Now showing items 1-20 of 49

  • Analýza požadavků pro tvorbu výukové databáze dopravních dat 

   Author: Krejčí Jakub; Supervisor: Langr Martin; Opponent: Horažďovský Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Předmětem bakalářské práce "Analýza požadavků pro tvorbu výukové databáze dopravních dat" je shrnutí motivace, cíle a uživatelské požadavky pro tvorbu systému databází určeného k výuce i výzkumu na Ústavu dopravní telematiky ...
  • Analýza preference MHD na křižovatkách v ulicích U Prazdroje,Rokycanská v Plzni 

   Author: Brož Jiří; Supervisor: Koukol Milan; Opponent: Krčál Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Předmětem bakalářské práce" Analýza preference MHD v Plzni, ulice U Prazdroje" je popsat stávající stav dopravy a porovnat jej s výhledovým řešením, které je součástí této práce.
  • Aplikace metody QFD na čelní skla automobilů 

   Author: Nádeník David; Supervisor: Sadil Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Aplikační řešení navigačního panelu pro bezmotorové letadlo 

   Author: Retamozová Petra; Supervisor: Bureš Petr; Opponent: Kraus Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Časoprostorová analýza dat silniční nehodovosti v místech stavebních opatření 

   Author: Janáček Jan; Supervisor: Hrubeš Pavel; Opponent: Švehla Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Bakalářská práce "Časoprostorová analýza dat silniční nehodovosti v místech stavebních opatření" se zabývá zaváděním bezpečnostních stavebních opatření v dopravě a vyhodnocením jejich účinnosti. Pomocí časoprostorové analýzy ...
  • Dobývání znalostí z dopravních databází 

   Author: Urbaniec Krzysztof Paweł; Supervisor: Hrubeš Pavel; Opponent: Šimůnek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Formát definice scénářů pro experimenty na vozidlových simulátorech 

   Author: Formanová Pavla; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Fábera Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Generování geografické informační báze z dat plovoucích vozidel 

   Author: Štok Jakub; Supervisor: Hrubeš Pavel; Opponent: Barnet Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Práce se zabývá automatickým generováním nových geografických objektů z Floating Car Data (FCD). Z důvodu přiblížení tématiky a vysvětlení pojmu plovoucí vozidla jsou úvodní kapitoly věnovány systému GPS, GIS a samotným ...
  • Geologická studie vysokorychlostní trati 

   Author: Vandrovec Michal; Supervisor: Opava Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Hardwarové řešení přístrojové desky bezmotorového letounu 

   Author: Šimík Jakub; Supervisor: Bureš Petr; Opponent: Šrotýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Jednotný elektronický odbavovací systém pro integrované dopravní systémy v ČR 

   Author: Bitter Aleš; Supervisor: Šimůnek Jan; Opponent: Langr Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Metodika vyhodnocování průzkumů obsazenosti a obrátkovosti parkovacích ploch 

   Author: Navrátilová Kristýna; Supervisor: Langr Martin; Opponent: Kumpošt Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Předmětem této bakalářské práce je analýza metodik dopravních průzkumů pro zjišťování a vyhodnocování obsazenosti a obrátkovosti parkovacích ploch. V práci jsou popsány způsoby realizace průzkumů statické dopravy, možnosti ...
  • Možnosti využití GNSS systémů pro lokalizaci v letecké dopravě 

   Author: Kohout Petr; Supervisor: Lokaj Zdeněk; Opponent: Šrotýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Multimediální, komunikační a navigační systémy ve vozidlech 

   Author: Vondra Leoš; Supervisor: Bouchner Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Nalezení a zhodnocení algoritmů řízení dopravního uzlu 

   Author: Vránová Veronika; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Padělek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá nalezením, popisem a zhodnocením algoritmů vhodných pro řízení dopravy na křižovatce. Nalezneme zde informace o statické řízení, možnostech dynamického řízení a algoritmech inteligentního ...
  • Navigace robota pomocí dálkoměrných senzorů a jejich kalibrace 

   Author: Šklebený Vít; Supervisor: Bureš Petr; Opponent: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Tato práce popisuje robota Boe-bot a ultrazvukový PING))) sensor. Pojednává o hledání optimálního kalibračního algoritmu a jeho aplikaci pro vlastní kalibraci sensoru. Dále je zaměřena na vytváření algoritmu pro navigaci, ...
  • Nástroje a analýzy vývoje dostupnosti veřejné hromadné dopravy v časoprostoru 

   Author: Kroupar Václav; Supervisor: Hrubeš Pavel; Opponent: Bitter Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá způsoby analýzy dopravní obslužnosti a nástroji, kterými lze tyto analýzy provádět. Dále probírá možnosti její prezentace a vizualizace. Dále rozebírá samotnou tvorbu těchto systémů.
  • Návrh dopravního informačního systému pro hromadné parkovací objekty 

   Author: Krnáč Miroslav; Supervisor: Faltus Vladimír; Opponent: Řehák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Bakalářská práce se zabývá informačními systémy pro parkování v hromadných parkovacích objektech. První kapitola je zaměřená na seznámení s kategoriemi parkování, s druhy detektorů užívaných v parkovacích objektech a s ...
  • Návrh informačního systému pro železnici se zobrazovacím zařízením PRAGOTRON 

   Author: Matějů Miroslav; Supervisor: Fábera Vít; Opponent: Sadil Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Návrh instrumentovaného vozidla pro výzkum chování řidičů v reálných podmínkách 

   Author: Doskočil Petr; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Fábera Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)