Now showing items 191-210 of 330

  • Řešení dopravní obsluhy na hranicích okresů Louny a Kladno 

   Author: Beránek Jan; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Jareš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-29)
   Předmětem diplomové práce ,,Řešení dopravní obsluhy na hranicích okresů Louny a Kladno? je detailní rozebrání současné situace ve veřejné hromadné dopravě ve stanovené oblasti. Podle rozboru a stanovení vlastních kritérií ...
  • Řešení dopravní obsluhy sídliště Černý Most 

   Author: Kolářová Veronika; Supervisor: Chmela Petr; Opponent: Jiřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Předmětem diplomové práce "Řešení dopravní obsluhy sídliště Černý Most" je analýza současného stavu městské hromadné dopravy v oblasti a návrh tramvajové trati, která by obsloužila nákupní zónu i sídliště a na Lehovci se ...
  • Řešení dopravy v městské části Praha Čakovice 

   Author: Jakovec Petr; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Vintiška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Řešení interiérů železničních kolejových vozidel 

   Author: Strunz David; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Musil Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Pro přilákání platícího cestujícího musí dopravní prostředek naplňovat požadavky které na něj cestující má. Pro zjištění požadavků železničních cestujících byla analyzována data od více než 900 respondentů ohledně jejich ...
  • Řešení nákladní dopravy v regionu Královéhradeckého a Pardubického kraje 

   Author: Rohlíček Vojtěch; Supervisor: Vachtl Martin; Opponent: Březina Edvard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • Řešení nočního provozu v Pražské integrované dopravě 

   Author: Petrouš Matej; Supervisor: Pušman Vladimír; Opponent: Šubrt Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   Tato diplomová práce se zabývá nočním provozem Pražské integrované dopravy. Jedná se o první práci, která postupuje dle teorie linkového vedení. Teorie linkového vedení je nejprve stručně shrnuta. Jsou stanovena základní ...
  • Řešení organizace dopravy v severovýchodní oblasti městské části Prahy 17 

   Author: Veverka Miroslav; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Kymr Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Řešení pro osoby se zrakovým postižením v uličním profilu a prostoru křižovatek 

   Author: Severa Jakub; Supervisor: Filip Josef; Opponent: Lanzová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Řešení průtahů významných silničních komunikací malými obcemi Mladoboleslavska 

   Author: Přibyl Martin; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Neudertová Vlasta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Řešení přestupního bodu Limuzská 

   Author: Jůza Lukáš; Supervisor: Jareš Martin; Opponent: Novotný Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Cílem této práce je poukázat na možnost zatraktivnění autobusových linek v oblasti Malešic. S cílem zlepšit provoz autobusových linek byla provedena analýza problémových míst. Na základě analýzy a průzkumu přestupních vazeb ...
  • Řešení přestupního uzlu veřejné dopravy v oblasti Sulice 

   Author: Nič Radek; Supervisor: Jareš Martin; Opponent: Chmela Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-29)
   Předmětem diplomové práce "Řešení přestupního uzlu veřejné dopravy v oblasti Sulice" je vyřešit dlouhodobě nevyhovují stav příměstské autobusové dopravy v oblasti Sulice, která spadá do systému Pražské integrované dopravy. ...
  • Řešení příměstské dopravy v oblasti Kamenice 

   Author: Laitl Martin; Supervisor: Jareš Martin; Opponent: Chmela Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Řešení systému záchytných parkovišť na území Prahy a Středočeského kraje 

   Author: Koubek David; Supervisor: Chmela Petr; Opponent: Valenta Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Diplomová práce se zabývá záchytnými parkovišti P+R (Park & Ride) v Praze a Středočeském kraji se zvláštním zaměřením na záchytná parkoviště u železničních stanic a zastávek. Práce popisuje současný stav i možný budoucí ...
  • Řešení veřejné dopravy v Praze - Čakovicích 

   Author: Frýba Ondřej; Supervisor: Pušman Vladimír; Opponent: Kališ Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   Předmětem diplomové práce "Řešení veřejné hromadné dopravy v Praze - Čakovicích" je popsat a zhodnotit současný dopravní stav v MČ Čakovice s důrazem na veřejnou hromadnou dopravu. Na základě tohoto popisu budou uvedeny ...
  • Řešení vybraných veřejných prostor v Praze 7 z hlediska dopravní koncepce 

   Author: Plášil Michal; Supervisor: Janošec Jan; Opponent: Chmela Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   Předmětem diplomové práce "Řešení vybraných veřejných prostor v Praze 7 z hlediska dopravní koncepce" je analyzovat stávající situaci spolu s provedením dopravních průzkumů a vyhledat rizika nejen z hlediska automobilové ...
  • Řešení železničního spojení Kralupy nad Vltavou - Letiště Václava Havla 

   Author: Hoření Tomáš; Supervisor: Javořík Tomáš; Opponent: Pinkava Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Předmětem této diplomové práce jsou železniční tratě Kladno - Kralupy nad Vltavou a Hostivice - Podlešín ve Středočeském kraji, které se mimoúrovňově kříží v obci Zákolany. Hlavní pozornost je věnována variantnímu návrhu ...
  • Severní obchvat Uherského Hradiště 

   Author: Krajča Petr; Supervisor: Kučera Tomáš; Opponent: Kolcun Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Tato práce řeší návrh severního obchvatu Uherského Hradiště, který bude přeložkou silnice II/497. Ta v současnosti prochází městem a jeho částmi Jarošovem a Mařaticemi. V práci je analyzován stávající stav území včetně ...
  • Silniční obchvat města Karlovy Vary 

   Author: Valta Jakub; Supervisor: Walla Ladislav; Opponent: Němec Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Společenské přínosy zavedení Systému řízení bezpečnosti silniční dopravy 

   Author: Chalupová Lenka; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Landa Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-01)
  • Studie bezpečnosti dopravy na nové trase průtahu II/610 v Brandýse nad Labem 

   Author: Tesař Milan; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Zapletal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)