Recently added

Now showing items 21-40 of 49

  • Nalezení a zhodnocení algoritmů řízení dopravního uzlu 

   Author: Vránová Veronika; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Padělek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá nalezením, popisem a zhodnocením algoritmů vhodných pro řízení dopravy na křižovatce. Nalezneme zde informace o statické řízení, možnostech dynamického řízení a algoritmech inteligentního ...
  • Navigace robota pomocí dálkoměrných senzorů a jejich kalibrace 

   Author: Šklebený Vít; Supervisor: Bureš Petr; Opponent: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Tato práce popisuje robota Boe-bot a ultrazvukový PING))) sensor. Pojednává o hledání optimálního kalibračního algoritmu a jeho aplikaci pro vlastní kalibraci sensoru. Dále je zaměřena na vytváření algoritmu pro navigaci, ...
  • Porovnání dopravní politiky hlavního města Prahy a Australského Adelaide 

   Author: Šikolová Barbora; Supervisor: Langr Martin; Opponent: Koukol Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Předmětem bakalářské práce "Porovnání dopravní politiky hlavního města Prahy a australského Adelaide" je analýza obou měst a jejich srovnání, se zaměřením na systémy řízení v jednotlivých městech. Cílem je zjistit, jak se ...
  • Generování geografické informační báze z dat plovoucích vozidel 

   Author: Štok Jakub; Supervisor: Hrubeš Pavel; Opponent: Barnet Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Práce se zabývá automatickým generováním nových geografických objektů z Floating Car Data (FCD). Z důvodu přiblížení tématiky a vysvětlení pojmu plovoucí vozidla jsou úvodní kapitoly věnovány systému GPS, GIS a samotným ...
  • Pomocné navigační systémy ve složkách IZS 

   Author: Karlíková Monika; Supervisor: Hrubeš Pavel; Opponent: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   ABSTRAKT Předmětem této bakalářské práce " Pomocné navigační systémy ve složkách IZS " je zaměření na popis, aplikaci a využívání navigačních systémů v prostředí integrovaného záchranného systému, analýza finančních nákladů ...
  • Návrh řídicího systému pro ventilaci v silničních tunelech 

   Author: Gaydoš Vít; Supervisor: Faltus Vladimír; Opponent: Novák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Práce se zabývá systémem ventilace silničních tunelů. Je zaměřena na výpočty koncentrací emisí oxidu uhelnatého a opacity, jejich ředění, zabývá se také výpočtem rychlosti proudění vzduchu v tunelu. Hodnoty emisí a rychlosti ...
  • Nástroje a analýzy vývoje dostupnosti veřejné hromadné dopravy v časoprostoru 

   Author: Kroupar Václav; Supervisor: Hrubeš Pavel; Opponent: Bitter Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá způsoby analýzy dopravní obslužnosti a nástroji, kterými lze tyto analýzy provádět. Dále probírá možnosti její prezentace a vizualizace. Dále rozebírá samotnou tvorbu těchto systémů.
  • Návrh systému pro liniové řízení dopravy 

   Author: Belinger Jindřich; Supervisor: Faltus Vladimír; Opponent: Krajčíř Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou liniového řízení dopravy. První dvě kapitoly jsou zaměřené na seznámení s různými druhy detektorů, akčních členů a s principy liniového řízení. Následná část je věnována tvorbě ...
  • Využití fuzzy logiky pro řízení světelně řízených křižovatek 

   Author: Pavelka Marek; Supervisor: Koukol Milan; Opponent: Hofhansl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-20)
   Táto práce zkoumala využití fuzzy logiky pro řízení dopravní křížovatky. Proto byly vytvořeny dva modely v Simulinku, které modelovaly dopravní křížovatku. První model byl založen na konvenčním dynamickém řízení. Druhý ...
  • Aplikace metody QFD na čelní skla automobilů 

   Author: Nádeník David; Supervisor: Sadil Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Aplikační řešení navigačního panelu pro bezmotorové letadlo 

   Author: Retamozová Petra; Supervisor: Bureš Petr; Opponent: Kraus Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Hardwarové řešení přístrojové desky bezmotorového letounu 

   Author: Šimík Jakub; Supervisor: Bureš Petr; Opponent: Šrotýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Testování systému eCall v rámci projektu HeERO v ČR 

   Author: Tyll Adam; Supervisor: Bureš Petr; Opponent: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Testování elektrických akumulátorů s využitím konečného stavového automatu 

   Author: Antoš Jan; Supervisor: Sadil Jindřich; Opponent: Fábera Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Dobývání znalostí z dopravních databází 

   Author: Urbaniec Krzysztof Paweł; Supervisor: Hrubeš Pavel; Opponent: Šimůnek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Vizualizace a simulace skupiny robotů v prostředí závodu TPCA Kolín 

   Author: Lorinc Matúš; Supervisor: Brandejský Tomáš; Opponent: Leso Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-03-08)
  • Rešerše používaných navigačních algoritmů v navigačních přístrojích 

   Author: Těthal Tomáš; Supervisor: Bureš Petr; Opponent: Vraštilová Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Systém carsharingu elektroautomobilů-zjednodušený model pro Prahu 

   Author: Lapáčková Marta; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Votruba Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Vývoj výukových scenářů pro vozidlové simulátory 

   Author: Červenka Martin; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Fábera Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Jednotný elektronický odbavovací systém pro integrované dopravní systémy v ČR 

   Author: Bitter Aleš; Supervisor: Šimůnek Jan; Opponent: Langr Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)