Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 330

  • Rekonstrukce žst. Praha-Čakovice 

   Autor: Valeriya Vanting; Vedoucí práce: Jacura Martin; Oponent práce: Havlena Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Předmětem diplomové práce "Rekonstrukce žst. Praha-Čakovice" je analyzovat její současný provozní a technický stav, její význam v stávající železniční síti, včetně rozsahu osobní a nákladní železniční dopravy, definovat ...
  • Dopravní obslužnost Benešovska 

   Autor: Jan Kruntorád; Vedoucí práce: Jacura Martin; Oponent práce: Jareš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Předmětem diplomové práce "Dopravní obslužnost Benešovska" je analýza současného stavu dopravní obslužnosti vybrané části okresu Benešov a návrh nového stavu dopravní obsluhy. Cílem práce je návrh takového systému, který ...
  • Možnosti úprav traťového úseku Plzeň - Klatovy 

   Autor: Aleš Novotný; Vedoucí práce: Jacura Martin; Oponent práce: Vaněk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Tato diplomová práce se zabývá možnostmi úprav traťového úseku z Plzně do Klatov a skládá se ze dvou částí. V první části je analyzován stávající stav železniční tratě, železničních stanic a kolejových vozidel. Ve druhé ...
  • Terminál veřejné hromadné dopravy Zdiby 

   Autor: Jakub Švarc; Vedoucí práce: Nováček Ondřej; Oponent práce: Zajíc Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Tato diplomová práce obsahuje popis části projektu prodloužení tramvajové trati: Kobylisy-Zdiby; a to její koncovou část. Cílem této práce je navrhnout dvě varianty ukončení tramvajové trati v terminálu VHD, kde má být ...
  • Možnosti využití kontejnerového terminálu Obrnice 

   Autor: Jakub Oulický; Vedoucí práce: Javořík Tomáš; Oponent práce: Kučera Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Předmětem diplomové práce "Možnosti využití kontejnerového terminálu Obrnice" je analýza stávajícího stavu železniční stanice Obrnice a přilehlého terminálu a návrh opatření pro provoz tohoto terminálu.
  • Koncepce úprav železniční trati Tábor - Bechyně 

   Autor: Lukáš Strejc; Vedoucí práce: Vaněk Martin; Oponent práce: Javořík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Předmětem této diplomové práce je návrh koncepce úprav železniční trati Tábor - Bechyně na základě analýzy stávajícího stavu. Jednotlivé nedostatky jsou popsány a je navrženo jejich řešení. Práce se zaměřuje na úpravu ...
  • Optimální řešení Náměstí Bratří Synků v Praze 

   Autor: Tereza Pajerová; Vedoucí práce: Novotný Vojtěch; Oponent práce: Šilar Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Cílem diplomové práce je nalezení optimálního řešení Náměstí Bratří Synků. Po posouzení současných problému a nedostatků nalezených v rámci dopravního průzkumu, analýzy dopravních nehod a bezpečnostní inspekce, bude ...
  • Studie dopravy na průtahu města Osek 

   Autor: Tereza Dalecká; Vedoucí práce: Kočárková Dagmar; Oponent práce: Michková Vlasta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Předložená diplomová práce na téma Studie dopravy na průtahu městem Osek se zabývá popisem rizikových míst na dopravní infrastruktuře pozorované části obce a návrhem stavebních změn, které by přispěly k vyšší přehlednosti, ...
  • Regulace dopravní obsluhy ve vybraných oblastech obcí Úvaly a Tuklaty 

   Autor: Eduard Binko; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Kučera Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Předmětem diplomové práce "Regulace dopravní obsluhy ve vybraných oblastech obcí Úvaly a Tuklaty" je analýza aktuálního stavu dopravy v dotčeném území. Na základě této analýzy následné navržení dopravních opatření ke ...
  • Zhodnocení variant severozápadní části silničního okruhu kolem Prahy 

   Autor: Karolína Nováková; Vedoucí práce: Neubergová Kristýna; Oponent práce: Pejšová Magda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Předmětem diplomové práce je posouzení variant severozápadní části silničního okruhu kolem Prahy, tedy varianty ZUR a Regionální varianty. Obsahem práce je zhodnocení silničního okruhu z hlediska vlivu na životní prostředí, ...
  • Optimalizace organizace dopravy u železniční stanice v Úvalech a přilehlém okolí 

