• Analýza požadavků pro tvorbu výukové databáze dopravních dat 

   Autor: Krejčí Jakub; Vedoucí práce: Langr Martin; Oponent práce: Horažďovský Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Předmětem bakalářské práce "Analýza požadavků pro tvorbu výukové databáze dopravních dat" je shrnutí motivace, cíle a uživatelské požadavky pro tvorbu systému databází určeného k výuce i výzkumu na Ústavu dopravní telematiky ...
  • Analýza preference MHD na křižovatkách v ulicích U Prazdroje,Rokycanská v Plzni 

   Autor: Brož Jiří; Vedoucí práce: Koukol Milan; Oponent práce: Krčál Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Předmětem bakalářské práce" Analýza preference MHD v Plzni, ulice U Prazdroje" je popsat stávající stav dopravy a porovnat jej s výhledovým řešením, které je součástí této práce.
  • Aplikace metody QFD na čelní skla automobilů 

   Autor: Nádeník David; Vedoucí práce: Sadil Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Aplikační řešení navigačního panelu pro bezmotorové letadlo 

   Autor: Retamozová Petra; Vedoucí práce: Bureš Petr; Oponent práce: Kraus Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Časoprostorová analýza dat silniční nehodovosti v místech stavebních opatření 

   Autor: Janáček Jan; Vedoucí práce: Hrubeš Pavel; Oponent práce: Švehla Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Bakalářská práce "Časoprostorová analýza dat silniční nehodovosti v místech stavebních opatření" se zabývá zaváděním bezpečnostních stavebních opatření v dopravě a vyhodnocením jejich účinnosti. Pomocí časoprostorové analýzy ...
  • Dobývání znalostí z dopravních databází 

   Autor: Urbaniec Krzysztof Paweł; Vedoucí práce: Hrubeš Pavel; Oponent práce: Šimůnek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Formát definice scénářů pro experimenty na vozidlových simulátorech 

   Autor: Formanová Pavla; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Fábera Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Generování geografické informační báze z dat plovoucích vozidel 

   Autor: Štok Jakub; Vedoucí práce: Hrubeš Pavel; Oponent práce: Barnet Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Práce se zabývá automatickým generováním nových geografických objektů z Floating Car Data (FCD). Z důvodu přiblížení tématiky a vysvětlení pojmu plovoucí vozidla jsou úvodní kapitoly věnovány systému GPS, GIS a samotným ...
  • Geologická studie vysokorychlostní trati 

   Autor: Vandrovec Michal; Vedoucí práce: Opava Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Hardwarové řešení přístrojové desky bezmotorového letounu 

   Autor: Šimík Jakub; Vedoucí práce: Bureš Petr; Oponent práce: Šrotýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Jednotný elektronický odbavovací systém pro integrované dopravní systémy v ČR 

   Autor: Bitter Aleš; Vedoucí práce: Šimůnek Jan; Oponent práce: Langr Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Metodika vyhodnocování průzkumů obsazenosti a obrátkovosti parkovacích ploch 

   Autor: Navrátilová Kristýna; Vedoucí práce: Langr Martin; Oponent práce: Kumpošt Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Předmětem této bakalářské práce je analýza metodik dopravních průzkumů pro zjišťování a vyhodnocování obsazenosti a obrátkovosti parkovacích ploch. V práci jsou popsány způsoby realizace průzkumů statické dopravy, možnosti ...
  • Možnosti využití GNSS systémů pro lokalizaci v letecké dopravě 

   Autor: Kohout Petr; Vedoucí práce: Lokaj Zdeněk; Oponent práce: Šrotýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Multimediální, komunikační a navigační systémy ve vozidlech 

   Autor: Vondra Leoš; Vedoucí práce: Bouchner Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Nalezení a zhodnocení algoritmů řízení dopravního uzlu 

   Autor: Vránová Veronika; Vedoucí práce: Tichý Tomáš; Oponent práce: Padělek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá nalezením, popisem a zhodnocením algoritmů vhodných pro řízení dopravy na křižovatce. Nalezneme zde informace o statické řízení, možnostech dynamického řízení a algoritmech inteligentního ...
  • Navigace robota pomocí dálkoměrných senzorů a jejich kalibrace 

   Autor: Šklebený Vít; Vedoucí práce: Bureš Petr; Oponent práce: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Tato práce popisuje robota Boe-bot a ultrazvukový PING))) sensor. Pojednává o hledání optimálního kalibračního algoritmu a jeho aplikaci pro vlastní kalibraci sensoru. Dále je zaměřena na vytváření algoritmu pro navigaci, ...
  • Nástroje a analýzy vývoje dostupnosti veřejné hromadné dopravy v časoprostoru 

   Autor: Kroupar Václav; Vedoucí práce: Hrubeš Pavel; Oponent práce: Bitter Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá způsoby analýzy dopravní obslužnosti a nástroji, kterými lze tyto analýzy provádět. Dále probírá možnosti její prezentace a vizualizace. Dále rozebírá samotnou tvorbu těchto systémů.
  • Návrh dopravního informačního systému pro hromadné parkovací objekty 

   Autor: Krnáč Miroslav; Vedoucí práce: Faltus Vladimír; Oponent práce: Řehák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Bakalářská práce se zabývá informačními systémy pro parkování v hromadných parkovacích objektech. První kapitola je zaměřená na seznámení s kategoriemi parkování, s druhy detektorů užívaných v parkovacích objektech a s ...
  • Návrh informačního systému pro železnici se zobrazovacím zařízením PRAGOTRON 

   Autor: Matějů Miroslav; Vedoucí práce: Fábera Vít; Oponent práce: Sadil Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Návrh instrumentovaného vozidla pro výzkum chování řidičů v reálných podmínkách 

   Autor: Doskočil Petr; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Fábera Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)