Now showing items 187-206 of 345

  • Rekonstrukce železniční tratě Rybniště - Varnsdorf 

   Author: Zajíc Miroslav; Supervisor: Havlena Ondřej; Opponent: Novotný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Diplomová práce se věnuje možnostem úprav v rámci železniční trati mezi Rybništěm a Varnsdorfem. Práce se stává ze dvou částí. První částí je analýza současného stavu, do druhé části spadají navržené úpravy v rámci zvýšení ...
  • Rekonstrukce železniční trati Osek město - Moldava v Krušných horách 

   Author: Knižka Martin; Supervisor: Týfa Lukáš; Opponent: Trešl Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Účelem této diplomové práce je navržení opatření za účelem zvýšení traťové rychlosti a bezpečnosti provozu na trati číslo 135 v úseku Osek město - Moldava v Krušných horách a provedení analýzy touto tratí obsluhované oblasti ...
  • Rekonstrukce železniční trati v úseku Výhybňa Slatinka - Výhybňa Pstruša 

   Author: Farbiak Martin; Supervisor: Havlena Ondřej; Opponent: Pöschl David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • Rekonstrukce žst. Chomutov 

   Author: Müller Alan; Supervisor: Veliš Miroslav; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato diplomová práce řeší možnosti rekonstrukce žst. Chomutov ve vazbě na výhledový stav drážní dopravy v regionu a přepravní vztahy ve městě. Součástí této práce je navržení dopravně technologického a stavebně technického ...
  • Rekonstrukce žst. Praha-Čakovice 

   Author: Valeriya Vanting; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Havlena Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Předmětem diplomové práce "Rekonstrukce žst. Praha-Čakovice" je analyzovat její současný provozní a technický stav, její význam v stávající železniční síti, včetně rozsahu osobní a nákladní železniční dopravy, definovat ...
  • Rekonstrukce žst. Trutnov střed 

   Author: Vopelka Michal; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Buriánek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Revitalizace trati Žďár nad Sázavou - Tišnov 

   Author: Maixnerová Martina; Supervisor: Vaněk Martin; Opponent: Javořík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-11)
   Předmětem diplomové práce "Revitalizace trati Žďár nad Sázavou - Tišnov" je technický popis tratě a analýza jejího dopravního významu pro dopravní obsluhu. Důležitým tématem při rozboru tratě je pohled na rozvojové záměry ...
  • Revitalizace železničních tratí v oblasti Kladno - Všetaty 

   Author: Nešpor Jakub; Supervisor: Vaněk Martin; Opponent: Javořík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Předmětem diplomové práce je analýza přilehlého regionu pro využití železniční tratě Kladno - Kralupy nad Vltavou - Všetaty. Dále analýza návazné dopravy v jednotlivých železničních stanicích a integrace v oblasti. Na ...
  • Revize okružních křižovatek na průtahu silnice II/603 

   Author: Šimon Jan; Supervisor: Čarská Zuzana; Opponent: Michková Vlasta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Řešení bezpečnosti provozu v okolí ZŠ v městské části Praha Újezd nad Lesy 

   Author: Hlaváček Karel; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Pokorný Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Řešení cyklistické dopravy v Benešově a jeho okolí 

   Author: Galajdová Jana; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Hlaváček Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Řešení cyklistické dopravy v Přerově 

   Author: Lenka Králíčková; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Honc Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-13)
   Předmětem diplomové práce „Řešení cyklistické dopravy v Přerově“ je analyzovat stávající vedení cyklistické dopravy v Přerově a prověření budoucích staveb řešených v Plánu mobility města z hlediska bezpečnosti cyklistů. ...
  • Řešení dopravní obsluhy na hranicích okresů Louny a Kladno 

   Author: Beránek Jan; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Jareš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-29)
   Předmětem diplomové práce ,,Řešení dopravní obsluhy na hranicích okresů Louny a Kladno? je detailní rozebrání současné situace ve veřejné hromadné dopravě ve stanovené oblasti. Podle rozboru a stanovení vlastních kritérií ...
  • Řešení dopravní obsluhy sídliště Černý Most 

   Author: Kolářová Veronika; Supervisor: Chmela Petr; Opponent: Jiřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Předmětem diplomové práce "Řešení dopravní obsluhy sídliště Černý Most" je analýza současného stavu městské hromadné dopravy v oblasti a návrh tramvajové trati, která by obsloužila nákupní zónu i sídliště a na Lehovci se ...
  • Řešení dopravy v městské části Praha Čakovice 

   Author: Jakovec Petr; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Vintiška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Řešení interiérů železničních kolejových vozidel 

   Author: Strunz David; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Musil Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Pro přilákání platícího cestujícího musí dopravní prostředek naplňovat požadavky které na něj cestující má. Pro zjištění požadavků železničních cestujících byla analyzována data od více než 900 respondentů ohledně jejich ...
  • Řešení nákladní dopravy v regionu Královéhradeckého a Pardubického kraje 

   Author: Rohlíček Vojtěch; Supervisor: Vachtl Martin; Opponent: Březina Edvard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • Řešení nočního provozu v Pražské integrované dopravě 

   Author: Petrouš Matej; Supervisor: Pušman Vladimír; Opponent: Šubrt Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   Tato diplomová práce se zabývá nočním provozem Pražské integrované dopravy. Jedná se o první práci, která postupuje dle teorie linkového vedení. Teorie linkového vedení je nejprve stručně shrnuta. Jsou stanovena základní ...
  • Řešení organizace dopravy v severovýchodní oblasti městské části Prahy 17 

   Author: Veverka Miroslav; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Kymr Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Řešení pro osoby se zrakovým postižením v uličním profilu a prostoru křižovatek 

   Author: Severa Jakub; Supervisor: Filip Josef; Opponent: Lanzová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)