   Autor: David Vitouš; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Čurda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Předmětem diplomové práce "Optimalizace organizace dopravy u železniční stanice v Úvalech a přilehlém okolí" je analýza stávajícího stavu dopravní situace ve vymezených oblastech města a na základě této analýzy a vyhodnocení ...
  • Nehody cyklistů v Praze a návrh řešení pro zvýšení bezpečnosti 

   Autor: David Smeták; Vedoucí práce: Kocourek Josef; Oponent práce: Sysala Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Předmětem této diplomové práce s názvem "Nehody cyklistů v Praze a návrh řešení pro zvýšení bezpečnosti" je nejprve prvotní analýza statistik dopravní nehodovosti cyklistů na území hl. města Prahy. Dále se práce zabývá ...
  • Metody klasifikace typu vozidel při dopravních průzkumech 

   Autor: Petr Richter; Vedoucí práce: Kumpošt Petr; Oponent práce: Dont Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Skladba dopravního proudu je jedním z hlavních sledovaných parametrů dopravního proudu při dopravních průzkumech zaměřených na objem dopravy. Počet kategorií a jednotlivé zatřízení vozidel do kategorií je odlišné napříč ...
  • Dopravní řešení sídliště Na Slunci v Jihlavě 

   Autor: Michal Nevoral; Vedoucí práce: Kumpošt Petr; Oponent práce: Trojan Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Předmětem diplomové práce "Dopravní řešení sídliště Na Slunci v Jihlavě" je analyzovat současný stav části sídliště východně od Brtnické ulice včetně jejího napojení na okolní uliční síť. Analýza sestává mimo jiné z rozboru ...
  • Koncepce řešení bezpečnosti dopravy v Třebíči 

   Autor: Roman Dostál; Vedoucí práce: Kocourek Josef; Oponent práce: Janča Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Předmětem diplomové práce "Koncepce řešení bezpečnosti dopravy v Třebíči" je analýza současné organizace dopravy v Třebíči, zohlednění využití dat mobilních operátorů, provedení a analýza bezpečnostní inspekce na základním ...
  • Zklidnění dopravy v ulici Plzeňská v Klatovech 

   Autor: Luboš Thomayer; Vedoucí práce: Filip Josef; Oponent práce: Höfler Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Předmětem této diplomové práce "Zklidnění dopravy v ulici Plzeňská v Klatovech" je analýza současného stavu na průtahu silnice I/27 v Plzeňské ulici. Na základě dopravních průzkumů a zjištěných dopravně inženýrských dat ...
  • Zvýšení bezpečnosti a zlepšení dopravy v klidu v ulici U Školy v Liberci 

   Autor: Anna-Marie Ondřichová; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Rozsypal Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Předmětem diplomové práce "Zvýšení bezpečnosti a zlepšení dopravy v klidu v ulici U Školy v Liberci" je analyzovat současný stav v oblasti ulice U Školy a přilehlých křižovatek s ulicemi 28. října a Jeronýmova se zaměřením ...
  • Návrh úprav ulice Katovická ve Strakonicích 

   Autor: Radka Krumpová; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Ibl Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Předmětem diplomové práce "Návrh úprav ulice Katovická ve Strakonicích" je analyzovat současný stav Katovické ulice. Dále pak navrhnout varianty úprav Katovické ulice po zprovoznění tzv. Severního dopravního půloblouku.
  • Úpravy křižovatek na silnicích S III/0063 a S III/2384 ve Velké Dobré 

   Autor: Jakub Matějček; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Šatra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Předkládaná diplomová práce se zabývá prostorovým uspořádáním dvojice křižovatek na severním a jižním vjezdu do obce Velká Dobrá. Předmětné křižovatky jsou čtyřramenná křižovatka komunikace III/0063 a nájezdové rampy dálnice ...
  • Revitalizace trati Žďár nad Sázavou - Tišnov 

   Autor: Maixnerová Martina; Vedoucí práce: Vaněk Martin; Oponent práce: Javořík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-11)
   Předmětem diplomové práce "Revitalizace trati Žďár nad Sázavou - Tišnov" je technický popis tratě a analýza jejího dopravního významu pro dopravní obsluhu. Důležitým tématem při rozboru tratě je pohled na rozvojové záměry ...