Now showing items 1-20 of 35

  • Akustické senzory pro monitorování hluku 

   Author: Abramova Karina; Supervisor: Honzík Petr; Opponent: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou monitorování hluku z dopravy pomocí jednoduchých a levných senzorů využitelných v senzorických sítích. Soustřeďuje se nejen na provedení vlastních měření na konkrétních vzorcích, ...
  • Aplikace autonomních vozidel do běžného provozu 

   Author: Kluc Michal; Supervisor: Macková Milena; Opponent: Bureš Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-23)
   Práce se zabývá aplikací autonomních vozidel do běžného provozu. Je popsáno, jakým způsobem lze umožnit provoz autonomních vozidel ve Spojených státech Amerických, Evropské unii a České republice. Byla navržena změna zákonů ...
  • Asistenční vozidlový systém monitorování hypoglykemie řidiče 

   Author: Svoboda Tomáš; Supervisor: Kovandová Hedvika; Opponent: Hubinková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem této diplomové práce je studie monitoringu hypoglykemie ve vozidle během řízení. Práce popisuje onemocnění diabetes mellitus, vysvětluje nebezpečí stavu zvaný hypoglykemie v běžném životě a během řízení. Dále ...
  • Bezpečnostní aspekty energetické náročnosti silničních vozidel 

   Author: Samoilova Vera; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Doleček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Diplomová práce je zaměřená na rozbor otázek energetické náročnosti přepravy osob nebo věci na vybraných cestách. Zvláštní pozornost je uvedena popisu druhů pohonu dopravních prostředků, energetických zdrojů a jejích ...
  • Bezpečnostní plán dálnice D1 - úsek Praha-Mirošovice 

   Author: Remeš Pavel; Supervisor: Procházková Danuše; Opponent: Tržil Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-20)
   Cílem diplomové práce "Bezpečnostní plán dálnice D1 - úsek Praha - Mirošovice" je vytvoření bezpečnostního plánu zvoleného úseku na základě metodologie integrální bezpečnosti, která se opírá o identifikace a posouzení ...
  • Bezpečnostní plán překladiště ropných produktů Hněvice 

   Author: Pechová Anna; Supervisor: Procházková Danuše; Opponent: Lieven Diviš Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-28)
   Předmětem diplomové práce "Bezpečnostní plán překladiště ropných produktů Hněvice" je problematika skladů a překladišť, zvláště jejich bezpečnost. Na základě konceptu integrální bezpečnosti je vytvořen bezpečnostní plán ...
  • Bezpečnostní plán vybrané stanice pražského metra 

   Author: Kertis Tomáš; Supervisor: Procházková Danuše; Opponent: Novobílský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-25)
   Předložená diplomová práce se soustřeďuje na zabezpečení kritické infrastruktury, která vytváří základnu pro kvalitní život a také pro přežití lidí za kritických podmínek. Na základě současného poznání se zabývá riziky ...
  • Boční dynamika vozidla 

   Author: Dvořáček Radek; Supervisor: Kovanda Jan; Opponent: Bradáč Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Cílem diplomové práce "Boční dynamika vozidla" je příprava, realizace a vyhodnocení jízdní zkoušky zaměřené na boční dynamiku vozidel, zejména na jízdní chování.
  • Detekce objektů v okolí vozidla pomoci LiDARu 

   Author: Pavelka Marek; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Štepánek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Byl navržen a vyroben systém na detekci překážek před vozidlem pomocí tří levných 1D lidarů, které byly nasazeny na krokové motory, aby tak mohly skenovat určitý výsek před vozidlem. Systém je řízen pomocí CompactRIO, v ...
  • Detekce překážek u systémů aktivní a integrované bezpečnosti 

   Author: Hykš Martin; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Vaculín Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Diplomová práce je zaměřena na systémy aktivní a integrované bezpečnosti. V první části jsou popsány jednotlivé snímače, které se pro detekování překážek používají. Dále je popsána příslušná legislativa a také organizace, ...
  • Funkční specifikace automatického systému detekce alkoholu u řidiče 

   Author: Čaňová Magdaléna; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Vaculín Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Předmětem této diplomové práce je navrhnout funkční specifikaci automatického systému detekce alkoholu u řidiče. V teoretické části se jedná převážně o rešerši dostupných materiálů ve třech základních oblastech - právní, ...
  • Handover v prostředí simulované GSM sítě ve vazbě na reálné prostředí GSM 

   Author: Horák Matyáš; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Zelinka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Historický vývoj malware 

   Author: Kopřiva Jan; Supervisor: Galamboš Leo; Opponent: Kučera Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Identifikace závažných rizik v letovém provozu a návrh na jejich vypořádání 

   Author: Pražan Marek; Supervisor: Procházková Danuše; Opponent: Novák Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-25)
   Diplomová práce "Identifikace závažných rizik v letovém provozu a návrh na jejich vypořádání" sleduje problematiku rizik v letovém provozu založenou na konceptu integrální bezpečnosti. V první části shrnuje poznatky o ...
  • Metody snímání magnetických signatur automobilů 

   Author: Gawlowski Michal; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Tomlain Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato diplomová práce se zabývá metodami snímání magnetických signatur automobilů. Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. První kapitola se zabývá základními pojmy a popisem magnetické signatury. Druhá kapitola pojednává ...
  • Mobilní zařízení pro kalibraci plynových čidel pro velmi nízké koncentrace 

   Author: Bittner Jiří; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Chaloupka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Diplomová práce se zabývá mobilním zařízením pro kalibraci plynových čidel. Stručně popisuje metody kalibrace a míchání plynů na koncentrace ppm - ppb. Byl vytvořen návrh přístroje doplněný o vizualizaci návrhu zařízení, ...
  • Nástroj ke snížení rizik při výrobě specifických dílů pro motor letadla 

   Author: Marešová Šárka; Supervisor: Procházková Danuše; Opponent: Marek Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Diplomová práce sestavuje nástroj ke snížení rizik, která vznikají při výrobě leteckých dílů, které jsou důležité pro bezpečnost letadla. Cílem diplomové práce je identifikace a vypořádání možných rizik souvisejících s ...
  • Návrh kooperativního systému pro komunikaci na železničních přejezdech 

   Author: Dlask Tomáš; Supervisor: Kovanda Jan; Opponent: Matlafus Arnošt
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-29)
   Cílem diplomové práce "Návrh kooperativního systému pro komunikaci na železničních přejezdech" je analyzovat současný stav zabezpečení na železničních přejezdech a stav bezpečnostních systémů vozidel a na základě této ...
  • Návrh metody pro měření deformací vozidel po nehodě 

   Author: Rechner Ondřej; Supervisor: Brynda Petr; Opponent: Sojka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem diplomové práce ?Návrh metody pro měření deformací vozidel po nehodě? je navržení metody hodnocení deformací vozidel po nehodě, která bude prakticky využitelná pro analýzu silničních nehod pomocí soudně znaleckých ...
  • Návykové látky a jejich vliv na řidiče pozemních komunikací 

   Author: Tomášek Martin; Supervisor: Macková Milena; Opponent: Nielsen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Tématem této diplomové práce je problematika návykových látek u řidičů vozidel na pozemních komunikacích. Práce představuje informace z několika oblastí, které jsou s užíváním návykových látek spojeny - psychologie, farmacie, ...