeďuje se nejen na provedení vlastních měření na konkrétních vzorcích, ...
  • Asistenční vozidlový systém monitorování hypoglykemie řidiče 

   Author: Svoboda Tomáš; Supervisor: Kovandová Hedvika; Opponent: Hubinková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem této diplomové práce je studie monitoringu hypoglykemie ve vozidle během řízení. Práce popisuje onemocnění diabetes mellitus, vysvětluje nebezpečí stavu zvaný hypoglykemie v běžném životě a během řízení. Dále ...
  • Ocenění rizik při výpadku elektrické energie v metru 

   Author: Krákora Jan; Supervisor: Procházková Danuše; Opponent: Coufal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Cílem předložené diplomové práce je ocenění rizik vzniklých při výpadku elektrické energie v pražském metru. Předmětná práce ve svém úvodu definuje soubor poznatků o rizicích. Dále jsou uvedena data vztahující se k pražskému ...
  • Návrh kooperativního systému pro komunikaci na železničních přejezdech 

   Author: Dlask Tomáš; Supervisor: Kovanda Jan; Opponent: Matlafus Arnošt
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-29)
   Cílem diplomové práce "Návrh kooperativního systému pro komunikaci na železničních přejezdech" je analyzovat současný stav zabezpečení na železničních přejezdech a stav bezpečnostních systémů vozidel a na základě této ...
  • Výzkum řízení dynamiky autonomního vozidla 

   Author: Rulc Vojtěch; Supervisor: Kovanda Jan; Opponent: Štefan Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-29)
   Předmětem této diplomové práce je výzkum řízení dynamiky autonomního vozidla. Nejprve analyzuje stav techniky autonomních automobilů a dále popisuje vytváření a aplikaci vybraných algoritmů na dva různé roboty, které slouží ...
  • Vliv automatických systémů sledování přestupků na bezpečnost dopravy 

   Author: Řezníček Martin; Supervisor: Macková Milena; Opponent: Vaculín Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato diplomová práce se zabývá systémy pro sledování dopravních přestupků, principem jejich funkce a negativními vlivy na jejich funkci a dále vlivem těchto systémů na bezpečnost dopravy - to vše v kontextu právního systému ...