Now showing items 1-20 of 64

  Subject
  Accidents at rail crossings, automobile safety systems, cooperative systems, draft Security Strategy of the railway crossing. [1]
  Acoustic sensor, electrostatic microphone, electret microphone, noise measurement [1]
  ADAS, Clustering, Object detection, Lidar, Segmentation [1]
  ADAS, Detekce objektů, Lidar, Segmentace, Shlukování [1]
  Addictive substances, alcohol, transportation, statistics, influence, breath analyzers, geomagnetic activity [1]
  analýza rizik, letový provoz, hodnocení rizika, vypořádání rizika [1]
  Asistenční vozidlový systém, diabetes mellitus, hypoglykemie, nebezpečí hypoglykemie při řízení, řidiči diabetici, kompenzace diabetu, měření glykemie, kontinuální měření glykemie, detekce hypoglykemie, dopravní nehody řidičů diabetiků [1]
  Assistance vehicle system, diabetes mellitus, hypoglycaemia, danger of hypoglycaemia while driving, drivers - diabetics, diabetes compensation, glycaemia measuring, continual glycaemia measuring, hypoglycaemia detection, traffic accidents of the drivers - diabetics [1]
  Automobil, zbernica, CAN, protokol, koncept, technológia, návrh, implementácia, sieť, OBD, zraniteľnosti, bezpečnosť, útoky, hrozby, vylepšenia, zabezpečenie [1]
  Automobile, bus, CAN, protocol, concept, technology, design, implementation, network, OBD, vulnerability, security, attacks, threads, improvements, secure [1]
  autonomní vozidla,legislativa [1]
  autonomní vozidlo, registrace překážky, registrace dopravních informací, Lego Mindstorms, DaNI, LabVIEW [1]
  autonomous vehicle, obstacle recognition, traffic information recognition, Lego Mindstorms, DaNI, LabVIEW [1]
  autonomous vehicle,legislation [1]
  Aviation, Safety, Containment Ring, Technological Process, Check List, Welding. [1]
  Bezpečnost, alkohol, omamné látky, autonomní vozidla [1]
  bezpečnost, bezpečí, kritická dopravní infrastruktura, integrální bezpečnost, dopad, What - If analýza, řízení rizik [1]
  bezpečnost, podvozky letadel, metody zkoušení podvozků letadel, analýza rizik [1]
  Bezpečnost; bezpečí; dopravní infrastruktura; dopravní nehoda; kritická místa; kritičnost; kontrolní seznam; bezpečnostní plán. [1]
  Bezpečnost; Bezpečí; Dopravní infrastruktura; Kritická infrastruktura; Teroristický útok; Překladiště; Bezpečnostní plán. [1]