Now showing items 21-35 of 35

  • Požární bezpečnost osobních motorových vozidel 

   Author: Gvuzd Jakub; Supervisor: Kovanda Jan; Opponent: Bělka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato diplomová práce je zaměřena na legislativu vyskytující se v oblasti požární ochrany osobních vozidel homologovaných pro silniční provoz, problematiku v této oblasti a především na vlastní experiment. Jedná se o full ...
  • Bezpečnostní plán překladiště ropných produktů Hněvice 

   Author: Pechová Anna; Supervisor: Procházková Danuše; Opponent: Lieven Diviš Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-28)
   Předmětem diplomové práce "Bezpečnostní plán překladiště ropných produktů Hněvice" je problematika skladů a překladišť, zvláště jejich bezpečnost. Na základě konceptu integrální bezpečnosti je vytvořen bezpečnostní plán ...
  • Detekce překážek u systémů aktivní a integrované bezpečnosti 

   Author: Hykš Martin; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Vaculín Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Diplomová práce je zaměřena na systémy aktivní a integrované bezpečnosti. V první části jsou popsány jednotlivé snímače, které se pro detekování překážek používají. Dále je popsána příslušná legislativa a také organizace, ...
  • Bezpečnostní plán vybrané stanice pražského metra 

   Author: Kertis Tomáš; Supervisor: Procházková Danuše; Opponent: Novobílský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-25)
   Předložená diplomová práce se soustřeďuje na zabezpečení kritické infrastruktury, která vytváří základnu pro kvalitní život a také pro přežití lidí za kritických podmínek. Na základě současného poznání se zabývá riziky ...
  • Projekt automobilové dostupnosti Střekova při povodních 

   Author: Kopal Jiří; Supervisor: Procházková Danuše; Opponent: Němeček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-28)
   Předložená diplomová práce se zabývá návrhem a hodnocením variant technického řešení automobilové dostupnosti městské části Ústí nad Labem - Střekov, při povodních. Řeší nefunkčnost silniční infrastruktury při povodních, ...
  • Metody snímání magnetických signatur automobilů 

   Author: Gawlowski Michal; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Tomlain Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato diplomová práce se zabývá metodami snímání magnetických signatur automobilů. Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. První kapitola se zabývá základními pojmy a popisem magnetické signatury. Druhá kapitola pojednává ...
  • Ocenění rizik při testu tlumení nárazu podvozku letounu v okamžiku přistání 

   Author: Král Jan; Supervisor: Procházková Danuše; Opponent: Doubrava Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-27)
   Tématem diplomové práce je ocenění rizik při testu tlumení nárazu podvozku letounu v okamžiku přistání. Základní seznámení s danou problematikou je stručně uvedeno v prvních dvou kapitolách, které se zabývají základním ...
  • Bezpečnostní plán dálnice D1 - úsek Praha-Mirošovice 

   Author: Remeš Pavel; Supervisor: Procházková Danuše; Opponent: Tržil Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-20)
   Cílem diplomové práce "Bezpečnostní plán dálnice D1 - úsek Praha - Mirošovice" je vytvoření bezpečnostního plánu zvoleného úseku na základě metodologie integrální bezpečnosti, která se opírá o identifikace a posouzení ...
  • Rizika spojená se selháním dodávek pitné vody 

   Author: Vašatová Linda; Supervisor: Procházka Jan; Opponent: Dach Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Diplomová práce se zabývá řízením bezpečnosti v oblasti systému dodávky pitné vody. Systém dodávek pitné vody je nejprve popsán ve stavu normálního provozu. Normální provoz může být narušen nejrůznějšími jevy, které jsou ...
  • Rizika spojená s Nuselským mostem a jejich vypořádání 

   Author: David Jan; Supervisor: Procházková Danuše; Opponent: Dach Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Cílem diplomové práce "Rizika spojená s Nuselským mostem a jejich vypořádání" je stanovení dopadů a řízení rizik pro vybrané pohromy. Práce vychází z konceptu integrální bezpečnosti, a proto se zaměřuje na více chráněných ...
  • Synchronizované měření pro dynamické zkoušky systémů integrované bezpečnosti 

   Author: Šulek Marcel; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Zelinka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-01)
   Diplomová práce se zabývá možnostmi použití senzorických sítí při měření kinematických veličin. Ústředním tématem je časová synchronizace jednotlivých měřících prvků. Jsou diskutovány jednotlivé synchronizační metody a ...
  • Boční dynamika vozidla 

   Author: Dvořáček Radek; Supervisor: Kovanda Jan; Opponent: Bradáč Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Cílem diplomové práce "Boční dynamika vozidla" je příprava, realizace a vyhodnocení jízdní zkoušky zaměřené na boční dynamiku vozidel, zejména na jízdní chování.
  • Handover v prostředí simulované GSM sítě ve vazbě na reálné prostředí GSM 

   Author: Horák Matyáš; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Zelinka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Zranitelnosti distribuovaných systémů 

   Author: Bořkovec Kryštof; Supervisor: Galamboš Leo; Opponent: Kalika Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Historický vývoj malware 

   Author: Kopřiva Jan; Supervisor: Galamboš Leo; Opponent: Kučera Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)