Now showing items 21-40 of 377

  • Analýza úrovně bezpečnosti v místě autobusových zastávek v extravilánu 

   Author: Lucie Vlčková; Supervisor: Chmela Petr; Opponent: Nováček Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Hlavní náplní této diplomové práce „Analýza úrovně bezpečnosti v místě autobusových zastávek v extravilánu“ je pomocí průzkumu analyzovat současný stav komunikace v místě autobusových zastávek z hlediska bezpečnosti ...
  • Modernizace železniční stanice Kostelec u Jihlavy 

   Author: Martin Formáček; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Vaněk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Předmětem diplomové práce „Modernizace železniční stanice Kostelec u Jihlavy“ je analyzovat současný stav železniční stanice, včetně rozsahu provozu osobní a nákladní dopravy, a nalézt problematická místa a nedostatky ve ...
  • Návrh nového vedení a uspořádání páteřní cyklistické trasy Slavonice - Jihlava 

   Author: Jan Ondráček; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Stejskal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Předmětem diplomové práce je návrh nového vedení páteřní cyklistické trasy ze Slavonic do Jihlavy. Zabývá se popisem stávajících cyklistických tras v dotčeném území a dopravním značením komunikací pro cyklisty. Hlavní důraz ...
  • Studie dopravy v obci Zdiby a jejím blízkém okolí 

   Author: David Hudec; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Homolová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Předmětem diplomové práce „Studie dopravy v obci Zdiby a jejím okolí“ je analýza současné dopravní situace v obci Zdiby včetně identifikace dopravních nedostatků. Dále je práce zaměřena na analýzu dopravních záměrů v obci ...
  • Návrh nového uspořádání ulic Ostravská a Ke Hřišti v Milovicích 

   Author: Andreas Papadopulos; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Ležák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Předmětem diplomové práce „Návrh nového uspořádání ulic Ostravská a Ke Hřišti v Milovicích“ je analýza současného stavu dopravy a infrastruktury v oblasti Milovic. Tato oblast sloužila téměř 100 let pro různé účely armády ...
  • Studie uspořádání prostoru nového přednádraží v Milovicích 

   Author: David Bortel; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Nižňanský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Předmětem diplomové práce „Studie uspořádání prostoru nového přednádraží v Milovicích“ je analýza současného stavu a následný návrh nové koncepce využití prostoru u železniční stanice Milovice s krátkodobým i dlouhodobým ...
  • Koncepce dopravy v klidu ve městě Vrchlabí 

   Author: Aneta Matysková; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Ryndová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Předmětem diplomové práce „Koncepce dopravy v klidu ve městě Vrchlabí“ je zhodnotit současný stav dopravy v klidu na území města Vrchlabí a na základě analýzy rozpracovat optimální řešení managementem parkování.
  • Technická studie jihovýchodního úseku Hostivařské spojky 

   Author: Jan Šátek; Supervisor: Čarská Zuzana; Opponent: Hrdina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Předmětem diplomové práce „Technická studie jihovýchodního úseku Hostivařské spojky“ je navržení silniční liniové stavby v návrhové kategorii S/11,5/50 propojující ulici Kutnohorská/Přátelství a Silniční okruh kolem Prahy ...
  • Řešení dopravní obsluhy historického centra Českých Budějovic 

   Author: Ondřej Talíř; Supervisor: Pušman Vladimír; Opponent: Jacura Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Předmětem této diplomové práce je analýza současného stavu dopravy v historickém centru Českých Budějovic a návrh úprav místních komunikací, které by umožnily napřímení elektrobusových linek procházejících řešeným území. ...
  • Optimalizace silniční sítě v okolí města Lanškroun 

   Author: Vojtěch Žondecký; Supervisor: Höfler Martin; Opponent: Hejl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Předmětem diplomové práce „Optimalizace silniční sítě v okolí města Lanškroun“ je navrhnout technické řešení silniční sítě v extravilánu na jižní straně města. Optimalizovat směrové a výškové řešení obchvatu města Lanškroun ...
  • Studie obchvatu města Frýdlant 

   Author: Matěj Šilhán; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Bolehovská Zdeňka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Předmětem diplomové práce „Studie obchvatu města Frýdlant“ je analyzovat stávající stav průtahu silnice I/13 přes město Frýdlant a provést dopravní průzkum intenzit včetně identifikace nehodovosti. Na základě poskytnutých ...
  • Řešení kolejového uspořádání tramvajového obratiště Kotlářka v Praze 

   Author: Jakub Hradil; Supervisor: Pušman Vladimír; Opponent: Jiřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-09)
   Předmětem této práce je navrhnout několik variant úpravy kolejového uspořádání pražského tramvajového obratiště Kotlářka včetně navazujících úprav okolních ploch a objektů. Zvláštní pozornost je přitom věnována navýšení ...
  • Úprava terminálu Želivského v Praze s cílem optimalizovat přestupní vazby 

   Author: Urmat Saparbekov; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Pušman Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-13)
   Předmětem diplomové práce je optimalizace přestupních vazeb v terminálu Želivského v Praze. Dílčími částmi jsou analýza stávajícího stavu terminálu, rozbor nedostatků, analýza jízdních řádů a variantní návrh řešení. Návrh ...
  • Studie revitalizace ulic Vídeňská (úsek Pod Javory - U Tří Svatých) a U Rakovky 

   Author: Jan Ležák; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Alinčová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-13)
   Předmětem diplomové práce „Studie revitalizace ulic Vídeňská (úsek Pod Javory – U Tří Svatých) a U Rakovky“ je analýza stávající dopravní situace na ulici Vídeňská a U Rakovky, optimalizace řešení celkového dopravního ...
  • Tramvajová a autobusová doprava v městské části Praha - Suchdol 

   Author: Klára Cieslová; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Kliment Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-13)
   Předmětem diplomové práce „Tramvajová a autobusová doprava v městské části Praha-Suchdol“ je analýza současného stavu dopravní situace na území městské části Praha-Suchdol a návrh terminálu veřejné hromadné dopravy, který ...
  • Řešení cyklistické dopravy v Přerově 

   Author: Lenka Králíčková; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Honc Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-13)
   Předmětem diplomové práce „Řešení cyklistické dopravy v Přerově“ je analyzovat stávající vedení cyklistické dopravy v Přerově a prověření budoucích staveb řešených v Plánu mobility města z hlediska bezpečnosti cyklistů. ...
  • Úpravy terminálu Doubravka v Plzni 

   Author: Vojtěch Nižňanský; Supervisor: Nováček Ondřej; Opponent: Lávic Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-13)
   Předmětem diplomové práce „Úpravy terminálu Doubravka v Plzni“ je zvýšení kapacity odstavné plochy pro vozidla MHD a zlepšení přestupních vazeb v tomto terminálu, s přihlédnutím k dalším požadavkům města Plzeň a jednotlivých ...
  • Modernizace traťového úseku Bakov nad Jizerou - Mnichovo Hradiště 

   Author: Jan Krejčí; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Vachtl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Diplomová práce řeší návrh modernizace traťového úseku Bakov nad Jizerou – Mnichovo Hradiště, který se nachází na trati 070 Praha – Turnov. Práce sleduje několik cílů. Ten hlavní je zvýšení maximálních traťových rychlostí ...
  • Přestupní bod Praha Opatov 

   Author: Václav Lauda; Supervisor: Novotný Vojtěch; Opponent: Purkart Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Předmětem diplomové práce „Přestupní bod Praha Opatov“ je analyzovat současný stav přestupního bodu z hlediska bezpečnosti, bezbariérovosti, přestupních vazeb, úrovně veřejného prostředí a veřejné i automobilové dopravy a ...
  • Studie ulice Brázdimská v Brandýse nad Labem 

   Author: Josef Martin Čuřík; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Kubelka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Předmětem diplomové práce je rozbor a popis dopravního modelu města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, jeho zasazení v dopravní síti Středočeského kraje a charakteristika stávajícího stavu ulice Brázdimská, která odhalí ...